Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Clwb Marchnata Gogledd Cymru - Canva i Ddechreuwyr

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Clwb Marchnata Gogledd Cymru - Canva i Ddechreuwyr

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-marketing-club-canva-for-beginners-tickets-71249847211?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 23/10/2019
Amseroedd: 15:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt TBC Marketing ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-marketing-club-canva-for-beginners-tickets-71249847211?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12719