Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwobr Lefel 3: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Undydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Gwobr Lefel 3: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Undydd

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-emergency-first-aid-at-work-1-day-course-tickets-70164416659?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 17/10/2019
Amseroedd: 09:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Litegreen LTD ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-emergency-first-aid-at-work-1-day-course-tickets-70164416659?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £45

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12717