Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 104 digwyddiadau.

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Gladstone's Library, Deeside, CH5 3DF
Dyddiad: 20/03/2018
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/38089/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11576

Grwp Ymarfer Myfyrdod

Tri meditations, gan gynnwys sgan corff a meddylfryd anadlu, dan arweiniad athro meddylgar achrededig.

Lleoedd: All Saints Church Hall, 21 Poyser Street, Wrexham LL13 7RP
Dyddiad: 20/03/2018
Amseroedd: 7.30pm - 9.00pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Alan Butterworth ar neu ebost newmindfulness@gmail.com

Pris Tocyn: £6

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11600

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 22/03/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11506

Rhiwabon Ffair gwanwyn

Ystod eang o grefftau stondinau gan gynnwys ffotograffiaeth, gemwaith, anrhegion pren, teganau wedi'u gwneud â llaw, crefftau ogystal, rhoddion Pasg a lluniaeth. Stondinau hefyd o Eglwys y Santes Fair, Eglwys Fethodistaidd Rhiwabon ac ambiwlans Cymru. Yn ogystal â gemau a tocynnau Hunt Bunny ffrindiau Rhiwabon. Hwyl i'r teulu i gyd.

Lleoedd: Ruabon Village Hall
Dyddiad: 24/03/2018
Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sarah Giles ar 07789 727413 neu ebost sarahmather13@btinternet.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11544

Hwyl Crefftau Llyfrgell y Waun

Hwyl Crefftau

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: 26/03/2018
Amseroedd: 2.30 p.m. - 3.30 p.m.

Addas ar gyfer Under 10

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 27 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11568

Amgueddfa Anniben

Amgueddfa Anniben – sesiwn galw heibio wedi ei gynllunio’n arbennig ar gyfer plant o dan 3 oed. Gwnewch grefft, chwaraewch ac archwiliwch yn y sesiwn hwn Y pris yw £1 y plentyn, does dim angen archebu lle, dewch draw rhwng 10.30am – 12.

Lleoedd: Wrexham Museum and Archives, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB
Dyddiad: 26/03/2018
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3 years

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11523

Parc Bellevue – Helfa Cwningen y Pasg

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac a gwella’r sgiliau sydd gennych eisoes. 10.00am – 3.00pm Oed 7+ £7.50 Lleoedd cyfyngedig, ffoniwch 01978 844028 i archebu lle ymlaen llaw os gwelwch yn dda

Lleoedd: Ponciau Banks
Dyddiad: 26/03/2018
Amseroedd: 10.00-3.00pm

Addas ar gyfer Age 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11484

Parc Bellevue – Helfa Cwningen y Pasg

Cyfarfod wrth safle’r seindorf Rhoddion i Gyfeillion Parc Bellevue

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 27/03/2018
Amseroedd: 10.00-12.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Donations to Friends of Bellevue Park

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11485

Melin y Nant – Crefftau’r Pasg

yn ogystal â Tombola/gemau bachu hwyaden wedi eu cefnogi gan Gyfeillion Melin Nant Gwnewch grefftau gwych ar gyfer y Pasg

Lleoedd: Nant Mill
Dyddiad: 27/03/2018
Amseroedd: 1.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11486

Clwb Plant y Pasg

Clwb Plant y Pasg yn Llyfregell Coedpoeth. Crefftau-lliwiadau & posau

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: 27/03/2018
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8years

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11557

Creu a Chael

Gwnewch grefft i fynd adref gyda chi yn Amgueddfa Wrecsam yn ein sesiynau ‘Creu a Chael’ arbennig wedi eu cynllunio ar gyfer teuluoedd a phlant. Cost £1.50 i bob crefft, does dim angen archebu lle, galwch i mewn rhwng 10.30am – 12.30pm. Thema: Wyau Faberge

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham ,LL11 1RB
Dyddiad: 27/03/2018
Amseroedd: 10.30AM - 12.30PM

Addas ar gyfer 5+

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11580

Llwyddo gyda’r cyfryngau cymdeithasol

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn. Byddwch chi’n dysgu: •Sut i ysgrifennu postiadau mwy dengar •Sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus i ennill busnes •Awgrymiadau i ddysgu pa ddulliau sy’n gweithio a pha rai nad ydynt yn gweithio

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/37541/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11577

Glanhau’r Gymuned

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod ym mynedfa’r parc - Cwm Glas (LL14 2AD).

Lleoedd: Stryt Las Park
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.cov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11487

Llwybr y Pasg

Dilynwch y llwybr i ennill gwobr. Llwybr galw heibio yn para tua 1 awr.

Lleoedd: Stryt Las Park
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: 10.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.cov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11488

- Llwybr y Pasg

Dilynwch y llwybr i ennill gwobr. Llwybr galw heibio yn para tua 1 awr.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: 10.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11489

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cwrdd wrth safle’r seindorf am chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11490

PANTOMEIM PASG - BEAUTY AND THE BEAST

Dewch i fwynhau Pantomeim y Pasg ar gyfer yr holl deulu!

Lleoedd: William Aston Hall / Neuadd William Aston
Dyddiad: 28/03/2018
Amseroedd: Doors Open: 17.30PM

Addas ar gyfer Family Pantomime - All Welcome

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329719/easter-pantomime-beauty-and-the-beast-william-aston-hall-wrexham-2018-03-28-17-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20-£18

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11342

Parc Acton - Llwybr Wyau Pasg

Llwybr hwyliog o amgylch y parc.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 29/03/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11491

Hetiau Pasg a Choronauh

Hetiau Pasg a Choronau

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 29/03/2018
Amseroedd: 1.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11492

Muddafit - Dyffryn Moss

Gwersyll Gorau MUDDAFIT 2 awr! Fe gewch chi brofiad a ffitrwydd yn barod ar gyfer unrhyw her rydych chi wedi'i osod eleni eich hun. P'un a yw'n Mudwr Tough (yr amserydd cyntaf neu'r Legionnaire), marathon, nod personol i golli carreg erbyn Haf, tôn i fyny neu dim ond i gymysgu'ch hyfforddiant chi yw hwn yw'r sesiwn i chi!

**Mae'n ddrwg gennym, bu'n rhaid i ni ddefnyddio cyfieithu google

Lleoedd: https://www.eventbrite.co.uk/e/muddafit-moss-valley-tickets-44323862867
Dyddiad: 31/03/2018
Amseroedd: 8.30am

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Team Muddafit ar 01978 846900 neu ebost muddafit@gmail.com

Pris Tocyn: Earlybird £7; On the day £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11603

Llwybry Pasg

Galwch heibio i ddatrys y cliwiau i ganfod eich ffordd o amgylch y llwybr.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 01/04/2018
Amseroedd: 11-3.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Country Parks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11496

