Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sesiwn Gwybodaeth Ddigidol Banc Lloyds (Wrecsam)

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Sesiwn Gwybodaeth Ddigidol Banc Lloyds (Wrecsam)

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/lloyds-bank-digital-knowhow-session-wrexham-tickets-66190370179?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 09:00-13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Banc Lloyds | Lloyds Bank ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/lloyds-bank-digital-knowhow-session-wrexham-tickets-66190370179?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12664