Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ysgol Hŷn Moreton Hall, Chweched Dosbarth, Diwrnod Agored Paratoi a Meithrin

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Ysgol Hŷn Moreton Hall, Chweched Dosbarth, Diwrnod Agored Paratoi a Meithrin

Mae Moreton Hall Prep, Hŷn a Chweched Dosbarth yn agor ei ddrws ddydd Sadwrn 21ain Medi, 10am

Hoffai Moreton Hall wahodd darpar fyfyrwyr i ymweld â'u Hysgol Prep, Ysgol Hŷn a'u Chweched Dosbarth yn ystod eu Diwrnod Agored ddydd Sadwrn 21ain Medi 2019.

Bydd y Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a'u teuluoedd edrych yn agosach ar yr ysgol, ei chyfleusterau preswyl, cwrdd â'r Pennaeth, staff a myfyrwyr newydd a chael blas ar yr hyn sy'n gwneud Neuadd Moreton yn un o Ysgolion Annibynnol gorau'r DU.

Ysgol Fyrddio Annibynnol ac Ysgol Ddydd

Arlwyo i Ferched 3-18 oed a Bechgyn 3-11 oed.

Cofrestrwch eich presenoldeb yn www.moretonhall.org/Open-Day

Lleoedd: Moreton Hall
Dyddiad: 21/09/2019
Amseroedd: 10.00am

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Kelly Parsons ar 01691 773671 neu ebost parsonsk@moretonhall.com

Gwefan: http://www.moretonhall.org/Open-Day (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12681