Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Menter Gymdeithasol – Ehangu tu hwnt i Ffiniau

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Menter Gymdeithasol – Ehangu tu hwnt i Ffiniau

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-expanding-beyond-borders-tickets-72214382161

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 15/11/2019
Amseroedd: 09:30 – 15:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-expanding-beyond-borders-tickets-72214382161 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12728