Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 145 digwyddiadau.

Vienna Festival Ballet: The Nutcracker

Be swept away on a magical adventure in one of the most famous classical ballets of all time – The Nutcracker. With its combination of enchanting choreography and unforgettable music, this fabulous ballet is a Christmas treat like no other. Set to Tchaikovsky’s sumptuous score, the traditional tale of The Nutcracker tells the story of Clara and her enchanted nutcracker doll. Returning by popular demand, Vienna Festival Ballet’s production of The Nutcracker promises to delight audiences of all ages with its festive setting and captivating story.

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 07/12/2016
Amseroedd: 7:00pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £13 - £20.35 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10117

Dysgu Dros Cinio: Y grefft o gardiau pop-up

Dysgwch sut i wneud pop-ups papur i greu llyfrau a chardiau syml eich hunain. Casglwch syniadau ac arbrofwch gyda’ch dyluniadau eich hunain! Mae’r sesiwn yn cynnwys cerdyn pop-up coeden Nadolig i wneud a chymryd adref.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 07/12/2016
Amseroedd: 1-2pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10321

What are they saying?! How enhanced communication skills deliver better results

CMI Cymru in association with Glyndwr University, Wrexham is pleased to present our latest Leadership event for North Wales, presented by Laura Evans of Unleash Your Potential. This event starts at 6pm with time for refreshments and an opportunity to network. Our speaker will take to the floor at 1830 to 20:00, leaving a further 30 minutes until 8pm for coffee and further networking. In this packed 90 minute presentation, we'll be covering: •Introduction to communication – did you know only 7% of communication is the words you use? •How the mind processes information that is coming in via all our senses (sight, hearing etc), and how it sometimes leads to misunderstandings (you mind has to filter out information in order to cope, understand how it does this, and how this can sometimes be the root of misunderstandings) •How changing your thinking and taking 100% responsibility for your communication is one of the keys to improving communication to improve business - understand why this is so important if you want to be an excellent communicator and influencer •How rapport is the basis of all communication, it greases the wheels of communication so that you can help others understand what you are trying to say. Learn how to build rapport with anyone (even people you don’t like!) •How different people use different levels of abstraction in their language (e.g. detail to big picture). Learn how to be flexible in your language so that you can adapt your communication with others •Are you a literal or inferential speaker/listener? - Laura will share a couple of questions that will help you decide and then we’ll explore why understanding this will help you be more effective in communication •Laura’s winning communication formula The session will be fun, interactive, and full of practical takeaways that you can put into practice in your workplace or business straight away to enhance your communication skills and therefore your results. You don’t need any prior knowledge of NLP or communication skills, simply come with an attitude of curiosity and a willingness to learn! About the Speaker: After 15 years in HR and Training roles in corporate life, Laura decided to follow her passion of how the mind works, empowering people & helping them unleash their potential. She started studying NLP in 2008 is a Master NLP Coach and International Trainer of NLP – running NLP & NLP Coaching courses across the UK. A chartered member of the CIPD, Laura has initiated, managed and delivered many many people related change projects over the years and brings real life examples to her talks. When it came to NLP, Laura was amazed at how quickly and easily she could change the way she thought, she changed things that had held her back for years, and saw astonishing results! She brings a sense of fun, energy and passion to her workshops – “she is one of the [NLP] industry’s rising stars!”

Lleoedd: Glyndwr University (Restaurant)
Dyddiad: 07/12/2016
Amseroedd: 18:00 to 20:00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Chartered Management Institute Cymru/Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/what-are-they-saying-how-enhanced-communication-skills-deliver-better-results-tickets-29263400619 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10344

Gweithdy Ysgogi Newid Cyflymu Busnesau Cymru

Caiff holl ddigwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau eu llunio yn arbennig ar gyfer busnesau masnachu, a gall cynrychiolwyr fynychu un digwyddiad yn unig. Gall dim mwy na 2 gynrychiolydd fynychu o un cwmni. Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglyn â chymhwysedd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglyn â digwyddiadau a chefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau, cysylltwch ag un o’n Cynghorwyr Ar-lein ar 03332 408329 neu anfonwch e-bost at superfast@businesswales.org.uk Bydd y pynciau a fydd yn cael eu trafod yn y digwyddiad hwn yn cynnwys: •Gwerthu mwy i’ch cwsmeriaid – trosolwg o systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid •Effaith symudol – gweithio unrhyw le unrhyw adeg •Gwerthu mwy trwy’r cyfryngau Cymdeithasol: trosolwg o Facebook, Twitter a LinkedIn ar gyfer busnesau •Gwefannau – gwerthu’n rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd eang •Y Cwmwl – beth ydyw a sut gallwch chi ei ddefnyddio i adeiladu’ch busnes? •Mae cefnogaeth bellach ar gael i helpu busnesau i wella effeithlonrwydd trwy dechnoleg newydd Y cyfan yn cael ei gyflwyno mewn ffordd di-jargon a hawdd ei ddeall. Peidiwch a cholli’r cyfle gwerthfawr hwn i gael syniad da iawn o’r fantais gystadleuol sydd ar gael drwy gysylltiad band eang cyflymach a thechnoleg newydd.

Lleoedd: Glyndwr University Wrexham
Dyddiad: 07/12/2016
Amseroedd: 10:00 - 12:30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/32613/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10352

Moving to the Sixth Generation Standard Workshop (North Wales)

Why attend? •Gain an understanding of the Investors in People sixth generation Standard & assessment process •Explore the impact of the framework on your current accreditation level & proactively plan how to manage the transition •Learn how to effectively prepare for your accreditation against the new Standard Refreshments will be served at the workshop. View the leaflet for more information on the workshop. Please note, this workshop is recommended for organisations already accredited against the IIP Standard.

Lleoedd: The Holt Lodge
Dyddiad: 08/12/2016
Amseroedd: 09:00 – 13:00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt IIP Wales Client Briefings ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/moving-to-the-sixth-generation-standard-workshop-north-wales-tickets-28394919970 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: 118.80

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10345

Marchnad Nadolig Fictoraidd

80 o stondinau yn gwerthu detholiad o ddanteithion ac anrhegion Nadolig, gan gynnwys cynnyrch, crefftau, dillad, ategolion, gemwaith, anrhegion unigryw ac anrhegion lleol a rhanbarthol o ansawdd sydd yn sicr o wneud yr anrheg perffaith! Peidiwch ag anghofio blasu'r bwyd a diodydd poeth blasus, gan gynnwys gwin cynnes blasus a selsig mwg poeth; y ffordd berffaith i gadw'n gynnes wrth fwynhau’r farchnad.

Lleoedd: St Giles Parish Church Grounds and High Street / Tiroedd Eglwys Blwyf San Silyn a'r Stryt Fawr
Dyddiad: 08/12/2016
Amseroedd: 12pm - 8pm

Addas ar gyfer Suitable for all ages

Cyswllt Lauren Hammond ar 01978 297051 neu ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10316

Christmas Lunch and Networking Event at Convivio Chester

Lleoedd: 29 Grosvenor Street, Chester, CH1 2DD
Dyddiad: 08/12/2016
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/christmas-lunch-networking-event-convivio-chester/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10280

Chatty Craft

Bring a craft, have a cuppa and a chat. Everyone welcome, all levels, any craft. On the 2nd and 4th Friday of the month. Suggested donation £2.

Lleoedd: Acton Community Resource Centre, Overton Way, Acton Wrexham LL12 7LB
Dyddiad: 09/12/2016
Amseroedd: 10.00am-12.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Sally Griffiths ar 01978 362033 neu ebost admin@christchurchwrexham.org.uk

Pris Tocyn: £2 (Suggested donation)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 June 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10037

Christmas Fair

*FREE ENTRY* Christmas Fair with 20 Stalls selling a range of gifts, craft, cakes a Beautician doing nails, Father Christmas, singing and mulled wine and the cafe will be open selling hot dogs, burgers, jacket potatoes and mince pies as well as drinks.

Lleoedd: Rainbow Centre Penley
Dyddiad: 09/12/2016
Amseroedd: 3.30pm-7.30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Penley Rainbow Centre ar 01948 830730 neu ebost katiemdoyle85@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01948 830730

Pris Tocyn: Free entry (small fee for crafts and refreshments)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10332

Rob Beckett - Mouth of the South

Multi-award winning comedian and rising star Rob Beckett presents his debut stand-up solo show. He’s from South East London, was in Fresh Meat (C4), has appeared on 8 out of 10 Cats (C4) and has recently trekked into the Jungle on I’m A Celebrity Get Me Out Of Here Now as a host. He also has nice teeth.

Comedy is Rob’s job and shows are technically business trips, but he enjoys it far too much to call it work: he’s on holiday. In this highly anticipated show Rob explores expectations, family and Jeremy Beadle.

“A revelation” **** The Scotsman
“Whip-sharp writing” - Chortle
“Confidence of a veteran” – The Times

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 09/12/2016
Amseroedd: 7:30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 - £16.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10116

Mass Christmas Chorus

RNCM joins local Male Voice Choir for a Christmas Special.

Lleoedd: Wrexham Parish Church
Dyddiad: 09/12/2016
Amseroedd: 7:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Robert Owens ar 07763514253 neu ebost gmpmvc@icloud.com

Swyddfa Bocs: 07763514253

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10327

Customs A.E.O Import/Export Procedures (Half Day Course)

For those looking to dig a little deeper into the rules and regulations surrounding international trade, the Chamber offer these special half-day, supplemental courses as an addendum to our British Chambers of Commerce accredited export training programme. Please note this course is not part of our official export training programme managed by the B.C.C and exists to provide extended detail. Learning Points for this Module •The UCC is a recast of the customs duty legislation which will introduce a variety of important changes to existing Customs requirements. The delegated act/implementing act which will give force to the UCC has now been agreed. •One of the most noticeable features of the UCC is the increased importance and prominence of AEO – it includes a number of benefits which will be attributed to businesses which have AEO status. •The course will provide clarity as to the impact of the provisions contained within the delegated acts/implementing regulation. •Consider the AEO application process, and whether now is the right time for businesses to apply for AEO status. •Identify the requirements to apply the new rules and understand the new import/export procedures. Please arrive at 11:30 for a 12:00 noon start, commencing promptly with a hot lunch in the restaurant.

