Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Arloesi a Phresenoldeb ar y We

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Arloesi a Phresenoldeb ar y We

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-innovation-and-web-presence-tickets-73548604857

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 09:30 – 12:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-innovation-and-web-presence-tickets-73548604857 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12726