Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 13 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Taith Celc Is-Coed

Bydd darnau arian Celc Is-Coed o'r 15ganrif yn cael eu harddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf erioed. Dyma cyfle gwych i chi weld y ceiniogau, a ddarganfuwyd ger Is-Coed, cyn iddyn nhw gael eu harddangos yn Amgueddfa Wrecsam yn 2018. Dewch i'r Canolfan Enfys, Llannerch Banna rhwng 10yb - 2.30yp. Am ddim. Nid oes angen archebu lle, dim ond dod draw!

Lleoedd: Penley Rainbow Centre
Dyddiad: 20/11/2017
Amseroedd: 10am - 2.30pm

Addas ar gyfer Any age

Cyswllt Wrexham County Borough Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11399

Noson siopa Nadolig DW Fitness First

Byddwn yn cynnal noson siopa Nadolig yn ein clwb caffi neu ar 20 Tachwedd ar gyfer aelodau a phobl sydd ddim yn aelod o'n cyfleusterau. Mae amrywiaeth o fusnesau lleol yn mynychu'r digwyddiad gyda syniadau anrheg Nadolig i bawb.

Lleoedd: DW Fitness First Wrexham
Dyddiad: 20/11/2017
Amseroedd: 5pm

Addas ar gyfer -

Cyswllt Beth Wright ar 01978 340010 neu ebost wrexhamfc@dwsports.com

Pris Tocyn: -

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11366

Dechrau a Rhedeg Busnes

Fe fyddwch yn dysgu elfennau hanfodol ar gyfer llwyddiant busnes yn cynnwys ymchwil eich marchnad, denu cwsmeriaid, sut i osod prisiau a dulliau i reoli cyllid eich busnes.

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 21/11/2017
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/36516/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11368

Health Inspector Show - Calon FM (105 FM)

Tune in to Claire Hegartys Health Inspector Show - Calon FM (105 FM) on 22nd November 2017 at 5pm, when she will be discussing business and business growth.

Lleoedd: Calon FM (105 FM)
Dyddiad: 22/11/2017
Amseroedd: 5pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Claire Hegarty ar neu ebost info@tranceformations-pbe.com

Pris Tocyn:

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11321

Chamber Lunch at the Quay Hotel and Spa

The Chamber of Commerce is delighted to invite you to join us at our upcoming Lunch and Networking Event, generously co-hosted by the beautiful Quay Hotel &Spa, Deganwy . The event is being held at the modern and highly popular venue, situated in Deganwy, with spectacular views of Conwy estuary. The grand and stylish building sits right on the estuary, with its stunning modern decor and renowned reputation its certainly not to be missed! The Chamber monthly lunch events are a wonderful opportunity to meet new contacts, enjoy a spot of lunch in a friendly environment. It’s the perfect way to begin networking and grow your contacts within the Chamber and the wider business community. Alongside promoting awareness of your business with like minded people in your local region. The menu for our 2 course lunch is still to be advised but with the renowned food reputation of The Quay Hotel it promises to be delicious! We hope to see you at what promises to be a fantastic event! Don’t forget your business cards! *Speaker to be advised*

Lleoedd: The Quay Hotel and Spa, Deganwy Quay, Deganwy LL31 9DJ
Dyddiad: 22/11/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-quay-hotel-spa-2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10296

Taith Celc Is-Coed

Bydd darnau arian Celc Is-Coed o'r 15ganrif yn cael eu harddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf erioed. Dyma cyfle gwych i chi weld y ceiniogau, a ddarganfuwyd ger Is-Coed, cyn iddyn nhw gael eu harddangos yn Amgueddfa Wrecsam yn 2018. Dewch i'r Canolfan Dreftadaeth yr Eglwys Wen rhwng 3yp - 8yp. Am ddim. Nid oes angen archebu lle, dim ond dod draw!