Lleoedd: Llyndir Hall Hotel & Spa
Dyddiad: 09/12/2016
Amseroedd: 13:00 – 16:30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/customs-aeo-importexport-procedures-half-day-course-tickets-28939170839 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £156.89

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10346

AEO Compliance & Requirements (Half Day Course)

For those looking to dig a little deeper into the rules and regulations surrounding international trade, the Chamber offer these special half-day, supplemental courses as an addendum to our British Chambers of Commerce accredited export training programme. Please note this course is not part of our official export training programme managed by the B.C.C and exists to provide extended detail. Learning Points for this Module Authorised Economic Operator (AEO) status •The key learning will be to understand the increased importance and prominence of A.E.O and the benefits to businesses which have AEO status. •To understand ‘risk’ and how to undertake a risk analysis and how that leads to becoming compliant and ready to apply for AEO status. •To be guided on how to apply to become an AEO. AEO approval certifies that businesses involved in the international trade supply chain are compliant with EU Customs legislation and regulations. AEO is essentially the European Union’s response to the recognised need to secure the international supply chain, primarily after the events of 9/11, but in reality it applies worldwide. Certified AEO status enables businesses to be recognised by both trading partners and Customs authorities in all EU member states as being trustworthy and compliant as far as Customs activities are concerned. Any business, regardless of its size, can apply for AEO status, provided that the business in question is actively involved in the international supply chain and hence in both import and export activities concerning transactions with non-EU countries. This includes businesses such as logistics operators, freight forwarders, carriers and Customs agents, as well as import and export traders. TRAINING AND COMPETENCE From May 2016 there will be additional criteria for regulatory purposes, namely that of competence or a professional qualification in Customs procedures. Competence will be measured against individuals employed by the operator, with training records and a minimum period of three years’ experience being defined. AEO[c] certainly does require competence in Customs import and export activities, and therefore all companies involved in such activities must ensure that at least one of their staff is fully trained in such matters in order to satisfy Customs requirements. Also being introduced in May 2016 will be the addition of compliance against all taxes that form part of an applicant’s economic activities, including VAT and Direct Tax such as Corporation and Income Tax, and which will be applicable to all types of AEO. BENEFITS The current immediate benefits of achieving and maintaining AEO status as a business are stated as being: •Faster clearance at the frontier; •Priority treatment at the frontier; •Easier access to customs authorisations; •Reduced data requirements per individual Customs declaration; •Reduced Financial Guarantees. Additional perceived future benefits on the introduction of the UCC will include access to guarantee reductions or waivers, access to centralised clearance and self-assessment. Please arrive at 11:30 for a 12:00 noon start, commencing promptly with a hot lunch in the restaurant.

Lleoedd: Llyndir Hall Hotel & Spa
Dyddiad: 09/12/2016
Amseroedd: 09:00 – 12:00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/aeo-compliance-requirements-half-day-course-tickets-28939155794 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £156.89

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10347

Christmas Pub Quiz

The Boathouse at Chirk’s popular quiz is back on Friday 9th December at 8pm, £1 per team member (up to a maximum of 4), 50% of the prize fund goes to winning team, 40% to the winner’s chosen charity, 10% to the house charity. Food is served until 9pm. For more information check out our Facebook page ( https://www.facebook.com/theboathouseatchirk/ ). A warm welcome awaits.

Lleoedd: The Boathouse at Chirk Marina, LL14 5AD
Dyddiad: 09/12/2016
Amseroedd: 8pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt The Boathouse at Chirk ar 01691 772493 neu ebost info@theboathouseatchirk.co.uk

Pris Tocyn: £1 per team member

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10336

Ffair Nadolig Flynyddol (Yng Nghanolfan Adnoddau Parc Llai)

Dim Ond £1.50 I Gwrdd  Siôn Corn A Chael Anrheg.

Bydd Yr Holl Elw Yn Cael Ei Rannu’n Gyfartal Rhwng. Clwb Ieuenctid Llai A Dysgu Dyfeisgar. Bwyd. Stondinau. Tombola

Lleoedd: Llay Park Resource Centre, Market Square, Llay, Wrexham, LL12 0SA
Dyddiad: 09/12/2016
Amseroedd: 3.00pm - 6.00pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sarah Jane Smallwood ar 01978 859020 neu ebost lprc@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free entry (small fee for crafts and refreshments)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10341

Christmas Market

Why not come over to the Boathouse for a magical Christmas Market to truly get into the Christmas spirit? We can offer a wonderful array of craft stalls selling lovely homemade presents. Pony rides for children (weather permitting) and face painting for children too. We will of course be selling our festive hot food & in the evening we will be having our Christmas party featuring Mad Ed and his amazing New Orleans Jazz band. A warm welcome awaits you.

Lleoedd: The Boathouse at Chirk Marina, LL14 5AD
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: 10.30-17.00

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt The Boathouse at Chirk ar 01691 772493 neu ebost info@theboathouseatchirk.co.uk

Gwefan: https://www.facebook.com/theboathouseatchirk/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10337

Christmas party night

Mad Ed and his hot five will be in residence for our first Christmas party night of the season. A delicious buffet and live New Orleans blues to start off the festive season. Perfect for your office party or to enjoy as a group of friends. Food, music and fun for just £15.95 per person. Please call us on 01691 772493 to book.

Lleoedd: The Boathouse at Chirk Marina, LL14 5AD
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: 19.00-23.00

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt The Boathouse at Chirk ar 01691 772493 neu ebost info@theboathouseatchirk.co.uk

Swyddfa Bocs: 01691 772493

Gwefan: https://www.facebook.com/theboathouseatchirk/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15.95 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10338

Bydis Bryn

Cyfle i ddarganfod y gorffennol yng nghlwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam 7-11 oed Archebu o flaen llaw yn hanfodol. Pris yn cynnwys diod a byrbryd http://www.wrexham.gov.uk/welsh/heritage/index.htm Facebook/ Twitter : Amgueddfa Wrecsam

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: 11am-1pm

Addas ar gyfer 7-11 years

Cyswllt Wrexham County Borough Museum & Archives ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £4

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9782

Friends of Ruabon Frost Fayre

A festive frost fayre with many craft stalls, tombola, refreshments, Wales Air Ambulance and a special visit from Father Christmas.

Lleoedd: Ruabon Village Hall
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: from 3pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sarah Giles ar 07789 727413 neu ebost sarahmather13@btinternet.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 October 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10230

Christmas in the Woods at Plas Power Woods

Come and join Woodland Trust for a festive treat in the Woods this Christmas! There will be lots to see and do including workshops making your own large wooden reindeer, weaving willow wreaths and stars, before warming yourselves by the fire with hot soup and mulled wine. So come and enjoy a free event (charges for workshops) with us, and get yourself in the festive spirit!

Lleoedd: Plas Power Woods, Nant Mill Visitor Center, Rhos Berse Rd, Coedpoeth, Wrexham LL11 3BT
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: 10:00 - 13:00

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Haf Leyshon ar 0343 770 5624 neu ebost hafleyshon@woodlandtrust.org.uk

Pris Tocyn: Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10335

Glyndwr University Community Choir

Choir carols 4part singing, readings, and congregational carols.

Lleoedd: St Giles Parish Church Wrexham
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: 7:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Jan Hardcastle ar 07714650792 neu ebost Janstansty@gmail.com

Swyddfa Bocs: 07714650792

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10356

Cefnogwyr Wrecsam v Cefnogwyr Caer

Gefnogi'r tîm Fans Wrecsam wrth iddynt wynebu eu gelynion lleol o dros y ffin.

Lleoedd: Stansty Park. Lex XI
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: 10:30 KO

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Dyfan JONES ar neu ebost dyfanjones1@gmail.com

Gwefan: http://www.dyfanjones.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10357

Showaddywaddy

A name that's easily recognised and a group that weren't just popular in the 70s! Showaddywaddy will be bringing their forte to Wrexham with their cover versions of U.S. pop songs from the 1950s that'll get your heads bopping and hands clapping!

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Under 14 must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20 - £22 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10115

Christmas Experience

Meet Father Christmas and whilst you wait there are fun activities to do: Cake Decorating, Face Painting, Christmas Crafts & Refreshments all included in the price. To meet Father Christmas & receive your free gift you will need to pre book as there are limited places & time slots.

Lleoedd: The Community Church, 15 Prices Lane, Rhosddu, Wrexham, LL11 2NB
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: 10.30 am to 12.30 pm & 1.30 pm to 3.30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt The Community Church ar 01978 291282 neu ebost office@fathersplace.org.uk

Gwefan: https://christmasfun.eventbrite.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £4

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10292

Magical Christmas Grotto

Visit Santa at a Magical Christmas Grotto at Groundwork North Wales in Wrexham. This magical evening will be held at our woodland site and will involve writing a letter to Santa as well as meeting with Santa Claus himself, children will be making Christmas crafts and singing Christmas songs around a fire. Book your visit with Santa in advance to avoid disappointment. Please book by contacting the Groundwork Team on 01978 757524 or email aaron.jones@groundworknorthwales.org.uk

Lleoedd: Groundwork North Wales
Dyddiad: 10/12/2016
Amseroedd: 3:00pm - 5:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Aaron Jones ar 01978 757524 neu ebost aaron.jones@groundworknorthwales.org.uk

Gwefan: http://www.groundworknorthwales.org.uk/events/magical-christmas-grotto.aspx (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10294

Moss Valley Christmas Grotto

Friends of Moss Valley & Broughton Community Partnership invite you to visit Father Christmas at Moss Valley Park. Festive carols, children's Christmas crafts and refreshments. No entry fee just bring a donation for the food bank.