Dydd Llun Pawb

Mae carnifal gyda cherddoriaeth fyw, stondinau ffair, bwyd, diod, celf, crefftau a llawer, llawer mwy wedi ei gyhoeddi ar gyfer Dydd Llun Pawb, sef agoriad swyddogol Ty Pawb. Ar Ddydd Llun y Pasg, 2 Ebrill, o 12pm tan yr hwyr, bydd Dydd Llun Pawb yn atgyfodi hen draddodiad lle’r oedd trigolion lleol yn heidio i’r dref i fwynhau diwrnod o ddathlu yn dilyn marchnad flynyddol y gwanwyn. Y tu mewn i Dy Pawb, ac ar hyd Stryt Caer y tu allan i’r ganolfan newydd ar gyfer y celfyddydau, marchnadoedd a’r gymuned, bydd ymwelwyr yn mwynhau ffair Fictoraidd, stondinau celf, crefft a bwyd a diod, lle chwarae plant diolch i drefnwyr ‘Diwrnod Chwarae’ Wrecsam, StarDome Planetarium Techniquest Glyndwr, a pherfformiadau gan The Big Beat, Côr Cymuned Wrecsam, Baby Brave a Chlwb Acordion y Black Park. A bydd rhagor o artistiaid a gweithgareddau yn cael eu cyhoeddi gyda hyn! Bydd aelodau staff at Dy Pawb wrth law i helpu llywio’r cyhoedd trwy gyfleusterau’r canolfan newydd Bydd dathliadau Dydd Llun Pawb yn dechrau gyda gorymdaith fawr gyda Band Pres Llareggub, band pres o lechweddi llychlyd gogledd Cymru. Bydd yr orymdaith hefyd yn cynnwys chwe cherflun anferth, sy’n cynrychioli chwe agwedd wahanol ar hanes a chymuned Wrecsam, ac aelodau o elusennau amrywiol y dref, grwpiau ieuenctid a chymunedol, gyda phob un yn dathlu eu cyfraniadau arbennig i Wrecsam. Bydd yr orymdaith yn mynd trwy ganol y dref o’r man cyfarfod ar Stryt yr Hôb a’r Stryd Fawr, heibio i Farchnad Dydd Llun ar Sgwâr y Frenhines ac i Dy Pawb, lle bydd y ganolfan yn cael ei hagor yn swyddogol! Ac i gloi’r diwrnod arbennig mi fydd yna sioe dân gwyllt dros ganol y dref. Yn ystod y cyfnod cyn agor Ty Pawb mae artistiaid lleol wedi ymweld ag ysgolion y sir, clybiau chwaraeon a chanolfannau cymunedol i ddarparu gweithdai i’r rheiny sy’n cymryd rhan yn yr orymdaith, gan gynnwys chwaraewyr ifanc Brickfield Rangers a ymunodd ag Annmarie Ruscoe i greu dyluniadau i ddathlu eu hoffter o bêl-droed.

Lleoedd: Ty Pawb
Dyddiad: 02/04/2018
Amseroedd: 12:00 - 21:00

Addas ar gyfer all

Cyswllt James Harper ar 01978292093 neu ebost enquiries@typawb.wales

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11558

Creu a Chael

Gwnewch grefft i fynd adref gyda chi yn Amgueddfa Wrecsam yn ein sesiynau ‘Creu a Chael’ arbennig wedi eu cynllunio ar gyfer teuluoedd a phlant. Cost £1.50 i bob crefft, does dim angen archebu lle, galwch i mewn rhwng 10.30am – 12.30pm Creu ceiniog fel Celc Is-Coed!

Lleoedd: Wrexham Museum & Archives, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB
Dyddiad: 03/04/2018
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer For families with children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50 per craft

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11524

Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cwrdd wrth safle’r seindorf am chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 04/04/2018
Amseroedd: 1-3.00pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Country Parks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11497

Grwp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978711941 neu e-bostiwch junemclaughlin@btinternet.com am fwy o fanylion.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 04/04/2018
Amseroedd: 1-4.00pm

Addas ar gyfer Beginners welcome.

Cyswllt Country Parks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin on 01978711941 or email

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11498

Llwybr y Pasg

Archwiliwch y parc ar y daith hon fydd yn llawn hwyl

Lleoedd: Ponciau Banks
Dyddiad: 04/04/2018
Amseroedd: 1.30-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Country Parks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Donations

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11499

Dysgu Dros Cinio: Llais Menyw

Llais Menyw Dim hawliau. Dim Grym. Dim llais. Roedd bywyd yn eithriadol o galed i ferched, fel bob amser, ond erbyn dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd merched yn dechrau gwneud digon o swn i gael eu clywed. Mae P.J. Roscoe yn rhannu canlyniad ei hymchwil pan oedd yn ysgrifennu ei nofel arobryn, “Diary of Margery Blake”.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 04/04/2018
Amseroedd: 1-2pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11599

Blodau’r Gwanwyn.

Gwnewch flodau gwanwyn hardd o bapur.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 05/04/2018
Amseroedd: 1.30pm-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Country Park ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11500

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 05/04/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11507

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 10/04/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11453

Noson Gwlad a Gwerin

Am un noson yn unig, mae Live in The Lion yn cyflwyno ein 'Noson Gwlad a Gwerin' cyntaf yn y Llew Aur yn yr Orsedd. Meddyliwch Byrgyrs Tall a Juicy, Ribiau Gludiog, Coctelau Arddull Americanaidd a'r cerddoriaeth fyw gorau.

Lleoedd: Golden Lion Pub & Restaurant, Rossett
Dyddiad: 13/04/2018
Amseroedd: 4pm - Midnight

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Will Cowell ar 01244 571020 neu ebost goldenlion@hydesbrewery.com

Pris Tocyn: Free Entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11598

The Magic of Motown

'The Magic of Motown' Dathlu sain cenhedlaeth Gwahoddir cefnogwyr cerdd i barti mwyaf y flwyddyn wrth i'r sioe 'Magic of Motown' anhygoel fynd i'r dref! Wedi'i weld gan dros filiwn o bobl, nid yw'n syndod bod y sioe yn un o'r hanesion llwyddiant mwyaf yn hanes theatr Prydain, hyd yn oed yn perfformio ar gyfer Ei Mawrhydi'r Frenhines, fel gwesteion arbennig yn y Perfformiad Amrywiaeth Frenhinol. Paratowch eich hun am 40 o ganeuon clasurol Motown, newidiadau gwisgoedd disglair, symudiadau dawnsio disglair a cherddoriaeth ragorol yn y profiad cyngerdd ffrwydrol hwn. Dathlu sain cenhedlaeth wrth i gerddoriaeth ddi-amser Marvin Gaye, Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Martha Reeves, Jackson 5, Smokey Robinson a mwy, wedi eu haddysgu'n wych i chi gan dalent ddawnus cast a band. Mae'r cyngerdd anhygoel hwn yn mynd â chi ar daith gerddorol trwy'ch holl ganeuon, gan gynnwys: Ain’t No Mountain, Signed Sealed Delivered, Grapevine, Get Ready, Dancing In The Streets, My Girl, Blame It On The Boogie, Uptight, Endless Love, My Cherie Amor, All Night Long, Heatwave a llawer, llawer mwy.

Lleoedd: William Aston Hall / Neuadd William Aston
Dyddiad: 14/04/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer Age Restriction: Under 14's must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329773/the-magic-of-motown-celebrating-the-sound-of-a-generation-william-aston-hall-wrexham-2018-04-14-19-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £23.50- £21.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11340

ASTUTE 2020 - Hwb Gan Arbenigwyr

Sut allwn ni gefnogi eich busnes?

Dewch i ddarganfod sut all ASTUTE 2020 gefnogi eich cwmni gweithgynhyrchu drwy ymchwil, datblygiad ac arloesedd (RD&I) i wella eich gweithgynhyrchu.

Bydd y digwyddiad am ddim hwn yn amlygu sut all y diwydiant gweithgynhyrchu gwerth uchel yng Nghymru gydweithio ag ASTUTE 2020, gan alluogi meddwl yn flaengar a chroesawu ymchwil, datblygiad ac arloesedd technolegau uwch, drwy gydweithrediad rhwng diwydiant ac academia.