Lleoedd: Whitchurch Heritage Centre, 12 St. Mary's Street, Whitchurch, SY13 1QY
Dyddiad: 23/11/2017
Amseroedd: 3pm - 8pm

Addas ar gyfer Any age

Cyswllt Wrexham County Borough Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11400

Sesiwn cyngor ar fusnes un-i-un

Os hoffech chi wneud apwyntiad gydag ymgynghorydd Busnes Cymru a chael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim neu drafod cychwyn neu ddatblygu busnes, cysylltwch â ni yn y Llinellfusnes i gael manylion yr apwyntiadau sydd ar gael. Bydd yr apwyntiadau yn cael eu cynnal yn swyddfa breifat y Llinellfusnes (ar lawr cyntaf Llyfrgell Wrecsam). Hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael, a’r cyntaf i'r felin yw hi. Os na fydd apwyntiad ar gael bydd aelod o dîm y Llinellfusnes yn darparu dyddiadau amgen i chi.

Lleoedd: Businessline, Wrexham Library, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 23/11/2017
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11243

The Bob Dylan Story

The Bob Dylan Story is the new stunning and definitive tribute to a songwriting genius who spoke for a whole generation. Experience the thrill and energy of a full-blown Dylan concert, enhanced by a top backing band and planted firmly in the 1960s. The Bob Dylan Story will remind you what REAL nostalgia feels like, with true classics from Blowin’ In The Wind and Knockin’ On Heaven’s Door to Subterranean Homesick Blues and All Along The Watchtower. You’ll surely be digging out your old vinyl to sustain the pleasure just that little bit longer. www.facebook.com/thebobdylanstory www.thebobdylanstory.com

Lleoedd: William Aston Hall
Dyddiad: 24/11/2017
Amseroedd: Doors Open: 7.30PM

Addas ar gyfer Under 14s must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13321471/the-bob-dylan-story-william-aston-hall-wrexham-2017-11-24-19-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £22 - £24.20 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11346

Crefft Siaradus

Dewch â phrosiect crefft rydych chi'n gweithio arno, a chael sgwrs a phaned. Mae'n sesiwn anffurfiol lle mae pobl yn rhannu eu sgiliau ac yn aml yn dysgu pethau newydd.

Lleoedd: Acton Community resource Centre, Overton Way, LL12 7LB
Dyddiad: 24/11/2017
Amseroedd: 10am - 12noon

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sally Griffiths ar 01978 362033 neu ebost admin@christchurchwrexham.org.uk

Pris Tocyn: Suggested donation £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11010

Taith Celc Is-Coed

Bydd darnau arian Celc Is-Coed o'r 15ganrif yn cael eu harddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf erioed. Dyma cyfle gwych i chi weld y ceiniogau, a ddarganfuwyd ger Is-Coed, cyn iddyn nhw gael eu harddangos yn Amgueddfa Wrecsam yn 2018. Dewch i Ysgol Bronington rhwng 2yb - 4yp. Am ddim. Nid oes angen archebu lle, dim ond dod draw!

Lleoedd: Bronington VA School, School Lane, Bronington, SY13 3HN
Dyddiad: 27/11/2017
Amseroedd: 2pm - 4pm

Addas ar gyfer Any age

Cyswllt Wrexham County Borough Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11401

Gwres y Gad: Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn yr Aifft a Phalasteina yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Gwres y Gad, arddangosfa 'Ffenestr i’r Byd’ ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam yn cofio hanes ymgyrch y Cynghreiriaid yn yr Aifft a Phalesteina ac yn tynnu sylw at y gwaith neilltuol a wnaed gan gatrodau Cymreig ar y ffrynt hwnnw. Er gwaethaf pwysigrwydd ei lwyddiant i ysbryd y cyhoedd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac effaith trechu’r Ymerodraeth Ottoman ym 1918 ar hanes yn ystod yr 20fed ganrif, Gwres y Gad yw’r unig arddangosfa am y ffrynt hwn yn ystod y digwyddiadau i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn 2014–18.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives | Amgueddfa ac Archifdy Wrecsam
Dyddiad: gan 20/11/2017 i 25/11/2017
Amseroedd: Mon - Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults and children | Oedolion a phlant

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE | AM DDIM

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11373

Cwilt Hynod Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd - celf wedi'i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 20/11/2017 i 25/11/2017
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10941

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 20/11/2017 i 25/11/2017
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11109