Lleoedd: Moss Valley Country Park
Dyddiad: 11/12/2016
Amseroedd: 1-3pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Irene Thompson ar 01978 756650 neu ebost communityhouse@hotmail.co.uk

Pris Tocyn: Free entry (small fee for crafts and refreshments)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10334

Ysgrifennu Cynllun Busnes

Gweithdy cam-wrth-gam fydd yn eich helpu i ddeall sut mae creu ac ysgrifennu cynllun busnes. Mae ymgyrch Syniadau Mawr Cymru yn rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Rydym yma i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru! Drwy ein rhaglen ddigwyddiadau , ein nod yw darparu cefnogaeth i bobl ifanc 16-24 oed sy'n ystyried hunangyflogaeth, eu harfogi â'r gwybodaeth a'r technegau sydd eu hangen i greu a thyfu busnes. Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i: •Dsigrifo eich busnes yn effeithiol •Deall eich marchnad •Deall eich cystadleuwyr •Deall eich cwsmeriaid •Adnabod strategaeth farchnata addas •Adnabod elfennau gweithredol eich busnes e.e. staff ac offer •Deall anghenion ariannol

Lleoedd: Learning suite, Coleg Cambria, Deeside
Dyddiad: 12/12/2016
Amseroedd: 09:30 - 13:00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Big Ideas Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/33467/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10353

Datblygu Cynllun Llif-Arian I’ch Busnes

Gweithdy cam-wrth-gam fydd yn eich helpu i gwblhau rhagolwg llif arian Mae ymgyrch Syniadau Mawr Cymru yn rhan o wasanaeth Busnes Cymru. Ry’ ni yma i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru! Drwy ein rhaglen ddigwyddiadau, ein nod yw darparu cefnogaeth i bobl ifanc 16-24 oed sy'n ystyried hunangyflogaeth a’u harfogi â'r wybodaeth a'r technegau sydd eu hangen i greu a thyfu busnes. Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i: - Cyfrifo eich pris gwerthu - Rhagweld gerthiant - Rhagweld gwariant busnes - Nodi sut y gallwch greu elw i chi eich hun - Cwblhau rhagolwg llif arian

Lleoedd: Learning suite, Coleg Cambria, Deeside,
Dyddiad: 12/12/2016
Amseroedd: 13:30 - 17:00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Big Ideas Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/33466/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10354

Christmas Concert Celebration

Christmas celebration carol concert,with Ysgol Clywedog at Poyser Street church. live music, carols, raffle and refreshments. Free entry

Lleoedd: All Saints' Church, Poyser Street, Wrexham
Dyddiad: 12/12/2016
Amseroedd: 6.30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Carrie Davies ar 01978 346800 neu ebost carrie.davies@clywedog.org

Swyddfa Bocs: 01978 346800

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10382

Stepping Stones Christmas Concert at Eaton Estates Chapel

Christmas Concert with the Froncysyllte Male Voice Choir

The chapel is not normally open to the public however once or twice a year Her Grace the Duchess of Westminster gives permission for the venue to be used to raise funds for charitable purposes.

The concert will feature the world renowned Froncysyllte Male Voice Choir who will perform songs from their varied repertoire, followed by refreshments and light music within the Long Room and Wolf Room

Tickets are likely to be in high demand, so please secure yours by calling the Stepping Stones office on 01978 352717 or by visiting www.wegottickets.com (10% booking fee on this site) the ticket price includes a glass of wine and festive mincepie/ cupcake which will be served in the Long Room.

Lleoedd: Eaton Chapel (Entrance via Eccleston Gate only), Eaton Park, Eccleston, Chester CH4 9ET
Dyddiad: 13/12/2016
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Shirley McCann ar 01978 352717 neu ebost shirley@steppingstonesnorthwales.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 352717 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wegottickets.com/event/377788 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18 (includes glass of wine and mincepie), + + £1.80 online Booking fee

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 October 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10226

Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: • deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun • gallu asesu eich sgiliau personol • gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes • deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes • gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith • gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Gladstone's Library, Deeside, CH5 3DF
Dyddiad: 13/12/2016
Amseroedd: 10:00 - 13:00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/32512/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10355

Business Disputes – Quick & Cost Effective Resolution: Seminar

Nobody likes commercial disputes but they are part of everyday business life. However, all too often SMEs lose money by failing to tackle disputes early on and worse still, SMEs face a litigation landscape which is hostile. This FREE seminar will be of interest to anyone who wants to know more about the tools that they can employ to stand up for themselves through the courts if they need to. The interactive business seminar will be led by John Lambe, Head of Litigation at Hillyer McKeown Solicitors and will cover: •Access to justice for SMEs: Problems and solutions (John Lambe) •How to win in the small claims court – A practical guide (Michelle Mayoh) •Getting paid: Avoiding the pitfalls (Alex Irwin) •Resolving disputes: Alternatives to litigation (John Lambe) We will show you how to win in the small claims court – If writing off such debts is not an option you want to settle for, we will provide a step-by-step guide, including practical tips to maximise your chances of successfully recovering what’s owed to you. If you run out of cash, you run out of business – It has been reported that 90% of businesses fail within the first two years of trading. This can be down to a number of factors, but usually this is down to failing get to grip with cash flow. We will show you how to streamline your collection policies and provide advice on the collection options and procedures available should something go wrong.

Lleoedd: Coleg Cambria - Northop
Dyddiad: 13/12/2016
Amseroedd: 08:30 to 10:30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Deeside Business Forum ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/business-disputes-quick-cost-effective-resolution-seminar-tickets-29474880160 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10348

Elaine Paige

ELAINE PAIGE embarks on a 20 date series of concerts from October to December 2016, entitled ‘Stripped Back’, which will see her perform her favourite tracks, from an array of contemporary songwriters, with a small group of musicians. This follows Elaine’s last solo tour in 2014 which was a sellout celebratory concert encompassing her incredible 50 year career and saw her say “farewell” to a full touring schedule.

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 13/12/2016
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Under 14 must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £28.50 - £60.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10114

Rhwydweithio 360

Fel entrepreneur mae rhwydweithio yn rhoi cyfle gwych i godi eich proffil busnes, ennill gwybodaeth ac adborth, ffurfio cysylltiadau newydd, datblygu perthnasoedd a chreu cyfleoedd, ac mae pob un ohonynt yn hanfodol er mwyn sicrhau datblygiad a llwyddiant eich busnes yn y dyfodol. Mae grwp "360 Networking" Llinell fusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy •Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau •Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes.

Lleoedd: First Floor, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 13/12/2016
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/english/business/businessline/360_networking.cfm#attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free (first meeting), otherwise £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 September 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10169

Creative Writing

Come to the library in Gresford for a relaxed and enjoyable session where you can free-up your creative side and unlock the hidden words within in this informal creative writing workshop.

Lleoedd: Gresford and District Community Library (GDCL), Vicarage Lane, Gresford, LL12 8UW
Dyddiad: 14/12/2016
Amseroedd: 2-4pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Gresford and District ar 01978 852627 neu ebost contactus@gresforddistrictcommunitylibrary.org.uk

Pris Tocyn: Just a £1 donation towards refreshments

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10328

Christmas Fayre

Christmas Fayre at Ysgol Clywedog, in aid of Hope House Hospice. Lots of lovely stalls, refreshments and Santa's Grotto.

Lleoedd: Ysgol Clywedog
Dyddiad: 14/12/2016
Amseroedd: 5-7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Louise Hope ar 01978 346800 neu ebost carrie.davies@clywedog.org

Pris Tocyn: Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10270

Grwp misol nyddu, gwau a gwehyddu

Croeso i ddechreuwyr Cysylltwch efo June Mclaughlin ar 07780000206 am fanylion pellach

Lleoedd: Ty Mawr Country Park
Dyddiad: 14/12/2016
Amseroedd: 1.30am-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Ann Roberts ar 01978 763140 neu ebost ann.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin 0n 07780000

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 November 2015 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9446

North Wales Cyber Security Cluster December 2016

North Wales Cyber Security Cluster December 2016 Meeting will take place on 15th December 2016 from 14:00 - 16:00 at Wrexham Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW The format for the meeting will be as follows:- - Presentation by Dr Stuart Cunningham and Dr Nigel Houlden, Senior Lecturers at Wrexham Glyndwr University. Stuart and Nigel are looking to get feedback on Glyndwr's new cyber security degree modules prior to their GCHQ accreditation review. - Following the speaker(s), Each member will have an opportunity to tell the group who they are. - Once introductions have been made, the group will be free to network for the remainder of the meeting

Lleoedd: Wrexham Glyndwr
Dyddiad: 15/12/2016
Amseroedd: 14:00 – 16:00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Jason Davies ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-cyber-security-cluster-december-2016-tickets-29834681335 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10349

Festive Gathering at Caer Rhun Hall!

Lleoedd: Caer Rhun Hall, Conwy, LL32 8HX
Dyddiad: 15/12/2016
Amseroedd: 7:00 pm to 11:00 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/festive-gathering-caer-rhun-hall/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10279

Alexander O'Neal

One of RnB’s most iconic names Alexander O’Neal has announced a special one off show in Wrexham to celebrate 30 years of soul, he will be bringing his full 8 piece live band, with backing singers. American born, Alexander O’Neal has created a cult appreciation across the globe. His back catalogue transporting his singles in to the UK and Billboard top tens as well as a triple platinum selling album and ever expanding discography. With his heart firmly in the music industry and a loyalty to the thousands that still buy his records, O’Neal’s passion to keep his sound alive is ever present. Fresh from his appearance in the Celebrity Big Brother House, Alexander has already started work on a brand new album with some very special collaborators. Along with a busy touring schedule planned, 2016 is set to be a ground-breaking year for the soul man.

