Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Arddangosfa Cerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Arddangosfa Cerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Bydd Anthony Mitchell, y gitarydd clasurol, yn dychwelyd i Live Music Showcase yn Nhŷ Pawb ddydd Iau 18 Gorffennaf am 1pm. Mewn rhaglen o gerddoriaeth glasurol a chyfoes boblogaidd, bydd Anthony yn ymhyfrydu'r gynulleidfa gyda'i gerddoriaeth.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 1pm - 2pm

Addas ar gyfer Pob Oedran / All Ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889 379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12578