Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ysgrifennu Cynnig Uwch – canllaw i ennill tendrau o safon uchel

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Ysgrifennu Cynnig Uwch – canllaw i ennill tendrau o safon uchel

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/ysgrifennu-ceisiadau-safon-uwch-canllawiau-ar-sut-i-greu-tendrau-buddugol/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 18/10/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/advanced-bid-writing-a-winners-guide-to-producing-top-tenders/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12701