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 16/12/2016
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Under 14 must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £30 - £33 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10124

The Real Thing plus guests Odyssey

Britain’s No.1 Soul band celebrate an incredible 40 years in the business. The three original vocalists, Chris and Eddie Amoo and Dave Smith along with their 5-piece band will be performing a memorable night that will include all their million selling hits. Featuring the hits ‘You to Me Are Everything’, ‘Can’t Get By Without You’, ‘Can You Feel the Force?’, ‘Whenever You Want My Love’, ‘You’ll Never Know What You’re Missing’.

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 17/12/2016
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Under 14 must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £26.50 - £29.15 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10123

Christmas party night

Our very popular Christmas party night returns with a delicious buffet and live entertainment. Perfect for your office party or to enjoy as a group of friends. Food, music and fun for just £15.95 per person. Please call us on 01691 772493 to book.

Lleoedd: The Boathouse at Chirk Marina, LL14 5AD
Dyddiad: 17/12/2016
Amseroedd: 19.00-23.00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt The Boathouse at Chirk ar 01691 772493 neu ebost info@theboathouseatchirk.co.uk

Swyddfa Bocs: 01691 772493

Pris Tocyn: £15.95 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10339

Slade

SLADE – Without doubt one of the most exciting bands to come out of Great Britain in the past 30 years. With their unique blend of perfect pop-rock’n'roll, outrageous flamboyance and pure fun, and no less than 23 Top-20 singles of which 6 were No-1 smash hits….plus 6 smash albums, Slade have become a firm favourite in the hearts of pop fans all over the world!

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 18/12/2016
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Under 14 must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £22.50 - £24.75 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10125

Straeon Tymhorol a Chrefftau’r Wyl

Dewch i ymweld ag Amgueddfa Wrecsam ar 19 a 20 o Ragfyr 2-4pm i fwynhau sesiwn Stori Tymhorol a Chrefft.

Byddwch yn greadigol drwy gynllunio a phaentio eich plât Nadoligaidd arbennig eich hun i fynd adref gyda chi ar gyfer y Nadolig.

Gwrandewch ar yr adroddwr straeon proffesiynol Fiona Colins yn adrodd straeon tymhorol o bob cwr o’r byd i’ch cynhesu yn ystod y tywydd gaeafol Cymreig. O straeon am Sant Nicholas, y Siôn Corn gwreiddiol, i straeon am eyllyllon a chymeriadau drygionus, mae’r Straeon Gaeafol hyn yn hwyl i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Pris y wledd dymhorol hon yw £5 y plentyn ac mae’n cynnwys byrbryd Nadoligaidd.

Archebwch le ymlaen llaw os gwelwch yn dda drwy ffonio 01978 297460.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: 20/12/2016
Amseroedd: 2pm - 4pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum & Archives ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £5 per child (includes a festive snack)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9847

Children's Art Workshop

Children's Workshops, cost £25 per day, all inc' of materials. The dates vary. Please see my BLOG for a list of all the available dates.

Lleoedd: Glyn Wylfa Castle Road, Chirk LL14 5BS
Dyddiad: 21/12/2016
Amseroedd: 9am-4pm

Addas ar gyfer 3+

Cyswllt Kaz turner ar 01978 363539 neu ebost Wild4artk1@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 363539

Pris Tocyn: £25

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10312

Christmas Pub Quiz

The Boathouse at Chirk’s popular quiz is back on Friday 9th December at 8pm, £1 per team member (up to a maximum of 4), 50% of the prize fund goes to winning team, 40% to the winner’s chosen charity, 10% to the house charity. Food is served until 9pm. For more information check out our Facebook page ( https://www.facebook.com/theboathouseatchirk/ ). A warm welcome awaits.

Lleoedd: The Boathouse at Chirk Marina, LL14 5AD
Dyddiad: 23/12/2016
Amseroedd: 8pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt The Boathouse at Chirk ar 01691772493 neu ebost info@theboathouseatchirk.co.uk

Swyddfa Bocs: 01691772493

Gwefan: https://www.facebook.com/theboathouseatchirk/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £1 per team member

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10340

CHRISTMAS DAY DINNER FUN & FRIENDSHIP

11.30-12 ARRIVAL / COFFEE 12.00 CAROLS WITH THE BAND 12.30 CHRISTMAS MEAL 2.00 ENTERTAINMENT 3.30 GUESTS LEAVE

Lleoedd: THE SALVATION ARMY, RHOSDDU
Dyddiad: 25/12/2016
Amseroedd: 11.30AM - 3.30PM

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt KAREN EDWARDS ar 01978 311076 neu ebost wrexham@salvationarmy.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 311076 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10295

NEW Sinfonia New Year Viennese Gala Concert with the North Wales Opera Studio

Celebrate the New Year in style with the NEW Sinfonia as they waltz (and march and polka!) you around the ballrooms of Vienna. This year the orchestra will be joined by singers from the North Wales Opera Studio who will perform a selection of popular opera scenes. Conductor – Robert Guy £15 Adults* | £10 Concessions | £3 Students and Under 18s *1 child free with every adult ticket

Lleoedd: St Giles Parish Church, Wrexham
Dyddiad: 02/01/2017
Amseroedd: 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Robert Guy ar 07725 050510 neu ebost robert@newsinfonia.org.uk

Swyddfa Bocs: 07725 050510 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://newsinfonia.org.uk/en/product/viennese-gala-concert-2017/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 - £10 - £3

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10272

‘Person Behind the Business’ and Networking at Gladstones Library!

Lleoedd: Church Lane, Harwarden, CH5 3DF
Dyddiad: 11/01/2017
Amseroedd: 8:30 am to 10:30 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/person-behind-business-networking-gladstones-library/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10278

Ti Church

Join us at Acton Community Resource Centre on 14th January at 12noon for lunch, laughs and learning something new! Starting with a light lunch and games, we will spend time discussing an important issue. There will be other activities and craft too.

Lleoedd: Acton Community Resource Centre
Dyddiad: 14/01/2017
Amseroedd: 12noon - 2pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Sue Allen ar 01978 253763 neu ebost admin@christchurchwrexham.org.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10358

Networking fun with a chocolate decorating twist at The Botanist!

Lleoedd: 13 St. Werburgh Street, Chester, CH1 2D
Dyddiad: 19/01/2017
Amseroedd: 4:00 pm to 6:00 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/networking-fun-chocolate-decorating-twist-botanist/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10277

Chatty Books

Join our small group as we read and discuss a wide variety of books. No need to buy the book - we will borrow the books from the library! We start on 20th January – for the first session bring a favourite book to share. Tea and Coffee available

Lleoedd: Acton Community Resource Centre
Dyddiad: 20/01/2017
Amseroedd: 10am - 11.30am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Sue Allen ar 01978 253763 neu ebost admin@christchurchwrexham.org.uk

Pris Tocyn: Suggested Donation £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10359

The Horne Section

Following their hit BBC Radio 4 series, and many years of sell-out shows at the Edinburgh Fringe Festival and London’s West End, don’t miss everyone’s favourite Dictionary Corner regulars on 8 out of 10 Cats Does Countdown and the first band to ever host Never Mind The Buzzcocks (BBC 2)! Expect a heady mix of spontaneous stand-up, spectacular performance and outlandish musical talent led by the brilliant comedian Alex Horne (Taskmaster, Dave).

'‘An absolute blast’' ????? Metro
'‘We can’t recommend The Horne Section highly enough’' ?????Time Out

www.youtube.com/watch?v=gpL3qQbt0hU
www.youtube.com/watch?v=H5SZ7L4IBX8
@hornesection

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 27/01/2017
Amseroedd: 7:30pm

Addas ar gyfer Under 14 must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 - £16.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10126

Round the Table Networking at Cafe Rouge Chester

Lleoedd: Cafe Rouge, 29 Bridge Street, Chester, CH1 1NG
Dyddiad: 07/02/2017
Amseroedd: 8:30 am to 10:30 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/round-table-networking-cafe-rouge-chester/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10276

Chamber St David’s Day Charity Ball

Returning for the third time, the renowned Chamber Annual Charity St David’s Day Ball is set to light up your social calendar with its arrival on Friday the 3rd March. Held at the beautiful and luxurious Quay Hotel, overlooking the beautiful Conwy Estuary, the night promises to be one of elegance, great company and exquisite dining – It is certainly not to be missed! The St David’s Day Charity Black Tie Ball Event is generously being sponsored by Cullimore Dutton, a celebrated and highly successful legal firm, incorporating traditional values with a modern outlook. Following tradition the Ball will support a deserving charity that will be chosen in due course by our Focus Group, with all the proceeds from the evening being donated at the end. Guests will be greeted with a complimentary glass of sparkling rosé on arrival at the breath-taking venue, all before sitting down for a delicious gourmet three-course meal, with hot beverages and mints to follow. In traditional form the fantastic Charity Auction & Raffle will follow suit, with after dinner entertainment still to be announced. Attending last year’s Charity St David’s Day Ball, Scott Burns, Dealer Principal at Evans Halshaw Ford Bretton said “Having booked a table of 10 for me and my colleagues the Ball was a fantastic opportunity to socialise as one in the surrounds of the beautiful Quay Hotel. Breaking the stereotype of a ball, the evening was a fun filled night made even better by the fact we raised so much money for charity!” If you or your company would like to donate a prize for the charity auction or raffle, please contact Jenny Davidson on j.davidson@wcnwchamber.org.uk. Any Members who donate a prize will be included in the programme on the evening and also feature in the next edition of the Chamber’s Quarterly Magazine. Dinner Menu The Starter will be a delicious Roast tomato & red pepper soup, served with lightly golden croutons and pesto (V) Main course offers a mouthwatering option of Braised shoulder of Welsh lamb wrapped in Parma ham, minted mashed potato, root vegetable stew and fresh crisp carrots. Our vegetarian guests will be served a risotto of tomato, Mediterranean vegetables & mascarpone cheese, crisp parmesan, courgette fritters Dessert will be a delicious Rich chocolate truffle, orange three ways, honeycomb, salted chocolate & shortbread Finally, tea, coffee and after dinner mints will be served. Booking Details Pricing details can be found below; to secure your place for this special charity event please use the booking form at the bottom of the page. £42 for Chamber members (£35 + VAT per person) £50.40 for non-Chamber members (£42 + VAT per person) Tables of 8 to 10 people can enjoy a 5% discount For those guests wishing to stay the night, the Quay Hotel & Spa is offering a reduced rate of £120.00 bed & breakfast. To book, please contact the hotel on 01492 564100 or email reservations@quayhotel.co.uk and state that you are attending the Chamber Dinner. Dietary Requirements If you, your guest or members of your party have specific dietary requirements, please be sure to note these on the online booking form or when contacting the Chamber to secure your attendance at the event. The Quay Hotel require any dietary requirements to be identified in advance so they can be catered for accordingly.

