Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

DATBLYGIAD TAI GWEITHWYR: CYFLWYNIAD I’R GYMDEITHAS DINESIG

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

DATBLYGIAD TAI GWEITHWYR: CYFLWYNIAD I’R GYMDEITHAS DINESIG

“Y TU HWNT I'R STRYD TERFYNOL: DATBLYGIAD TAI GWEITHWYR YN YR 20fed GANRIF” yw teitl cyflwyniad i'w roi i Gymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam. Fe’i rhoddir gan Gareth Carr, sy’n Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch o groesawi chi. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau y Gymdeithas, dewch i’r cyfarfod, neu ewch i’n wefan www.facebook.com/wrexhamcivic.

Lleoedd: Tŷ AVOW, 21 Egerton Street, Wrexham
Dyddiad: 17/10/2019
Amseroedd: 7:00Pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Simon Jones ar 01978 266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12729