Bydd y digwyddiad yn galluogi cwmnïau gweithgynhyrchu i ymgysylltu ag arbenigwyr technegol cymwys iawn i ddeall pa gymorth RD&I y gall ASTUTE 2020 ei gynnig i fusnesau gweithgynhyrchu ym meysydd arbenigol Technoleg Deunyddiau Uwch, Modelu Peirianneg Gyfrifiadurol a Pheirianneg Systemau Gweithgynhyrchu.

Pam ddylech chi fynychu?

Cymorth gan y Diwydiant

Deall sut y gall ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu drwy gydweithrediadau a arweinir gan alw’r diwydiant er mwyn lleihau risgiau gyda thechnolegau newydd.

Buddion Cydweithredu

Deall yr hyn sydd gan ASTUTE 2020 i’w gynnig a rhoi’r gallu i gael gwybodaeth gan arbenigwyr technegol cymwys iawn, academyddion o’r radd flaenaf a’r cyfleusterau mwyaf cyfoes.

Ffocws ar Weithgynhyrchu

Gwrandewch ar enghreifftiau ar gyfer cydweithrediadau diwydiant-academia yn ysgogi syniadau a meithrin cyfnewid gwybodaeth.

Lleoedd: Coleg Cambria - Higher Education Centre, Flintshire CH5 4BR
Dyddiad: 18/04/2018
Amseroedd: 9am - 1pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Rhian Jeffs ar 01792 606378 neu ebost info@astutewales.com

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/astute-2020-expertise-boost-for-the-welsh-manufacturing-industry-registration-44189561167 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: -

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11602

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 19/04/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11508

Gwyl Geiriau Wrecsam: Amser Stori i Blant

Awduron lleol yn rhannu eu straeon

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 21/04/2018
Amseroedd: 10am

Addas ar gyfer Children

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Gwefan: http://www.wrexhamcarnivalofwords.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11595

Gwyl Geiriau Wrecsam: Wrecsam ar fy Meddwl

Wrecsam Ar Fy Meddwl fydd thema’r digwyddiad agoriadol gwych hwn, yn dathlu gorffennol a phresennol y dref gyda pherfformiadau o destunau a gyfansoddwyd gan dîm cyfnewid o feirdd lleol, disgyblion ysgol a phensiynwyr, yn ogystal â chaneuon gan Gôr Cymunedol Wrecsam.

Lleoedd: Ty Pawb, Market Street, Wrexham, LL13 8BY
Dyddiad: 21/04/2018
Amseroedd: 11.00am

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexhamcarnivalofwords.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11581

Gwyl Geiriau Wrecsam: Phil Rickman yn sgwrsio gyda Paul Jeorrett

Phil Rickman yw awdur nofelau dirgelwch Merrily Watkins, ac mae’n archwilio i beth mae bwrwyr cythreuliaid cyfoes wir yn ei wneud. Mae o hefyd wedi ysgrifennu sawl nofel am y goruwchnaturiol yn cynnwys dau am y consuriwr Elisabethaidd John Dee. Mae o wedi llwyddo ar ben ei hun i droi Swydd Henffordd yn un o siroedd tywyllaf Lloegr! Nid dyna’r cyfan, mae o hefyd yn cyflwyno “Phil the Shelf” ar BBC Radio Wales.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 21/04/2018
Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11582

Gwyl Geiriau Wrecsam: Nicci French

Mae dau hanner o’r tîm ysgrifennu nofelau trosedd blaenllaw a elwir yn Nicci French (Nicci Gerrard a Sean French) wedi bod yn hynod o lwyddiannus am dros ugain mlynedd. Mi fyddant yn siarad am y gwahanol heriau yn eu bywyd ysgrifenedig: y cefndir i'w nofelau seicolegol cyffrous; creu cyfres 'Frieda Klein’; a’r sialens o gyd ysgrifennu – a hynny i gyd tra'n gwpl priod!

Lleoedd: Ty Pawb, Market Street, Wrexham, LL13 8BY
Dyddiad: 21/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11583

Gwyl Geiriau Wrecsam: Red Planet Dreams

Bydd awdur ffuglen wyddonol mwyaf llwyddiannus Cymru, Alastair Reynolds, yn mynd â chi ar daith i’r blaned Mawrth, gan adrodd straeon am y ffordd mae’r Blaned Goch wedi cael ei dychmygu gan wyddonwyr ac awduron fel ei gilydd. Ond ceir hanes y freuddwyd newydd, y posibiliadau sydd gan y blaned Mawrth i’w cynnig yn y dyfodol - efallai yn ein hoes ein hunain - a'r ffordd mae ffuglen wyddonol yn neidio dos ffeithiau gwyddonol.

Lleoedd: St. Giles Church, Wrexham, LL13 8LS
Dyddiad: 22/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11584

Gwyl Geiriau Wrecsam: Dawn Tyfu a Llyfrau Gwych

Bydd panel o arddwyr gydag enw da yn lleol yn siarad am eu hoff lyfrau yn ymwneud â garddio, ac am dreftadaeth garddio gref Wrecsam, yn ogystal ag ateb eich holl gwestiynau garddio – gydag ychwanegiad o domen o farddoniaeth gain gan y cadeirydd, Peter Read!

Lleoedd: BELLIS BROTHERS RESTAURANT, HOLT, LL13 9YU
Dyddiad: 23/04/2018
Amseroedd: 4.30pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11585

Gwyl Geiriau Wrecsam: Shakespeare Hot Under the Collar - Noson Llyfr y Byd

Mae Company of Voices yn cyflwyno pedwar o’u hoff ddyfyniadau o Much Ado About Nothing, Romeo and Juliet, The Merchant of Venice ac A Midsummer Night’s Dream. O ddrama ddwys i gomedi doniol o bersbectif craff Shakespeare ar bob math o berthnasau. Mae Company of Voices yn grwp sy’n arbenigo mewn theatr a chaneuon cynnar. Dewch i weld “Hot Under The Collar” ar daith yn Wrecsam. Bydd llyfrau gwych yn cael eu rhoi hefyd i ddathlu Noson Llyfr y Byd.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 23/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11586

Gwyl Geiriau Wrecsam: Vaseem Khan

Bydd y nofelydd trosedd enwog i Oedolyn Ifanc, Vas Khan yn sgwrsio am gefndir ei gyfres ysgafn o nofelau, Baby Ganesh Detective Agency, yn cynnwys Inspector Chopra a’i bartner, sef eliffant bach wedi’i fabwysiadu! Efallai y bydd Vas hefyd yn rhannu rhai o’i gyfrinachau am ysgrifennu troseddol yn gyffredinol.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 24/04/2018
Amseroedd: 6.30pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11587

Gwyl Geiriau Wrecsam: Aled Lewis Evans

Yn dilyn llwyddiant “Cip yn Ôl” y llynedd, dyma ddetholiad newydd sbon o ddarlleniadau o lyfrau Aled Lewis Evans. Ambell i gameo am bobl ar groesffyrdd bywyd, pobl a ddylanwadodd ar y bardd a’r llenor. Pobl y byddwch i gyd yn medru uniaethu â hwy; pobl fel ninnau. Gyda detholiad newydd sbon o ddyfyniadau ar y wal fideo. Cyflwyniad yn y Gymraeg a’r Saesneg

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham - Glyndwr University, LL11 2AW
Dyddiad: 24/04/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11588

Gwyl Geiriau Wrecsam: Noson Pwyl Laddodd?

