Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

CIPR codi a disgleirio: anghenion gweithwyr yn newid

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

CIPR codi a disgleirio: anghenion gweithwyr yn newid

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipr-rise-and-shine-employees-needs-are-changing-tickets-64166251987?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Moneypenny
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 09:00 – 11:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Gareth Watson ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipr-rise-and-shine-employees-needs-are-changing-tickets-64166251987?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12568