Lleoedd: The Quay Hotel and Spa, Deganwy, Conwy LL31 9DJ
Dyddiad: 03/03/2017
Amseroedd: 7:00 pm to 11:59 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/invited-join-us-chamber-st-davids-day-charity-ball/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £50.40

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10275

Round the Table Networking at Llyndir Hall Hotel & Spa

In collaboration with the beautiful Llyndir Hall Hotel & Spa, The West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce is delighted to announce we will be hosting what promises to be yet another fantastic ‘Round the Table’ networking event. Guests will be provided with delicious breakfast favourites, alongside complimentary hot beverages, before being able to join in on the networking fun and promote themselves and their business to a fantastic array of new business contacts. Set in the picturesque Welsh / English border village of Rossett, Llyndir Hall is the perfect venue for any event. With access to free wifi, a 24-hour business centre, meeting facilities and free parking, it makes business easy within a beautiful setting. The Round the Table networking events are a fun, lively and friendly way of getting to know fellow business-people in the local community. Each guest has a few minutes to introduce themselves and share their background before moving ‘around the table’ and getting to know each individual around their table. Guests then swap seats and tables and start all over again! Alongside being held in a stunning venue, the session also promises to be an enjoyable event whilst giving delegates the opportunity to swap contact details, meet individuals from a range of businesses and organisations and network. We hope to see you there at what promises to be a fantastic event! Don’t forget to bring your business cards!

Lleoedd: Llyndir Hall Hotel, Llyndir Lane, Rossett, Wrexham, LL12 0AY
Dyddiad: 09/03/2017
Amseroedd: 8:30 am to 10:30 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/round-table-networking-llyndir-hall-hotel-spa/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10274

Count Arthur Strong

Using stories and other things that are secret, Count Arthur Strong, showbiz legend, pays tribute to one of the best musicals he can remember. Uniquely recreating the salient and poignant moments for your enjoyment. Plus something else. Don’t miss this amazing event.

‘Just get’s funnier and funnier’ - The Guardian
‘…left me light headed with delight’ - The Guardian
‘…never needed to resort to toilet humour or swearing to maintain one and a half hours of pure hilarity’.- Manchester Evening News.

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 11/03/2017
Amseroedd: 8pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £20 - £22 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10127

Chamber Lunch at Bodnant Welsh Food

The Chamber of Commerce is delighted to invite you to join us at our upcoming Lunch and Networking Event, generously co-hosted by Bodnant Welsh Food. Nestled in the heart of Conwy Valley and surrounded by the stunning scenery of Snowdonia, Bodnant’s multi-award-winning Welsh Food Centre provides a memorable visit. The Chamber monthly lunch events are a wonderful opportunity to meet new contacts, enjoy a spot of lunch in a friendly environment. It’s the perfect way to begin networking and grow your contacts within the Chamber and the wider business community. The two course lunch is yet to be advised but with Bodnant Welsh Food boasting a multitude of Food Awards for its freshly sourced, local produce and delicious home-inspired recipes, it promises to be delicious! We hope you will be able to join us for what will be a wonderful Lunch and Networking event and we look forward to seeing you on the day! *Guest speaker is to be advised*

Lleoedd: Tal-y-Cafn, Colwyn Bay, LL28 5RP
Dyddiad: 22/03/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-bodnant-welsh-food/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10273

Networking Fun at Moneypenny

Lleoedd: Moneypenny, Western Gateway, Wrexham, LL13 7ZB
Dyddiad: 28/03/2017
Amseroedd: 8:30 am to 10:30 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/networking-fun-moneypenny/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10291

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: 15/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9957

Networking Fun with an Easter Twist at The Pettypool Trust!

Lleoedd: The Petty Pool Trust, Pool Lane, Sandiway, Northwich, Cheshire, CW8 2DR
Dyddiad: 19/04/2017
Amseroedd: 8:30 am to 10:30 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/networking-fun-easter-twist-pettypool-trust/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10290

Chamber Lunch at Las Iguanas

Lleoedd: Las Iguanas, 4 Pepper Street. Chester, CH1 1DF
Dyddiad: 26/04/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-las-iguanas/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10289

‘Person Behind the Business’ and Networking at Brook Mollington Banastre Hotel & Spa!

The fantastic and highly popular ‘Person Behind The Business’ is set to return on the 11th May 2017. Held at the Brook Mollington Banastre Hotel & Spa with Harriet Brooke of Brooke Solutions as our guest speaker, its not to be missed! Occupying a redbrick country house, this spa hotel is just a short drive out of Chester. The Brook Mollington Banastre Hotel & Spa is a beautifully crafted manor house which was built in 1853. The hotel is set in picturesque grounds and the hotel enjoys a reputation for hospitality and comfortable surroundings. Working as a executive coach, coach supervisor and team facilitator who has a passion for supporting individuals and companies reach their business goals through continual development, Harriet Brooke has extensive experience in Europe and Asia Pacific, well versed in intercultural issues and the impact they can have on teams and businesses. Currently dividing her time between the UK and Asia, we will share light on who she is and the ‘Person Behind the Business.’ The event promises to be a wonderful opportunity to connect with fellow Chamber members in a fun and friendly setting. We hope to see you there! Don’t forget your business cards!

Lleoedd: Brook Mollington Banastre Hotel & Spa, 1 Parkgate Road, Mollington, Chester, CH1 6NN
Dyddiad: 11/05/2017
Amseroedd: 8:30 am to 10:30 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/person-behind-business-networking-brook-mollington-banastre-hotel-spa/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10308

Pasha Kovalev with his Fantastic Dancers!

Pasha Kovalev from Strictly Come Dancing and his fantastic dancers are back again touring the UK with their completely Brand New Show. Expect all your favourite Dances, stunning costumes, great music, chat and fun for all the family. Pasha won Strictly Come Dancing with Caroline Flack in 2014 and has scored more 10's than any other professional dancer since the series began. This is your chance to watch him live! Under 14s must be accompanied by an adult at all times

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University
Dyddiad: 14/05/2017
Amseroedd: Doors 7pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 99 91 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.glyndwr.ac.uk/events (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £23.50 -£25.85

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10330

Chamber Lunch at MacDonald New Blossoms Hotel

The Chamber of Commerce is delighted to invite you to join us at our upcoming Lunch and Networking Event, generously co-hosted by Macdonald New Blossoms Hotel, Chester. The event is being held at the traditional venue, situated in the heart of Chester’s city center. The periodic building natural charm and location makes it a city favorite, and a must visit! With the historical city of Chester right on its doorstep and rating of 4 stars, its a venue not to be missed! The Chamber monthly lunch events are a wonderful opportunity to meet new contacts, enjoy a spot of lunch in a friendly environment. It’s the perfect way to begin networking and grow your contacts within the Chamber and the wider business community. Alongside promoting awareness of your business with like minded people in your local region. Guest Speaker- Dean Paton Our guest speaker for the afternoon will be Dean Paton- Managing Director of Big Heritage. Dean grew up in the Wirral and began his career by running bars and pubs, later deciding to peruse his passion for a career in archaeology. Dean graduated from Chester University and then continued upon this by taking his Masters at Oxford University; during his time completing his Masters, Dean worked in a care home- it was during this time that the idea for Big Heritage was born. Dean initially started Big Heritage as a way to bring archaeology to children in socially deprived areas, explaining the history of their own towns and cities to them, something that they were able to appreciate. Big Heritage now offer more services such as working on heritage projects, community archaeology projects and taking his knowledge and skills to schools to educate and inform in a fun manor. He found that he was able to help people connect better with heritage through explaining it in different ways; after gaining support from the University of Chester, Dean was able to set up the business within an office at the Riverside Innovation Centre in Chester. The menu for our 2 course lunch is still to be advised but with the renowned food reputation of Blossoms it promises to be delicious! We hope to see you at what promises to be a fantastic event! Don’t forget your business cards!

Lleoedd: Blossoms Hotel, St John St, Chester CH1 1H
Dyddiad: 24/05/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-macdonald-new-blossoms-hotel/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10307

Networking Fun with a Twist at Surf Snowdonia!