Y Wenlock Mummy gan Elly Griffiths (ymchwiliad Dr Ruth Galloway). Croeso i Wenlock Hall sydd yn berchen ar un o’r casgliadau preifat mwyaf o arteffactau Eifftaidd yn y wlad. Yn anffodus, darganfuwyd Arglwydd Arthur Wenlock yn gorwedd wrth ymyl ‘Bedd y Mymi’ gyda chyllell yn ei frest. Fel yn nhraddodiad yr oes aur, dim ond pedwar unigolyn all fod yn gyfrifol am y llofruddiaeth. A fedrwch chi ddyfalu pwy?

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 25/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11589

Gwyl Geiriau Wrecsam: Emma Carroll

Mae’r awdur gafaelgar i bobl ifanc, Emma Carroll, yn eich cymryd yn ôl mewn amser gyda’i nofel atgofus o’r Ail Ryfel Byd, Letters from the Lighthouse. Bydd Emma yn sôn am y gwaith ymchwil fuodd o gymorth iddi wrth ysgrifennu hanes i bobl ifanc am faciwîs, plant sy’n ffoaduriaid a brechdanau pannas ac hefyd yn rhoi cyfle i chi weld gwrthrychau rhyfedd o’r gorffennol.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 26/04/2018
Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11590

Gwyl Geiriau Wrecsam: Viva Voce gyda Les Barker

Darllen Cerdd Gweithwyr Wrecsam 2018, wedyn: Meic agored ar gyfer beirdd ac awduron lleol, gyda chyfle i berfformio eu gwaith. Croeso i ddarllenwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym yn croesawu’r darllenydd gwadd, Les Barker, y bardd poblogaidd a doniol.

Lleoedd: Saith Seren, LL13 8BG
Dyddiad: 26/04/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Gwefan: http://www.wrexhamcarnivalofwords.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11591

 Remembering Fred

REMEMBERING FRED Sioe theatr newydd 'Remembering Fred' sêr Strictly Come Dancing Aljaz Skorjanec a Janette Manrara. Mae 'Remembering Fred' yn noson o gân a dawns yn dathlu etifeddiaeth eicon Hollywood Fred Astaire. Gyda chefnogaeth dawns dda o ddawnswyr, band byw a chantorion, bydd taith 'Remembering Fred' yn 2018 yn cynnwys caneuon newydd, dawnsfeydd newydd ac edrych newydd. Dywedodd Aljaz a Janette: "Rydym wrth ein bodd bod galw am daith arall. Rydym wrth ein bodd yn gweithio'n galed i baratoi am eleni, felly mae gallu mynd amdani eto ar gyfer 2018 yn anhygoel. "

Lleoedd: William Aston Hall / Neuadd William Aston
Dyddiad: 26/04/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer Under 14s must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13325618/remembering-fred-william-aston-hall-wrexham-2018-04-26-19-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £42.50 - £82.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11344

Gwyl Geiriau Wrecsam: Mark Davies King of the Balloons

Bydd Mark Davies yn rhoi cip i ni o fywyd anhygoel y fforiwr James Sadler, y Sais cyntaf i hedfan. Cefndir y stori yw Prydain Sioraidd ac mae'n cynnwys sawl cymeriad a’u hanturiaethau i geisio hedfan balwns gyda chymysgedd o lwyddiant. Dewch o hyd i gysylltiad Gogledd Cymru â’r hediad cynnar.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 27/04/2018
Amseroedd: 2pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11592

Gwyl Geiriau Wrecsam: Noson Ffuglen Hanesyddol

Dwy sioe am bris un! Bydd panel arall o awduron Ffuglen Hanesyddol campus (Matthew Harffy, Carol McGrath, Michael Jecks a Tony Riches) yn brwydro dros eu hachos yn “My Era is Better Than Yours”. Ac yna, bydd Robyn Young yn siarad am “Blood on the Page” - ei thaith bersonol a werthodd yn helaeth am y Croesgad (y Brethren Trilogy), drwy gyfnod Robert the Bruce (Insurrection Trilogy) a diwedd Rhyfeloedd y Rhosynnau (Sons of the Blood) a chyfnod pwerus y Tuduriaid.

Lleoedd: Nick Whitehead Theatre, Wrexham - Glyndwr University, LL11 2AW
Dyddiad: 27/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11593

Gwyl Geiriau Wrecsam: C.L. Taylor

Bydd C.L Taylor, un o awduron a werthodd orau ar restr y Sunday Times, gyda phum nofel seicolegol gyffrous, yn trafod sut y dechreuodd hi ei gyrfa yn ysgrifennu llyfrau oedd wedi eu hysbrydoli gan ei ofnau, a nawr yn defnyddio straeon go iawn o'r newyddion fel man cychwyn. Bydd hi hefyd yn sôn am sut y byddai’n mynd ati i gynllunio ei llyfrau, yr heriau mae hi'n eu hwynebu wrth iddi ysgrifennu a sut mae'r broses olygu yn siapio'r llyfr gorffenedig. Bydd yr awdur yn canolbwyntio ar ei llyfr mwyaf diweddar The Fear.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 28/04/2018
Amseroedd: 2pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11594

Taith Cwrw Casgen Wrecsam

Gwyl gwrw ar fws o amgych, ein hoff dafarndai yn Wrecsam.

DYDD SADWRN 28 EBRILL ? 12PM-11PM

Treuliwch ddiwrnod yn ailddarganfod swyn tafarndai traddodiadol Wrecsam a’u cyrfau unigryw, heb boeni dim am bwy sy’n gyrru!

Gallwch ddechrau a gorffen yn unrhyw le ar hyd y llwybr ... bydd y bysiau’n cylchdeithio trwy’r dydd.

Pynwch docynnau (£15 yr un) yn unrhyw un o'r tafarndai sy'n cymryd rhan neu ar-lein ar www.realaletrail.co.uk bydd y tocyn yn caniatau i chi deithion ddiderfyn ar bysiau rhwng canol dydd ac 11pm.

Y tafarndai sy'n rhan o'r wyl:
Saith Seren, Wrecsam
Black Lion, Bersham
Kings Head, Bwlchgwyn
Trevor Arms, Marford
Nags Head, Lavister
Peal O'Bells, Holt
Nags Head, Ridleywood
Buck House Hotel, Bangor-On-Dee
Red Lion, Marchwiel

Lleoedd: Various
Dyddiad: 28/04/2018
Amseroedd: 12pm - 11pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Real Ale Trails ar 07582018979 neu ebost cheers@realaletrail.co.uk

Gwefan: http://www.realaletrail.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11556

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 08/05/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11454

Sêl Dillad Dylunydd "Un Diwrnod yn Unig"

Rydym yn cynnal ein Sêl Dillad Dylunydd "Un Diwrnod yn Unig" boblogaidd. Felly, os hoffech chi ddiweddaru eich cwpwrdd dillad gyda dillad boutique hardd, ar ffracsiwn o'r gost, dewch draw i bori ein cynigion arbennig. Bydd ein Boutique ar agor ar y diwrnod, ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi, a'ch ffrindiau.

Lleoedd: Visitor Centre at "The Plassey", Eyton, Wrexham, LL13 0SP
Dyddiad: 14/05/2018
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Tina Davies or Sharon Shaw ar 01978 780601 neu ebost thebarnboutique@mail.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11601

Gwyl Prosecco Gogledd Cymru

Mae Digwyddiadau Seiclon yn falch yn cyflwyno Gwyl Prosecco Gogledd Cymru! Gyda dros 40 o fathau o Gogosau Prosecco, Spumante, Cava, Brut, Champagne & Prosecco, dyma'r wyl olaf i gariadon Prosecco !! Yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 19 Mai 2018 @ lleoliad hyfryd Stad Brynkinalt yn Wrecsam, mae'r wyl hon yn siwr o daclo'r blagur blas hynny gyda cherddoriaeth Eidalaidd Street Food, Prosecco a Fizz a LIVE!

