Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sioe Tatŵs Wrecsam

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Sioe Tatŵs Wrecsam

Dewch draw i 3ydd Sioe Tatŵs flynyddol Wrecsam a mwynhewch yr hyn sydd wedi dod yn adnabyddus fel y Sioe Tatŵs gyfeillgar ar y calendr, dewch draw i gael Tatŵ gan rai o brif artistiaid y DU a dewch i gwrdd â rhai o chwedlau'r DU o'r fasnach, mae yna ddigonedd o stondinau yn gwerthu popeth o ryfeddodau tacsidermi i gyffug blasus a rhai o'r dillad gorau y gallwch eu dychmygu, mae cerddoriaeth fyw, gweithredoedd burlesque a gweithredoedd bwyta tân. Gallwch gymryd rhan yn y broses o ddewis enillydd y duels Tatŵ sy'n cael eu beirniadu gan bleidlais gyhoeddus, i gyd os ydych chi'n gefnogwr Tatŵ, byddwch wrth eich bodd â'r digwyddiad hwn ac os nad ydych chi wedi newid eto, y digwyddiad hwn fydd yr un i'ch denu chi

Lleoedd: Canolfan Chwaraeon Glyndwr sports centre
Dyddiad: o 16/11/2019 i 17/11/2019
Amseroedd: 10am to 8pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Nick Green ar 01978290876 neu ebost info@wrexhamink.com

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/wrexham-tattoo-show-tickets-61884895388 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12597