Everyone loves a bit of networking, broadening business contacts, promoting your business and raising your profile within your local region. How about if you combined this with surfing? Great idea right? We think so too! Set in the midst of Snowdonia park, Surf Snowdonia combines the ocean sport favourite with the beautiful Welsh landscape of Snowdonia, incorporating great fun with breathtaking natural beauty! Complete;y unique and unlike you have anything you have ever experienced it certainly is not to be missed! Guests will congregate in the resort’s renowned ‘Nordic Tipi’ which overlook’s the fantastic surf zone, meaning getting to witness the unique venture first hand all whilst networking with new and old friends, strengthening business connections and friendships in a friendly and relaxed atmosphere. The second half of this event will give YOU the chance to experience Surf Snowdonia first hand with a FREE Beginner surfing class! Unleash a talent you never knew you had! We hope to see you there, and remember – don’t forget your business cards! (or hairdryer ladies!)

Lleoedd: Surf Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE
Dyddiad: 14/06/2017
Amseroedd: 4:00 pm to 6:00 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/networking-fun-twist-surf-snowdonia/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10306

Chamber Lunch at Craxton Wood and Annual General Meeting

The West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce would like to invite you to it’s upcoming Lunch and Networking event, held at the beautiful Macdonald Craxton Wood Hotel & Spa, Chester. With a delicious two-course meal, plenty of Chamber members will be in attendance, providing you with the opportunity to enjoy a spot of lunch whilst creating strong business connections networking with fellow Chamber Members. The Chamber is delighted to announce a special twist to proceeding’s in the form of a chocolate education with tasters! Simon Goddard, also known as The Chocolate Consultant will be our guest speaker for the event. Introducing himself his business and his background he will follow on with the Cocoa Story, giving an insight into how it makes chocolate taste the way we know and love. A sensory and processing characteristics will follow on, proceeded by a delicious opportunity to taste the chocolate! (Yum) Following on from both the delicious lunch and fantastic speaker, the Chamber’s Annual General Meeting will follow for those who wish to stay and attend, please note this is purely optional. The menu for this event is yet to be advised, however in true Craxton Wood style we can ensure it will be exquisite. Don’t miss out on this fantastic event, we hope you can make it!

Lleoedd: Craxton Wood Hotel, Parkgate Road, Chester CH66 9PB
Dyddiad: 22/06/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 3:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-craxton-wood-annual-general-meeting-2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10305

Breakfast & Networking at Costco’s

The West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce are joining forces with the team at Costco to host a Round the Table Networking Breakfast where guests will have the opportunity to get together, meet new and fellow Chamber members as well as strengthen business connections across the region. Costco will be generously co-hosting the event with us and will be providing refreshments to all those who attend before the networking fun begins. The Round the Table networking events are one of the Chamber’s specialty events, as it is networking with a twist! Each table is appointed a Captain and individuals at the table have to share their story, before swapping seats and starting over. It provides a fantastic opportunity to swap business cards and speak with a number of delegates in a fun, friendly and informal setting. Costco are also offering FREE GIFT if you wish to register for a Costco membership card at the event, plus they will give details of an opportunity for delegates to have an exhibition stand on one of their trade days and the chance to promote your business on their notice board for a month, a fantastic opportunity for you to reach 1000’s of people. These offers are only available if you attend this event, so make sure you book now! Don’t forget your business cards!

Lleoedd: Costco Wholesale UK Ltd, Dunkirk Trading Estate, Chester Gates, Chester, CH1 6LT
Dyddiad: 13/07/2017
Amseroedd: 8:30 am to 10:30 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/breakfast-networking-costcos-2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10304

Chamber Lunch & Networking at Convivio

The Chamber of Commerce is delighted to invite you to join us at our upcoming Lunch and Networking Event, generously co-hosted by Convivio, Chester. The city central based restaurant Convivio will play host to this fabulous event. Specialising in the realm of Italian Cuisine and fine-dining the restaurant is a firm favourite and stands its ground within the restaurants of Chester. With a two course lunch yet to be advised, the Chamber can ensure in true Convivio style it will be delicious. Alongside being able to promote your business amongst local professionals in your local region,, the event promises an afternoon of great company, delicious food and a brilliant opportunity to network with your fellow members. Convivio has established a reputation for hosting outstanding events, serving the finest Italian cuisine, with a professional team that will take care of all your requirements from your initial enquiry to the last goodbye and so we are sure it will be a superb networking Lunch. We hope to see you there! ……………..Don’t forget your business cards! *Speaker to be advised*

Lleoedd: Convivio, 29 Grosvenor Street, Chester, CH1 2DD
Dyddiad: 19/07/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-networking-convivio-2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10303

‘Person Behind the Business’ and Networking at Regus Chester!

The fantastic and highly popular ‘Person Behind The Business’ is set to return on the 10th August 2017. Held at Regus, Chester Business Park, with Richard Smith of The Wine School of Cheshire as our guest speaker, its not to be missed! Regus has a prime site in Chester Business Park. Over 7,500 people work in the popular 175 acre landscaped business environment. A wide range of well respected companies in fields ranging from financial services and pharmaceuticals to packaging, retail, training and overseas property. It is in a fantastic location just south of Chester with easy access to the major business towns and regions of the north and superb transport links to Warrington, Liverpool, Manchester and North Wales. With experience of working in the renowned Lanesborough Hotel, Knightsbridge and featured in The Taster Magazine, Richard Smith of the Wine School will be our ‘Person Behind the Business’ Expanding on the interesting opportunities and responsibilities his current role as founder of The Wine School gives him, in addition to talking about the path that lead him to his passion. The event promises to be a wonderful opportunity to connect with fellow Chamber members in a fun and friendly setting. We hope to see you there! Don’t forget your business cards!

Lleoedd: Regus House, Herons Way, Chester Business Park, Chester, CH4 9QR
Dyddiad: 10/08/2017
Amseroedd: 8:00 am to 10:00 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/person-behind-business-networking-regus-chester/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10302

Round the Table Networking at Conwy Business Centre

In collaboration with the Conway Business Centre, The West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce is delighted to announce we will be hosting what promises to be yet another fantastic ‘Round the Table’ networking event. The event is to be held at Conwy Business Centre which focuses on business growth and development. The centre is a hub for local start ups but also for existing businesses, helping them to thrive and grow within a modern and stylish environment. Guests will be provided with delicious breakfast favourites, alongside complimentary hot beverages, before being able to join in on the networking fun and promote themselves and their business to a fantastic array of new business contacts. The Round the Table networking events are a fun, lively and friendly way of getting to know fellow business-people in the local community. Each guest has a few minutes to introduce themselves and share their background before moving ‘around the table’ and getting to know each individual around their table. Guests then swap seats and tables and start all over again! Alongside the modern venue, the session also promises to be an enjoyable event whilst giving delegates the opportunity to swap contact details, meet individuals from a range of businesses and organisations and network. We hope to see you there at what promises to be a fantastic event! Don’t forget to bring your business cards!

Lleoedd: Conwy Business Centre, Junction Way, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XX
Dyddiad: 06/09/2017
Amseroedd: 8:30 am to 10:30 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/round-table-networking-conwy-business-centre-2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10301

Chamber Lunch & Networking at Luke’s Eating House & Gin Rickey’s

The Chamber of Commerce is delighted to invite you to join us at our upcoming Lunch and Networking Event, generously co-hosted by Luke’s Eating House & Gin Rickey’s, Chester. Ran by the local and renowned chef Luke Thomas, Luke’s Eating House ins located on the first floor above Gin Rickey’s in the centre of Chester. A local favourite for those who love swanky, urban decor and delicious experimental food. This will be the Chamber’s fourth event at the venue which we are very excited to host, with each former event providing exquisite food and hospitality. A 2 course lunch will be served , with the menu still to provided we can ensure it will be delicious as it has been every time before. We hope you will be able to join us for what will be a wonderful Lunch and Networking event and we look forward to seeing you on the day. *Speaker to be advised*

Lleoedd: 10 St John Street, Chester, CH1 1DA
Dyddiad: 19/09/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-networking-lukes-eating-house-gin-rickeys-2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10300

The highly popular ‘Ultimate Networking’ is set for a return at The Grosvenor

The West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce is delighted to announce in partnership with The Chester Grosvenor the hugely popular ‘Ultimate Networking’ will be set to return on the 2nd October. Following its huge success last year, the format see’s guests communicating with as many people as possible in the hope of winning a fantastic prize. Working off a delegate list of all attending, guests are asked to talk and communicate with as many people as possible, exchanging signatures on delegate lists as they do so. The winner is determined by the person with the most signatures. The event is being held at the renowned fine dining establishment ‘The Grosvenor’ Boasting a 5 Star rating. Since opening its doors in 1866, The Chester Grosvenor continues to be an icon of understated style, glamour and elegance. The Chester Grosvenor is located in the heart of Chester and overlooks the famous Eastgate Clock, said to be the most photographed clock in England after Big Ben. Ultimate Networking is one of the newest and highly popular Chamber specialty events, giving delegates the opportunity to find out about as many people as possible, swap contact details, before moving to another and getting to know a whole host of other people. It provides a fantastic opportunity to meet plenty of new and familiar Chamber members, whilst making strong business connections. Don’t forget to bring your business cards and we look forward to welcoming you!