Mae dwy sesiwn i ddewis ohono!

12pm tan 5pm
6pm tan 11pm

Tocynnau AR SAWCH NAWR! https: //www.walesproseccofestival.co.uk/

ARCHEBWCH NAWR! CYFYNGEDIG AR GAEL! V.P. tocynnau ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Ni fydd unrhyw docynnau ar gael ar y noson wrth i chi ddigwydd y digwyddiad hwn! Dim ond i brynu tocynnau trwy ein gwefan https://www.walesproseccofestival.co.uk/ neu drwy ein tocyn swyddogol Tocynnau Gigantic!

PROSECCO | CERDDORWYD BYW | BWYD ITALIANOL!

Lleoedd: Brynkinalt Estate, Chirk, Wrexham LL14 5NS
Dyddiad: 19/05/2018
Amseroedd: 12pm until 11pm

Addas ar gyfer Strictly 18+

Cyswllt Sam Foulkes ar 07960196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 07960196090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.walesproseccofestival.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: General £15; VIP Table of 10 £250

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11436

Joe Lycett: I’m About To Lose Control And I Think Joe Lycett

Mae GU yn Falch i Gyflwyno Joe Lycett: I’m About To Lose Control And I Think Joe Lycett Dewch i mewn i weld Joe Lycett ar ei daith 'Stand-up' newydd sbon, lle bydd yn rhannu jôcs, paentiadau a rhywfaint o'r trothio trawstig ar y rhyngrwyd mae wedi bod yn gwneud yn ddiweddar. Fel y gwelir ar 8 Out Of 10 Cats Does Countdown, QI a'r Perfformiad Amrywiaeth Frenhinol. 'Mae dyn sy'n gwneud doniol ymddangos yn hawdd' (Guardian). 'Os ydych chi am betio ar seren 'stand-up' nesaf rhowch eich crys ar Joe Lycett' (Evening Standard). 'Anhygoel ddoniol' (Amser Allan). 'Oeddech chi'n canu rhif?' (Y Tywysog Charles ar ôl y Perfformiad Amrywiaeth Frenhinol). joelycettcomedy.co.uk @joelycett

Lleoedd: William Aston Hall / Neuadd William Aston
Dyddiad: 01/06/2018
Amseroedd: Doors: 7.30PM

Addas ar gyfer 15+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13329126/joe-lycett-im-about-to-lose-control-and-i-think-joe-lycett-william-aston-hall-wrexham-2018-06-01-20-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11343

Ydych chi eisiau rhedeg Inflatable 5k ar gyfer elusen?

Mynd i'r afael â'n chwe chwrs gwynt 5K gwych a gweld a allwch chi gwblhau'r her!

Mae gan ein Cwrs Rhwystrau bopeth. Fe'i cynlluniwyd i fod yn heriol yn gorfforol ond hefyd yn llawer o hwyl. Rhedwch eich ffordd drwy, fyny a thros wrthrychau sydd wedi eu llenwi â gwynt.

Yn addas ar gyfer dechreuwyr, newydd-ddyfodiaid a phobl sy'n mwynhau cadw’n ffit, cewch bob math o fudd allan o’r cwrs wrth i chi fynd o’i amgylch.

Felly, os ydych yn hoffi’ch Rasio Mwdlyd, eich bod wrth eich bodd yn rhedeg dros wrthrychau sydd wedi eu llenwi ag awyr neu eich bod yn hoffi Rasys Hwyl, dyma'r Cwrs Rhwystrau i chi gyfranogi ynddi ac yn well byth, gallwch ei gwneud er budd Elusen.

Lleoedd: Alyn Waters Country Park (Llay Side)
Dyddiad: 10/06/2018
Amseroedd: 10am - 3pm

Addas ar gyfer 8 years +

Cyswllt Llinos Morris ar 01267 244209 neu ebost llinosm@cerebra.org.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-conquest-5k-inflatable-challenge-wrexham-tickets-43090578079?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 - £25

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 27 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11567

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 12/06/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11455

Jason Manford: Muddle Class

TOCYNNAU AR WERTH DYDD GWENER 13 HYDREF Mae 'Phil McIntyre Entertainments', trwy drefniant gyda 'Lisa Thomas Management' yn cyflwyno'n falch Jason Manford: Muddle Class Mae'n ôl! Bu'n ychydig flynyddoedd prysur i Jason ers ei sioe ddiwethaf, ond bydd cefnogwyr ei sioe Radio Absolute yn gwybod nad yw'r comedïwr enwog cenedlaethol hwn wedi newid ychydig. Mae 'Muddle Class' yn addo cynnwys cyfoeth o ddeunydd newydd am Jason yn tyfu i fyny 'dosbarth gweithiol', gan ddod o hyd i'r rhan honno ohono 'dros y blynyddoedd', gan achosi llawer o ddryswch! Fe'i cyflwynir â swyn diddorol Jason ac ysgubol, dyma sioe na ddylid ei golli. Meddai Jason: "Fe ddywedodd rhywun wrthyf ar fy nhudalen gefnogwr Facebook, 'mae wedi bod yn oed ers i chi fynd i deithio'. Roeddwn i'n meddwl 'na, dim ond llynedd oedd hi? Beth bynnag, stori hir yn fyr, roedden nhw'n iawn, roedd yn flynyddoedd yn ôl! Rydw i wedi cael fy ffwlio oherwydd fy mod i wedi bod ar daith yn gwneud sioeau cerddorol ac fe ailadroddir y daith olaf ar 'Dave ja Vu' 13 gwaith y dydd! Felly rydw i wedi bod yn rhoi rhywfaint o bethau at ei gilydd, gan edrych ar fy mywyd a sut y mae wedi newid dros y blynyddoedd, sut mae'r byd wedi newid a sut nad yw fy rhieni wedi newid ychydig! Bydd yn daith wych ac ni allaf aros i'ch gweld yno. " Mae '8 allan o 10 Cats' (Channel 4), 'The Nightly Show' (ITV1), 'Sunday Night at the Palladium' (ITV1), 'Live at the Apollo' (BBC One), 'Rwy'n Cael Newyddion i Chi ', (BBC One), QI (BBC Two) a' The Royal Variety Performance '(ITV1) i gyd wedi helpu i sefydlu Jason fel comig a elwir yn genedlaethol. jasonmanford.com @JasonManford

Lleoedd: William Aston Hall / Neuadd William Aston
Dyddiad: 07/07/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer All ages 13+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/event/unavailable/13329813/jason-manford-muddle-class-william-aston-hall-wrexham-2018-07-07-19-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £27.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11338

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 10/07/2018
Amseroedd: 5:00pm -6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11456

