Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Prisio

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Prisio

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/pricing/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 12:00 - 15:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/pricing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12575