Lleoedd: The Chester Grosvenor, Eastgate Street, Chester, CH1 1LT
Dyddiad: 02/10/2017
Amseroedd: 4:00 pm to 6:00 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/highly-popular-ultimate-networking-set-return-grosvenor/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10299

Chamber Lunch & Networking at Village The Hotel Club – Chester St David’s

The West Cheshire & North Wales Chamber of Commerce in conjunction with the team at Village The Hotel Club – Chester St David’s are set to host another fantastic networking lunch event! Nestled in the village of Ewloe just outisde of Chester, the venue is modern and versatile host. With amenities including a sports bar serving pub meals, plus a grill restaurant, free parking and a health and fitness club which features an indoor pool, a sauna, a hammam and an exercise room. As always guests attending will be met with a fantastic opportunity to network and converse with like minded business people from across their local region, securing business contacts and friendships whilst in a warm, friendly and relaxed atmosphere. The Chamber’s Networking Lunch’s always promise great conversation whilst enjoying a delicious two course meal in a wide range of eateries across the region, the event promises to provide an afternoon of great company, delicious food and a brilliant opportunity to network with your fellow members. The menu for the 2 course lunch is yet to advised. We hope to see you there! Don’t forget your business cards! *Guest speaker to be advised*

Lleoedd: Village Urban Resort St Davids, Ewloe, Queensferry, Flintshire CH5 3YB
Dyddiad: 24/10/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-networking-village-hotel-club-chester-st-davids/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10298

Round the Table Networking at Thornton Science Park

The West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce is joining together in partnership with the team at Thornton Science Park to host a Round the Table Networking Breakfast Event, held on Thursday 9th November. Thornton Science Park is now part of the University of Chester, marking the start of a new science hub for the region. With it’s cutting-edge facilities and sleek conference and seminar suites, it is a fantastic addition to the University’s ever-expanding campus. So get together and join fellow Chamber members, all whilst making great business connections. All guests in attendance will be treated to refreshments on arrival which have been generously provided by our co-hosts at Thornton Science Park. Once guests have been welcomed and enjoyed their breakfast beverages, they will make their way into the suite before the networking fun begins. Round the Table Networking is one of the Chamber’s specialty events, providing guests with the opportunity to meet plenty of people from across the region. Each table goes ’round the table’ and shares their story, before swapping seats and repeating the fun! The event promises to be plenty of fun and gives delegates the opportunity to swap contact details, meet individuals from a range of businesses and organisations and network with fellow Chamber members. Don’t forget to bring your business cards! **Please note: due to the nature of the site, Thornton Science Park is subject to high levels of security and has restricted access so guests MUST book onto the event in advance. Entrance will only be granted to authorized guests and so you must inform the Chamber of your intention to attend. On arrival, you will be signed in by security who will then direct you to the canteen where the event is being held. We look forward to welcoming you there and hope you will be able to join us for what promises to be a wonderful event.

Lleoedd: Thornton Science Park, Pool Lane, Chester, CH2 4NU
Dyddiad: 09/11/2017
Amseroedd: 8:30 am to 10:30 am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/round-table-networking-thornton-science-park-2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10297

Chamber Lunch at the Quay Hotel and Spa

The Chamber of Commerce is delighted to invite you to join us at our upcoming Lunch and Networking Event, generously co-hosted by the beautiful Quay Hotel &Spa, Deganwy . The event is being held at the modern and highly popular venue, situated in Deganwy, with spectacular views of Conwy estuary. The grand and stylish building sits right on the estuary, with its stunning modern decor and renowned reputation its certainly not to be missed! The Chamber monthly lunch events are a wonderful opportunity to meet new contacts, enjoy a spot of lunch in a friendly environment. It’s the perfect way to begin networking and grow your contacts within the Chamber and the wider business community. Alongside promoting awareness of your business with like minded people in your local region. The menu for our 2 course lunch is still to be advised but with the renowned food reputation of The Quay Hotel it promises to be delicious! We hope to see you at what promises to be a fantastic event! Don’t forget your business cards! *Speaker to be advised*

Lleoedd: The Quay Hotel and Spa, Deganwy Quay, Deganwy LL31 9DJ
Dyddiad: 22/11/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-quay-hotel-spa-2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10296

Noson Flwyddyn Newydd ysblennydd Y Big Beat

Noson Flwyddyn Newydd ysblennydd Y Big Beat Dewch i ymuno â ni i fynd i mewn i 2017 gyda BANG! Bydd y Big Beat yn perfformio set 2 awr lawn i chi ddawnsio drwy'r nos yn cael ei ddilyn gan DJ nes oriau mân y bore. Tocynnau £45. Raffl er budd Ty Gobaith http://hopehouse.org.uk Bwffe Mochyn Rhost yn gynwysedig

Lleoedd: Memorial Hall Bodhyfryd Wrexham
Dyddiad: gan 31/12/2016 i 01/01/2017
Amseroedd: 07:30pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Stephen Jones ar 07856015545 neu ebost stephen.jones@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.thelittleboxoffice.com/thebigbeat (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: 45.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10323

Princes Trust - Explore Enterprise Workshops

Come along to our free four-day workshop, start to think about how you become ‘self employed’ This is not a ‘chalk and talk’ course, it’s a hands on discussion group.

Day 1:
An inspirational talk from a business expert, giving you the chance to think about your personal goals and skills. We’ll also spend some time discussing personal finance and exploring legal structures and skills.

Day 2:
What’s a great business idea without a plan to promote it? We talk marketing and selling.

Day 3:
Let’s focus on finance, including dealing with HMRC, pricing and managing your money in a business.

Day 4:
There’s no time like the present to begin thinking about business plans, so today you’ll start to consider your next steps. Learn about the help available to you, not just from the Princes Trust but from Partnership organisations such as Businessline.

Eligibility:
Attendee’s need to be aged between 18-30yrs, unemployed but not on the Work Programme and must be 6 months unemployed if a graduate (from the official end of the university term).

Lleoedd: St John Wales Wrexham Training Centre, Ellice Way, Yale Business Village, Wrexham, LL13 7YL
Dyddiad: gan 13/12/2016 i 16/12/2016
Amseroedd: Day Workshops

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Marian Smith ar 01745 366680 neu ebost marion.smith@princes-trust.org.uk

Swyddfa Bocs: 01745 366680 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 March 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9712

Pobl a Lleodd - Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Archwiliwch hanes cyffrous y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chysylltiadau’r gatrawd â Wrecsam mewn arddangosfa arbennig yn y brif oriel. Cadwch lygad allan am y gwrthrychau rhyfeddol sy’n cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 28/12/2016 i 31/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9968

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 28/12/2016 i 31/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9941

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 28/12/2016 i 31/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9923

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 10/04/2017 i 13/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9956

Groto Nadolig

Mae ymweliad â Groto’r Nadolig yn ffordd berffaith i ddechrau tymor y Nadolig.

Lleoedd: The People's Market / Marchnad y Bobl
Dyddiad: gan 19/12/2016 i 23/12/2016
Amseroedd: Monday – Friday 11am - 4pm

Addas ar gyfer Up to 12 years

Cyswllt Lauren Hammond ar 01978 297051 neu ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10320

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 03/01/2017 i 07/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9924

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 03/01/2017 i 07/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9942

Pobl a Lleoedd - Y Ffiwsilwyr Brenihinol Cymreig

Archwiliwch hanes cyffrous y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chysylltiadau’r gatrawd â Wrecsam mewn arddangosfa arbennig yn y brif oriel. Cadwch lygad allan am y gwrthrychau rhyfeddol sy’n cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 03/01/2017 i 07/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9969

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 18/04/2017 i 22/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9939

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 02/05/2017 i 06/05/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9960

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 30/05/2017 i 03/06/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9965

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 05/12/2016 i 10/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9908

Pobl a Lleoedd - Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Archwiliwch hanes cyffrous y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chysylltiadau’r gatrawd â Wrecsam mewn arddangosfa arbennig yn y brif oriel. Cadwch lygad allan am y gwrthrychau rhyfeddol sy’n cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 05/12/2016 i 10/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9879

Groto Nadolig

Mae ymweliad â Groto’r Nadolig yn ffordd berffaith i ddechrau tymor y Nadolig.

Lleoedd: The People's Market / Marchnad y Bobl
Dyddiad: gan 05/12/2016 i 10/12/2016
Amseroedd: Monday – Friday 11am - 4pm, Saturday 10am – 4pm

Addas ar gyfer Up to 12 years

Cyswllt Lauren Hammond ar 01978 297051 neu ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10318

Groto Nadolig

Mae ymweliad â Groto’r Nadolig yn ffordd berffaith i ddechrau tymor y Nadolig.

Lleoedd: The People's Market / Marchnad y Bobl
Dyddiad: gan 12/12/2016 i 17/12/2016
Amseroedd: Monday – Friday 11am - 4pm, Saturday 10am – 4pm

Addas ar gyfer Up to 12 years

Cyswllt Lauren Hammond ar 01978 297051 neu ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10319

Pobl a Lleoedd - Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Archwiliwch hanes cyffrous y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chysylltiadau’r gatrawd â Wrecsam mewn arddangosfa arbennig yn y brif oriel. Cadwch lygad allan am y gwrthrychau rhyfeddol sy’n cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 12/12/2016 i 17/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9880

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 12/12/2016 i 17/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9909

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 12/12/2016 i 17/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9921

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 19/12/2016 i 24/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9922

Pobl a Lleodd - Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Archwiliwch hanes cyffrous y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chysylltiadau’r gatrawd â Wrecsam mewn arddangosfa arbennig yn y brif oriel. Cadwch lygad allan am y gwrthrychau rhyfeddol sy’n cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 19/12/2016 i 24/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9967

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 19/12/2016 i 24/12/2016
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9940

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 09/01/2017 i 14/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9943

Pobl a Lleoedd - Y Ffiwsilwyr Brenihinol Cymreig

Archwiliwch hanes cyffrous y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chysylltiadau’r gatrawd â Wrecsam mewn arddangosfa arbennig yn y brif oriel. Cadwch lygad allan am y gwrthrychau rhyfeddol sy’n cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 09/01/2017 i 14/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9970

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 09/01/2017 i 14/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9925

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 16/01/2017 i 21/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9926

Pobl a Lleoedd - Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Archwiliwch hanes cyffrous y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chysylltiadau’r gatrawd â Wrecsam mewn arddangosfa arbennig yn y brif oriel. Cadwch lygad allan am y gwrthrychau rhyfeddol sy’n cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 16/01/2017 i 21/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9971

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 16/01/2017 i 21/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9944

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 23/01/2017 i 28/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9945

