Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Tsieina

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Tsieina

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/diwylliant-busnes-rhyngwladol-tsieina/

Lleoedd: Ramada Plaza, Wrecsam | Ramada Plaza, Wrexham
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 08:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llywodraeth Cymru | Welsh Government ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/international-business-culture-china/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12660