Jason Manford: Muddle Class

TOCYNNAU AR WERTH DYDD GWENER 13 HYDREF yn Mae 'Phil McIntyre Entertainments', trwy drefniant gyda 'Lisa Thomas Management' yn cyflwyno'n falch Jason Manford: Muddle Class Mae'n ôl! Bu'n ychydig flynyddoedd prysur i Jason ers ei sioe ddiwethaf, ond bydd cefnogwyr ei sioe Radio Absolute gwybod nad yw'r comedïwr enwog cenedlaethol hwn wedi newid ychydig. Mae 'Muddle Class' yn addo cynnwys cyfoeth o ddeunydd newydd am Jason yn tyfu i fyny 'dosbarth gweithiol', gan ddod o hyd i'r rhan honno ohono 'dros y blynyddoedd', gan achosi llawer o ddryswch! Fe'i cyflwynir â swyn diddorol Jason ac ysgubol, dyma sioe na ddylid ei golli. Meddai Jason: "Fe ddywedodd rhywun wrthyf ar fy nhudalen gefnogwr Facebook, 'mae wedi bod yn oed ers i chi fynd i deithio'. Roeddwn i'n meddwl 'na, dim ond llynedd oedd hi? Beth bynnag, stori hir yn fyr, roedden nhw'n iawn, roedd yn flynyddoedd yn ôl! Rydw i wedi cael fy ffwlio oherwydd fy mod i wedi bod ar daith yn gwneud sioeau cerddorol ac fe ailadroddir y daith olaf ar 'Dave ja Vu' 13 gwaith y dydd! Felly rydw i wedi bod yn rhoi rhywfaint o bethau at ei gilydd, gan edrych ar fy mywyd a sut y mae wedi newid dros y blynyddoedd, sut mae'r byd wedi newid a sut nad yw fy rhieni wedi newid ychydig! Bydd yn daith wych ac ni allaf aros i'ch gweld yno. " Mae '8 allan o 10 Cats' (Channel 4), 'The Nightly Show' (ITV1), 'Sunday Night at the Palladium' (ITV1), 'Live at the Apollo' (BBC One), 'Rwy'n Cael Newyddion i Chi ', (BBC One), QI (BBC Two) a' The Royal Variety Performance '(ITV1) i gyd wedi helpu i sefydlu Jason fel comig a elwir yn genedlaethol. jasonmanford.com @JasonManford

Lleoedd: William Aston Hall / Neuadd William Aston
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer All ages 13+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/event/unavailable/13329812/jason-manford-muddle-class-william-aston-hall-wrexham-2018-07-19-19-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £27.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11339

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 11/09/2018
Amseroedd: 5:00pm -6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11457

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 09/10/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11458

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11459

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Training Suite, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 11/12/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11460

Ras dros Fywyd a Ras 5k

Mae Ras dros Fywyd yn dod a miloedd o ferched ynghyd i gefnogi ein hymchwil, sy’n achub bywydau, yn ymwneud â phob un o’r 200 math o gancr. Bydd hyd yn oed rhoi’ch enw ar gyfer ras yn gwneud gwahaniaeth.

Felly, pa ddigwyddiad ydy’r un i chi?

Mae ras 5k yn wych i bawb o bob oed. Cewch redeg, loncian neu gerdded, yr unig beth sy’n bwysig ydy’ch bod chi’n rhan ohoni.

Neu beth am ras y Pretty Muddy®?

Dyma ras rwystrau lle mae merched o bob gallu yn cropian trwy dwnneli, yn defnyddio peli i neidio ac yn llithro lawr llethrau lleidiog.

Beth bynnag ydych chi’n ei wneud, boed hynny’n rhedeg ras 5k neu farathon,yn gwisgo twtw neu hen grys-T pinc, MAE HYN YN CURO CANSER.

Lleoedd: Alyn Waters Country Park, Wrexham
Dyddiad: gan 12/05/2018 i 13/05/2018
Amseroedd: 11am

Addas ar gyfer Pretty Muddy - 13+; Race for Life - all ages

Cyswllt Kirsti Thompson ar 07918696615 neu ebost kirsti.thompson@cancer.org.uk

Swyddfa Bocs: 0300 123 0770 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://raceforlife.org (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £9.99-£19.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11509

Gwyl Gerdd Roc y Parc

Cyclone Events & Penyllan Farm present Rock the Park Wrexham 2018! The festival WILL return on the 18th + 19th August 2018!! 2 Days, 2 Main Stages, Camping and definitely more bars! ROCK THE PARK now in its second year set in the heart of North Wales on Penyllan Farm, Marchwiel, Wrexham. This years event will take place on Friday 18th & Saturday 19th August 2018. Rock the Park is a tribute music festival featuring some of the biggest band names from around the world. We are also providing a platform for local up and coming artists to show off their talent. The festival will feature 2 main stages and has a crowd expectancy of 10,000 people. Wrexham has never seen a festival of this scale and it promises to entertain its residents. Two huge main stages, including one tented stage will please crowds with bands and singers performing from noon until dark along with a firework spectacular to finish! This is not a festival to be missed! Fairground Rides will also be available for your pleasure as well as our festival village where you can eat, drink and shop to your hearts content!

Lleoedd: Rock the Park, Marchwiel, Wrexham, Ll13 0PF
Dyddiad: gan 18/08/2018 i 19/08/2018
Amseroedd: Gates open daily 11am

Addas ar gyfer All ages!

Cyswllt Sam Foulkes ar 07960196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 07960196090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.rockthepark.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: See website

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11286

Gwyl Gerdd Roc y Parc

Mae Digwyddiadau Seiclon yn falch yn cyflwyno gwyl gerddoriaeth Rock the Park Wrecsam ar ddydd Gwener 17eg, Sadwrn 18eg + Sul 19eg Awst 2018 yn #Wrexham, Gogledd Cymru !!

50 BANDS + 4 NEWYDDION CAMPIO + 2 PRIF GYNLLUNIAU !! Rydym yn wyl fforddiadwy sy'n addas i deuluoedd, sy'n wych i gefnogwyr cerddoriaeth o bob oed! Gweler ein llinell isod isod! Dolen gyswllt >>> www.rockthepark.co.uk/tickets

#DYDD IAU (NID yn deyrnged) Parti Dosbarthiadau Dawns Cyn Gwyl Ultrabeats Ian Redman + Rebecca Rudd Ultrabeat | kelly llorenna | Karren Parry BYW (FLIP N FILL) | DJ Andy Whitby | K-Klass | DJ Kuta + Cefnogi DJ + mwy TBA (Gwaith Celf + Poster) AM DDIM i wersyllwyr neu £ 15pp

#DYDD SADWRN (Teyrngedau) Hi-on Maiden | Hysteria - Def Leppard Tribute | KISS GB | Her-osmith - Aerosmith Tribute Band UK | Motörheadache DU | Jovi anghywir | QueenEsque | Kazabian - Kasabian Tribute | Monster Brenhinol | "Peat Loaf The One And Only Real Dead Ringer" | Cymerwch FYM BYW - Cymerwch Y Band Teyrnged | Katie fel Rihanna | Charlotte fel Katy Perry | Paramore Or Less - Band Teyrnged Paramore | Pont Newid + mwy TBA

#DYDD DYDD (Teyrngedau) Dyddiad Gwyrdd - Band Teyrnged Dydd Gwyrdd | Trallod | Nirvana DU | Whitesnake UK (y teyrnged) | The Killerz: Teyrnged Arwain y Byd i'r Killers | Led Into Zeppelin | Casing Mumford | Oasis Efallai | Pwy sy'n Nesaf - Teyrnged # 1 Ewrop i'r Pwy | Rhosyn Du, Teyrnged Thin Lizzy | Profiad Bryan Adams | Y Ffonics | Kings Ov Leon - Tribe Kings Of Leon | Sabbra Cadabra + mwy TBA

LLEOLIAD Lleolir y lleoliad ar Borras Hall Lane, Holt, Wrecsam, LL13 9SG (ger Clwb Golff Wrecsam + 15 munud o daith o Dref Wrecsam) Yn syml Google "Rock the Park Wrecsam" i Google Maps i ddod o hyd i'r wefan.

