Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

ARDDANGOSFA ‘DYCHWELYD I’R YSGOL’ - APEL LLUNIAU YSGOL

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

ARDDANGOSFA ‘DYCHWELYD I’R YSGOL’ - APEL LLUNIAU YSGOL

Allwch chi ddod â’ch hen ffotograffau ysgol a phethau cofiadwy i Amgueddfa Wrecsam i’w gweld a’u sganio ddydd Gwener 15 Tachwedd rhwng 11am a 3pm. Bydd eich ffotograffau ysgol yn rhan o ‘Dychwelyd i’r Ysgol’, arddangosfa arbennig yn datgelu sut mae’r ysgol wedi newid dros y blynyddoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Lleoedd: Amguedddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 15/11/2019
Amseroedd: 11 a.m. - 3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion lleol/ Local Adults

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30/10/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12766