Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 7 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Emma Leighton: Gwerthu

Emma Leighton yw sylfaenydd Myblowdry.com, gan drefnu Gwobrau ‘Blow Dry’ cyntaf Gogledd Cymru erioed. Yn ogystal â bod yn sylfaenydd Divine Makeup. Bellach maen Mentor Busnes a Syniadau Mawr Gymru, bydd Emma yn mynd dros yr holl hanfodion Gwerthiant yn ystod y sesiwn hon.

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam /Wrexham Enterprise Hub, Wrecsam, LL11 1AT
Dyddiad: 16/01/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/emma-leighton-sales/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12210

“Ysgrifennu Ceisiadau Safon Uwch - canllawiau ar sut i greu tendrau buddugol.”

Ymunwch ag arbenigwr ysgrifennu tendrau Jamie Edwards o gwmni Tender Write am sesiwn hyfforddi llawn ffeithiau ar sut i symud eich sgiliau ysgrifennu tendrau i’r lefel nesaf. A ydych chi’n tendro i’r sector breifat a chyhoeddus? Yna mae’r cwrs yma i chi. Wedi ei ariannu gan Busnes Cymru, bydd y cwrs newydd yma yn rhoi mewnwelediad ffres a chanllawiau ymarferol clir ar sut i : •Wneud yn siwr fod eich cwmni yn “barod i dendro” pan fydd cyfleoedd yn codi •Sut i fod yn “Rheolwr Ceisiadau” o fewn eich busnes •Deall sut i greu cynnwys bidiau yn eich ymatebion •Rheoli’r broses adborth i greu bidiau gwell •Deall sut i greu ceisiai am gyfleoedd rhyngwadol yn ogystal â rhai yn y DU •Ymarferion ar ffurf gweithdy ymarferol ar werthuso, a datblygu ceisiadau buddugol Mae Jamie yn ysgrifennwr ceisiadau tendro proffesiynol gyda hanes o ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus i ystod o gwmnïau ac amrywiaeth o ddiwydiannau o adeiladwaith, peirianneg sifil, rheoli cyfleusterau , gofal iechyd, a recriwtio. Nid ydy’r cwrs yma yn ymdrin â sgiliau sylfaenol tendro. Yn hytrach, mae’r cwrs yn fwy addas i’r rhai sydd wedi tendro o’r blaen, ac yn rhwystredig gyda diffyg llwyddiant, neu sydd ddim yn deall sut i ddatblygu cynnwys eu tendrau i gyrraedd safon uwch gyda gwell canlyniadau. Mae’n weithdy hamddenol ei ffurf gyda chymysgedd o gyflwyniadau, trafodaeth grŵp, ac ymarferion ymarferol ar y diwrnod. Os nad ydych yn siŵr ble rydych yn mynd yn anghywir, neu sut i wella - yna bydd y cwrs yma yn rhoi mewnwelediad clir ar sut i “godi eich gem” mewn proses hynod gystadleuol. ** Noder, ni allwn dderbyn y canlynol: ** Dim mwy na 1 o gynrychiolwyr ym mhob busnes yn y digwyddiad hwn Dim Busnesau gyda mwy na 250 o Weithwyr (Cwmnïau BBach a chanolig Yn Unig) ** Os ydych chi'n byw y tu allan i Gymru ond yn bwriadu sefydlu busnes yng Nghymru, fe'ch derbynnir ar ein Gweithdai **

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr / Redwither Tower, Wrecsam, LL13 9XT
Dyddiad: 17/01/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Busnes Cymru / Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/advanced-bid-writing-a-winners-guide-to-producing-top-tenders/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12194

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Bydd Owen Chamberlain, y cyfansoddwr canwr Wrecsam, yn perfformio cyngerdd o gerddoriaeth boblogaidd a chyfoes a fydd yn cynnwys rhai o'i gyfansoddiadau ei hun. Mae Owen yn dweud 'Mae llawer o'r caneuon y byddaf yn eu perfformio yn y cyngerdd yn rhai yr ydym oll wedi eu magu. Byddaf hefyd yn cynnwys rhai o'm cyfansoddiadau fy hun sydd â rhagfarn gerddoriaeth werin'. Rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at gyngerdd Live Music Showcase cinio Owen.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 17/01/2019
Amseroedd: 1pm till 2pm

Addas ar gyfer I bob oedran / All ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Gwefan: http://01978 292093 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am ddim, croesawem gyfraniadau/Free to attend, donations welcome

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12222

Llyfr, cwrw, gwin & Clwb bwyd

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/book-beer-wine-food-club-tickets-53091649553

Lleoedd: Stryt Yorke Street, Wrecsam
Dyddiad: 19/01/2019
Amseroedd: 18:00 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Jeff Williams ar 07874 043557 neu ebost jeffwilliams@actioncoach.com

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/book-beer-wine-food-club-tickets-53091649553 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12203

Cymorth cyntaf brys yn y gwaith cwrs lefel 3

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-53131749493?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork North Wales
Dyddiad: 23/01/2019
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-53131749493?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12204

Neil Owen: Google Analytics

Mae Ellison Marketing yn cyfuno strategaethau marchnata profedig gydag angerdd am greadigrwydd. Mae ein tîm deinamig yn cynnwys strategaethau marchnata, datblygwyr gwefannau, arbenigwyr SEO, swyddogion gwerthu ar y ffôn, dylunwyr graffig, technegwyr fideo ac amlgyfrwng, copideipyddion a ffotograffwyr. Dysgwch bopeth sydd angen i chi wybod am Google Analytics yn ystod y sesiwn hon gyda Neil Owen.

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam /Wrexham Enterprise Hub, Wrecsam, LL11 1AT
Dyddiad: 23/01/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/neil-owen-google-analytics/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12211

Rhyfel a Heddwch: Philip Jones Griffiths a Grym Ffotograffiaeth

Roedd Philip Jones Griffiths yn un o ffotograffwyr mwyaf dylanwadol yn niwedd yr 20fed ganrif. Cafodd Griffiths ei eni a’i fagu yng ngogledd-ddwyrain Cymru, roedd yn heddychwr hyd ei oes ac ymdrechodd i ddangos effaith y rhyfel ar frwydrwyr a dinasyddion trwy ei waith. Mae’r arddangosfa hon, ganrif ar ôl ‘y rhyfel i roi terfyn ar bob rhyfel’ yn canolbwyntio ar ei ffotograffau o ddau ryfel hirfaith: Rhyfel Fietnam yn ne-ddwyrain Asia a’r Terfysg yng Ngogledd Iwerddon.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam/Wrexham Museum
Dyddiad: o 14/01/2019 i 19/01/2019
Amseroedd: Llun-Gwe/Mon-Fri:10am-4pm/Sad/Sat 11am -4pm. .

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam/Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM/FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12144