Pobl a Lleoedd - Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Archwiliwch hanes cyffrous y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chysylltiadau’r gatrawd â Wrecsam mewn arddangosfa arbennig yn y brif oriel. Cadwch lygad allan am y gwrthrychau rhyfeddol sy’n cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 23/01/2017 i 28/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9972

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 23/01/2017 i 28/01/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham>gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9927

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 30/01/2017 i 04/02/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham>gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9928

Pobl a Lleoedd - Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Archwiliwch hanes cyffrous y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chysylltiadau’r gatrawd â Wrecsam mewn arddangosfa arbennig yn y brif oriel. Cadwch lygad allan am y gwrthrychau rhyfeddol sy’n cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf erioed. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 30/01/2017 i 04/02/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9973

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 30/01/2017 i 04/02/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9946

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 06/02/2017 i 11/02/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9929

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 06/02/2017 i 11/02/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9947

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 13/02/2017 i 18/02/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9948

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 20/02/2017 i 25/02/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9949

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 27/02/2017 i 04/03/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9950

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 27/02/2017 i 04/03/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9932

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 06/03/2017 i 11/03/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9933

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 06/03/2017 i 11/03/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9951

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 13/03/2017 i 18/03/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9952

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 13/03/2017 i 18/03/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9934

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 20/03/2017 i 25/03/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9935

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 20/03/2017 i 25/03/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9953

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 27/03/2017 i 01/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9954

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 27/03/2017 i 01/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9936

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 03/04/2017 i 08/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9937

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 03/04/2017 i 08/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9955

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 10/04/2017 i 15/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9938

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 17/04/2017 i 22/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9958

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 24/04/2017 i 29/04/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9959

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 08/05/2017 i 13/05/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9962

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 15/05/2017 i 20/05/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9963

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 22/05/2017 i 27/05/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9964

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 13/02/2017 i 20/02/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9930

Yr Olaf Un: Hanes Glofa'r Bers

Ar Ragfyr 18, 1986 daethpwyd a’r twb olaf o lo i fyny i’r wyneb yng Nglofa’r Bers. Wrth gau’r pwll olaf ym maes glo Sir Ddinbych, daeth traddodiad canrifoedd i ben. Mae'r arddangosfa hon yn dweud hanes cloddio am lo drwy hanes un pwll, ac er y bygythiwyd ei gau sawl gwaith, fe barodd yn hirach na sawl glofa fwy a mwy cyfoes. Mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 20/02/2017 i 27/02/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9931

Pet Portrait Art Workshop (Mondays)

Pastel workshop, over 4 weeks cost £60 includes colour print & tracedown. Please supply own pastel pencils & sticks or can be supplied at an extra cost.

Lleoedd: Glyn Wylfa, Castle Road, Chirk, LL14 5BS
Dyddiad: gan 28/11/2016 i 19/12/2016
Amseroedd: 12-4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Kaz Turner ar 01978 363539 neu ebost Wild4artk1@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 363539 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10315

Wildlife Art Pastel Workshop (Tuesdays)

Wildlife Art workshop using Pastel over four weeks. Cost £60 includes colour worksheet & tracedown. Please supply own pastel pencils and sticks. However these can be supplied at an extra cost.

Lleoedd: Marford Community Centre, Pant Ln, Gresford Marford, Wrexham, LL12 8SF
Dyddiad: gan 29/11/2016 i 20/12/2016
Amseroedd: 12-4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Kaz turner ar 01978 363539 neu ebost Wild4artk1@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 363539 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10314

Pet Portrait workshop (Thursdays)

Pet Portrait workshop using Pastel over four weeks. Cost £60 includes colour worksheet & tracedown. Please supply own pastel pencils and sticks. However these can be supplied at an extra cost.

Lleoedd: Maesgwyn Community Centre, Lilac Way, Wrexham, LL11 2BB
Dyddiad: gan 01/12/2016 i 22/12/2016
Amseroedd: 12-4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Kaz turner ar 01978 363539 neu ebost Wild4artk1@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 363539 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10311

PRAMS Group Thursdays (incorporating 'You & Your Baby' sessions)

7 FUN, FRIENDLY SESSIONS THAT CAN CHANGE YOUR LIFE In our PRAMS (Parental Resilience And Mutual Support) Group, parents can bring their babies (under 12 months), make friends and enjoy a coffee in an informal setting.

'You & Your Baby' involves 7 weekly sessions aimed at challenging negative thoughts, feelings and behaviours and making lasting, positive changes in your life. The group also provides a great opportunity to meet other parents and connect with new people in the community.

To book your place, call us on the contact number provided and we can take your details over the phone.

Lleoedd: Wrexham Library & Arts Centre, Rhosddu Road, Wrexham LL11 1AU
Dyddiad: gan 03/11/2016 i 15/12/2016
Amseroedd: 11:30am-12:30pm, Thursdays, Weekly

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Advance Brighter Futures ar 01978 364777 neu ebost info@abfwxm.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 364777 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 October 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10241

Portuguese Classes for Children (Saturdays - 15 week course)

Portuguese classes for children. First session will determine what level class they are for the remainder of the 12 week course. All welcome.

Lleoedd: Saith Seren
Dyddiad: gan 22/10/2016 i 17/12/2016
Amseroedd: 9am

Addas ar gyfer Children

Cyswllt Raquel Parker ar 07588 513 873 neu ebost raquelparker@hotmail.com

Pris Tocyn: £5 (whole course)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 October 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10233

Cyhoeddi Pen Bwrdd

-Drwy gwblhau'r cwrs hwn bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o'r broses o gynllunio, datblygu a chreu Cyhoeddi Pen Bwrdd. - Bydd dysgwyr yn datblygu eu sgiliau i arddangos prawf a graffeg yn briodol. - Bydd dysgwyr yn defnyddio ystod o offer sydd ar gael mewn pecynnau pen bwrdd er mwyn gwella dyluniad y cyhoeddiad. - Mae'r cwrs hwn yn Lefel 1 achrededig.

Lleoedd: Plas Pentwyn Resource Centre
Dyddiad: gan 30/09/2016 i 09/12/2016
Amseroedd: 9.30-12.00

Addas ar gyfer 18-100

Cyswllt Stacey Deere ar 01978 722980 neu ebost stacey.deere@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 722980 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £15.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10089

Lunchtime Meditation (Fridays)

Each session will include a ‘breathing meditation’ and a second meditation based on visualisation.

The purpose of the sessions is to bring peace and calm to our mind, and a relaxed feeling to our body.

Doing so helps reduce our levels of stress and builds up our emotional resilience.

It is a skill to learn and we will build up our ability to do meditation gently patiently.

PLEASE NOTE: These sessions are open to the general public and run weekly until the last Friday before Christmas 2016. If you require more information or would like to reserve your place, please contact us using the details in this listing.

Lleoedd: 3 Belmont Road, Wrexham LL13 7PW
Dyddiad: gan 09/09/2016 i 23/12/2016
Amseroedd: 12:00 - 1:00pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Advance Brighter Futures ar 01978 364777 neu ebost info@abfwxm.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 364777

Gwefan: http://www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £3 per session

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10163

Sgwrs a Gweu

Sgwrs a Gweu Llyfrgell Rhos (LL14 1AB) Dydd Mawrth

Lleoedd: Rhos Library (LL14 1AB)
Dyddiad: gan 12/07/2016 i 14/12/2016
Amseroedd: 2.00-3.30

Addas ar gyfer Adults

Cyswllt Shan Cooper ar 01978 292643 neu ebost shan.cooper@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 840328

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 July 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10050

Ady Jones Taekwondo in Wrexham

Students and staff at Ady Jones’ Tae Kwon Do Academy are thrilled to have a new dedicated training venue open in Wrexham. Based on Wrexham Industrial Estate, the Family Martial Arts Centre is the first of its kind to open in Wrexham, and boasts a fully matted training area of over 2,400 square feet, as well as a fully enclosed mezzanine viewing area and cafe, changing facilities and a gym area. Dedicated to providing the highest quality of coaching and instruction, Master Ady Jones has a 6th Degree Black Belt and is a multiple World, European and National Champion. Ady says: “We are opening a facility that is much needed in the area and will benefit the Wrexham community, there is nothing else comparable to it in the whole of North Wales and with Tae Kwon Do being the UK’s fastest growing Martial Art, our town and the surrounding area was in much need of a safe and positive environment for adults and children to learn this fantastic sport.” Classes are available 7 days per week, with a full timetable that caters for children aged 3 years and up through to adults. Family classes are also available, so you can spend some quality time with the kids whilst learning new skills and keeping fit at the same time. The new centre will be hosting an open weekend on Saturday 13th and Sunday 14th September between 10am & 4pm Ady says all are welcome to stop by for a visit and see the new facilities. You can find out more via their website here: www.livetaekwondo.co.uk

Lleoedd: Unit 4a Abbey Road North, Wrexham Industrial Estate
Dyddiad: gan 13/09/2014 i 31/12/2016
Amseroedd: Various

Addas ar gyfer 3+

Cyswllt Ady Jones ar 07968542174

Gwefan: www.livetaekwondo.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Varies

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2014 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=8257

Join Wrexham Community Choir - Open To All

Wrexham Community Choir is inviting new members to come and sing their hearts out at weekly practices every Tuesday at the Methodist Church in Regent Street. The choir, formed in 2012, is open to everyone, regardless of age or experience. There is no upper limit to numbers – the more the merrier. There are no auditions, no solos, no need to read music and everyone is invited to turn up and join in.

Lleoedd: Wrexham Methodist Church, Regent Street, Wrexham Ll11 1RY
Dyddiad: gan 05/05/2015 i 19/12/2017
Amseroedd: 7.30pm - 9.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Wrexham Community Choir ar 01978 354706 neu ebost info@wrexhamchoir.co.uk

Pris Tocyn: £3.00 full £2.00 concessions

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 May 2015 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=8857