CAMPIO Bydd gwersylla ar gael eleni ynghyd â llecynnau ar gyfer faniau carafannau / gwersyllwyr. Bydd gwersyllwyr hefyd yn cael perfformiadau unigryw yn ôl ar y gwersyll! Bydd y gwersyll hefyd yn cynnwys trydydd cam llai! Mae gwersyllwyr hefyd yn cael mynediad AM DDIM i barti dosbarthiadau dawns cyn wyl y nos Wener!

ADFYWIO Bydd gennym ffair lawn a ddarperir gan Simons North Wales Funfairs, Amrywiaeth o stondinau gwyliau, siopau bwyd gwahanol a bariau gwyliau lluosog o amgylch y safle a'r gwersyll!

Lleoedd: Rock the Park, Borras Hall Lane, Holt, Wrexham, LL13 9SG
Dyddiad: gan 17/08/2018 i 19/08/2018
Amseroedd: Fri 6pm - Late, Sat 11-11pm , Sun 11am-11pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sam Foulkes (Cyclone Events Ltd) ar 07960 196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 07960 196090

Gwefan: http://www.rockthepark.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tickets start from £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11542

Gwyl Ffyrdd Gwlad

Mae hon yn benwythnos gwlad a gorllewinol gyda cherddoriaeth wledig fyw o 7 o brig artistiaid gwledydd Prydain.

Mae gennym docynnau gwersylla ac adloniant llawn £ 25. y pen Neu docynnau dydd Sadwrn neu ddydd Sul @ £ 10 y pen Mae stondinau masnach, unedau arlwyo.

Mae croeso i blant dan 16 oed ond mae'n rhaid eu goruchwylio bob amser.

Lleoedd: Farndon Community Club, Sibbersfield Lane, Farndon
Dyddiad: gan 24/08/2018 i 26/08/2018
Amseroedd: 6.30pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Tracy ar 07809904240 neu ebost countryroadfest@outlook.com

Swyddfa Bocs: 07809904240 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £25 per person to Day £10 pp

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11566

"Yn ein meddylian y mae sawl ystafell"

Gosodiad a waith celf o flychau sy'n cynrychioli cynnwys meddyliau eu crewyr.

Lleoedd: Wrexham Methodist Church, Regent Street, Wrexham
Dyddiad: gan 05/03/2018 i 10/04/2018
Amseroedd: Sat, Tues & Weds 10:30 -2:30. Monday 10:30-1:30.

Addas ar gyfer 11 years upwards

Cyswllt Joyce Millington ar 01978 364024 neu ebost dwmillington@outlook.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11571

llyfrar werth

Gwerthu stoc a dynnwyd yn ôl, dewch draw a chipio bargen

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 29/01/2018 i 31/03/2018
Amseroedd: during library opening hours

Addas ar gyfer all

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: n/a

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11519

Asiant Cymunedol Galw heibio ac Gemau Bwrdd

Asiant Cymunedaol, Ffion Morus galw heibio am cyngor a gwybodaeth, ac gemau bwrdd.

Lleoedd: Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon
Dyddiad: gan 13/12/2017 i 11/04/2018
Amseroedd: Second Wednesday of the month 2.15-3.15

Addas ar gyfer Over 50's

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11421

Clwb 4 o'r gloch

Gweithgareddau bob pythefnos yn cynwys storiau, creft, posau, gemau a Lego. Noder mae rhaid i bob plentyn bod gyda oedolyn.

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: gan 23/02/2018 i 13/07/2018
Amseroedd: 4-5yp/pm

Addas ar gyfer 5-10

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 822002

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11555

Storiau a Rhigymau I Babanod

Storiau a Rhigymau I Babanod

Lleoedd: Ruabon Library
Dyddiad: gan 05/12/2017 i 02/05/2018
Amseroedd: every Tuesday in term time 2.00-2.45

Addas ar gyfer babies and toddlers

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11424

Grwp Scwrsio Cymraeg

cyfeillgar ac anffurfiol dosbarth sgwrsio Cymraeg. Bob dydd Llun yn ystod y tymor

Lleoedd: Ruabon Library
Dyddiad: gan 04/12/2017 i 07/05/2018
Amseroedd: 2.00-3.00pm

Addas ar gyfer adults

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11423

Clwb Scrabble

Dewch i fwynhau gêm o Scrabble.

Lleoedd: Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon
Dyddiad: gan 20/12/2017 i 20/06/2018
Amseroedd: 3rd Wednesday of the month 2.15pm

Addas ar gyfer adults

Cyswllt Ruabon Library / Llyfrgell Rhiwabon ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11422

Ardal-14 Theatr Ieuenctid

Theatr Ieuenctid Wrecsam Wedi'i Sefydlu'n dda Wedi ymrwymo i Ysgrifennu Newydd a Rhoi Pobl Ifanc yn Llais.

Gweithdai drama wythnosol a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-18 oed sydd am gael hwyl o ddrama yn ogystal â 'chyffro' perfformiad byw gyda'r holl ymrwymiad a disgyblaeth sy'n dod ag ef. Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar gynhyrchu gwaith ar gyfer y llwyfan, p'un a yw'r grwp eu hunain yn dyfeisio iddi neu ddramodwr cyhoeddedig. Mae Ardal 14 yn darparu'r cyfeiliant perffaith neu gyflwyniad i TGAU, BTEC a Drama Lefel A ac mae ein cymwysterau LAMDA a gydnabyddir gan Ofqual ac UCAS yn rhoi achrediad myfyrwyr ar gyfer eu gwaith perfformiad.

Mae District-14 yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn perfformio, ysgrifennu, llwyfan llwyfan, cyfarwyddo a rheoli digwyddiadau. Rydym yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Am gopi o'n prosbectws newydd, e-bostiwch learningcollective@icloud.com

Lleoedd: Victoria School, Poyser Street, Wrexham
Dyddiad: gan 09/01/2018 i 31/07/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer 11-18

Cyswllt Andrew Taylor-Edwards ar 01978 851007 neu ebost learningcollective@icloud.com

Swyddfa Bocs: 01978 851007 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://the-learning-collective.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11440

Ardal-7 Theatr Ieuenctid

Dosbarth-7
Am 7-11 oed
Dydd Llun, 6pm - 7pm

Theatr Ieuenctid Wrecsam sefydledig Yn cyflwyno grwp drama newydd ar gyfer myfyrwyr cynradd, 7-11 oed.

Gweithdai drama wythnosol a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 7-11 oed sydd am yr holl hwyl o ddrama heb bwysau perfformiad byw. Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar ymarferion drama a byrfyfyr, yn berffaith ar gyfer datblygu hyder, sgiliau cymdeithasol a dychymyg. Mae Dosbarth 7 yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn mynegi eu hunain a meithrin hyder.

Rydym yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Am gopi o'n prosbectws newydd, e-bostiwch learningcollective@icloud.com

Lleoedd: Victoria School, Poyser Street, Wrexham
Dyddiad: gan 09/01/2018 i 31/07/2018
Amseroedd: 6pm

Addas ar gyfer 7-11

Cyswllt Andrew Taylor-Edwards ar 01978 851007 neu ebost learningcollective@icloud.com

Swyddfa Bocs: 01978 851007 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://the-learning-collective.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11438

Ardal-7 Theatr Ieuenctid

Dosbarth-7
Am 7-11 oed
Dydd Llun, 6pm - 7pm

Theatr Ieuenctid Wrecsam sefydledig Yn cyflwyno grwp drama newydd ar gyfer myfyrwyr cynradd, 7-11 oed.

Gweithdai drama wythnosol a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 7-11 oed sydd am yr holl hwyl o ddrama heb bwysau perfformiad byw. Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar ymarferion drama a byrfyfyr, yn berffaith ar gyfer datblygu hyder, sgiliau cymdeithasol a dychymyg. Mae Dosbarth 7 yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn mynegi eu hunain a meithrin hyder.

Rydym yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Am gopi o'n prosbectws newydd, e-bostiwch learningcollective@icloud.com

Lleoedd: Gresford Memorial Hall, Gresford
Dyddiad: gan 08/01/2018 i 31/07/2018
Amseroedd: 6pm

Addas ar gyfer 7-11

Cyswllt Andrew Taylor-Edwards ar 01978 851007 neu ebost learningcollective@icloud.com

Swyddfa Bocs: 01978 851007 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://the-learning-collective.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11439

Ardal-14 Theatr Ieuenctid

Theatr Ieuenctid Wrecsam Wedi'i Sefydlu'n dda Wedi ymrwymo i Ysgrifennu Newydd a Rhoi Pobl Ifanc yn Llais.

Gweithdai drama wythnosol a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-18 oed sydd am gael hwyl o ddrama yn ogystal â 'chyffro' perfformiad byw gyda'r holl ymrwymiad a disgyblaeth sy'n dod ag ef. Mae'r sesiynau'n canolbwyntio ar gynhyrchu gwaith ar gyfer y llwyfan, p'un a yw'r grwp eu hunain yn dyfeisio iddi neu ddramodwr cyhoeddedig.

Mae Ardal 14 yn darparu'r cyfeiliant perffaith neu gyflwyniad i TGAU, BTEC a Drama Lefel A ac mae ein cymwysterau LAMDA a gydnabyddir gan Ofqual ac UCAS yn rhoi achrediad myfyrwyr ar gyfer eu gwaith perfformiad.

Mae District-14 yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn perfformio, ysgrifennu, llwyfan llwyfan, cyfarwyddo a rheoli digwyddiadau. Rydym yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Am gopi o'n prosbectws newydd, e-bostiwch learningcollective@icloud.com

Lleoedd: Gresford Memorial Hall, Gresford
Dyddiad: gan 08/01/2018 i 31/07/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer 11-18

Cyswllt Andrew Taylor-Edwards ar 01978 851007 neu ebost learningcollective@icloud.com

Swyddfa Bocs: 01978 851007 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://the-learning-collective.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11437

Gwau a Natter

Sesiwn gyfeillgar o wen a phriod ar gyfer pob gallu. Darperir lluniaeth. Bob Dydd Gwener arall - cysylltwch â'r llyfrgell am fanylion.

Lleoedd: Ruabon Library
Dyddiad: gan 01/12/2017 i 01/08/2018
Amseroedd: 1.45-3.00

Addas ar gyfer adults

Cyswllt Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11425

CLWB PLANT

Crefftau, lliwiadau, posau dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3 - 8 oed. Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 06/02/2018 i 04/12/2018
Amseroedd: 3.30 - 4.15pm

Addas ar gyfer 3 - 8 YEARS

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11464

GRWP DARLLEN

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis 2 - 3pm Croeso I bawb. Am ddim.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 23/01/2018 i 27/11/2018
Amseroedd: 2 - 3pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11465

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw I ymuno a ni! Mae'r grwp yn gwau, Crosio a chroes bwytho yn bennaf, ac meant yn awyddus I rannu eu sgiliau.

Lleoedd: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dyddiad: gan 10/01/2018 i 12/12/2018
Amseroedd: 1.00 - 3.00pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11467

Materion Dydd Llun

DYDD LLUN: Os gwelwch yn dda alw heibio am: Coffi a Sgwrs, te a Cydymdeimlad, Help a Chymorth, A Clust Gwrando, Cwmni Great & Llawer Mwy! Croeso i Bawb. Wifi am ddim hefyd.

Lleoedd: Bradley Road Baptist Church, 104 Bradley Road, Wrexham LL13 7TP
Dyddiad: gan 26/06/2017 i 25/06/2018
Amseroedd: 1:00pm - 3:00pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Nigel Eardley ar 07419319247 neu ebost nigel.eardley@bradleyroadbaptistchurch.org.uk

Gwefan: http://bradleyroadbaptistchurch.org.uk/programme/monday-matters/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11085

Dosbarthiadau Saesneg AM DDIM @ Monday Matters

BOB DYDD LLUN: DOSBARTHAU SAESNEG AM DDIM - Bob dydd Llun yn Eglwys Bradley Road yn dysgu Saesneg fel Ail Iaith i Ddysgwyr Oedolion

Dosbarthiadau Saesneg Hawdd gan ddefnyddio Sgwrs, Taflenni Gwaith a'r Beibl

Lleoedd: Bradley Road Baptist Church, 104 Bradley Road, Wrexham LL13 7TP
Dyddiad: gan 26/06/2017 i 25/06/2018
Amseroedd: 1:30pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Nigel Earley ar 07419319247 neu ebost nigel.eardley@bradleyroadbaptistchurch.org.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11086

Clwb Llyfrau Oedolion Yn Llai

Grwp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grwp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau.

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 03/10/2017 i 02/10/2018
Amseroedd: 2-3 pm every 4 weeks

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11333

Chwarae a iaith Chatterbox sesiynau

Canu caneuon, Sgwrsio a chwarae, Rhannu storiau. Pob Dydd Iau (Ystod y tymor)

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 1-2.15

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978 820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11549

Clwb Lego

I blant sydd yn hoffi Lego, Beth wnei DI adeiladu? Pob Dydd Iau

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 4+

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978 820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: 50p per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11550

Llais a Llyfr

Grwp darllen gyda'n gilydd, yn wythnosol, yn rhad ac am ddim. Bob dydd Mawrth bydd y grwp yn darllen stori fer a ddarn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb!

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11546

Sesiwn galw mewn - cyfrifiadur

Ydych chi eisiau help efo ebost, atodiadau neu help ymarferol efo cyfrifiadur? Dewch yam fe ac fe wnawn geisio eich helpu

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.00 p.m. Every Thursday

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11559

Amser stori a chan

Amser stori a chan ar gyfer rhai dan bump oed

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 3.30 p.m. - 4.00p.m. Every Friday

Addas ar gyfer under 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11560

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: Every Monday 9.00 a.m. - 12 noon

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11561

Sticio a gludo ar Ddydd Gwener

Sesiwn crefft i rai 8 oed

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 4.00 p.m. - 4.30 p.m. last Friday of the Month

Addas ar gyfer Under 8

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11562

Grwp Darllen Oedolion

Grwp Darllen Oedolion, dewch i ymuno mewn trafodaeth fywiog

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30 p.m. first Tuesday of the month

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11563

Clwb Lyfrau Llyfrgell Rhiwabon

Clwb lyfrau anffurfiol bob mis lle mae darllenwyr yn trafod y llyfr maen't wedi dewis; yn cynwys paned.

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: gan 07/03/2018 i 06/03/2019
Amseroedd: 2.15yp/pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 822002

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11554

Event Title in Welsh

Grwp Crefftau Memrwn Yn dechrau dydd iau 26 Hydref 2017 Yn Llyfrgell Llai Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi!

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 26/10/2017 i 20/12/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library'wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11468

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 28/09/2017 i 29/11/2018
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 05/10/2017 i 06/12/2018
Amseroedd: 2.15 - 4.15pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Carol Jones ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Lleoedd: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dyddiad: gan 06/01/2017 i 23/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 5-11

Cyswllt llay library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhanwch eich sgiliau gyda gweddill y grwp, Cyfle I gyfnewid patrymau a syniadaiu. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30-4.30

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Monday 2pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Tuesday 2pm - 4pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 15/02/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: Fridays 2pm to 5pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547