Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 7 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Ysgol Hŷn Moreton Hall, Chweched Dosbarth, Diwrnod Agored Paratoi a Meithrin

Mae Moreton Hall Prep, Hŷn a Chweched Dosbarth yn agor ei ddrws ddydd Sadwrn 21ain Medi, 10am

Hoffai Moreton Hall wahodd darpar fyfyrwyr i ymweld â'u Hysgol Prep, Ysgol Hŷn a'u Chweched Dosbarth yn ystod eu Diwrnod Agored ddydd Sadwrn 21ain Medi 2019.

Bydd y Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a'u teuluoedd edrych yn agosach ar yr ysgol, ei chyfleusterau preswyl, cwrdd â'r Pennaeth, staff a myfyrwyr newydd a chael blas ar yr hyn sy'n gwneud Neuadd Moreton yn un o Ysgolion Annibynnol gorau'r DU.

Ysgol Fyrddio Annibynnol ac Ysgol Ddydd

Arlwyo i Ferched 3-18 oed a Bechgyn 3-11 oed.

Cofrestrwch eich presenoldeb yn www.moretonhall.org/Open-Day

Lleoedd: Moreton Hall
Dyddiad: 21/09/2019
Amseroedd: 10.00am

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Kelly Parsons ar 01691 773671 neu ebost parsonsk@moretonhall.com

Gwefan: http://www.moretonhall.org/Open-Day (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12681

Dechrau a Rhedeg Busnes – Rhoi Cynnig Arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 24/09/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12635

Tynnu Lluniau Cynnyrch Gwell ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/tynnu-lluniau-cynnyrch-gwell-ar-gyfer-y-cyfryngau-cymdeithasol/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 25/09/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/taking-better-product-photos-for-social-media/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12636

Gwerthiant Cynnyrch i fabanod a phlant Billy the kids Baby Bazaar

Marchnad wib babanod a phlant yn llawn eitemau brandiau poblogaidd o safon uchel a nwyddau boutique unigryw! Mae parcio am ddim, lleoliad cyfeillgar pram dan do, chwarae meddal am ddim a chaffi yna bob amser yn ein marchnad. Arbedwch ddillad, teganau, llyfrau, beiciau, offer meithrin, mamolaeth, anrhegion cawod babanod ynghyd â llawer, llawer mwy! Mynediad £ 1 plant am ddim! Mae'r farchnad yn rhedeg rhwng 10am -12pm. Archebwch stondin i wneud rhywfaint o arian a chlirio rhywfaint o le! Mae stondinau yn costio £ 12 ac yn cynnwys bwrdd a chadeiriau

Lleoedd: Pafiliwn Llangollen Pavilion
Dyddiad: 28/09/2019
Amseroedd: 10am until 12pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Jenny putt ar 07711851466 neu ebost Billythekidsbabybazaar@gmail.com

Swyddfa Bocs: 07711851466

Gwefan: http://Pafiliwn Llangollen Pavilion (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12680

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 23/09/2019 i 28/09/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12586

Dechrau a Rhedeg Busnes – Rhoi Cynnig Arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: o 16/09/2019 i 23/09/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12634

Paentio Gwyneb

Dewch i gael eich gwyneb wedi ei baentio gan yr anhygoel Sophia Leadill Face and Body Art am dim ond £1 o 12 tan 2pm ar y dyddiadau canlynol: 31/08 07/09 14/09 28/09 Pethau eraill i’w gwneud Gofynnwch i Cwtch Ceramics am fanylion eu gweithgareddau creadigol i blant, gan gynnwys paentio crochenwaith a chreu sleim. Ewch draw i No.22 i greu eich pizza blasus eich hun. Dilynwch dudalen Tŷ Pawb ar Facebook www.facebook.com/typawb i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am b erfformiadau cerddorol, lansio arddangosfeydd a llawer mwy

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 31/08/2019 i 28/09/2019
Amseroedd: 12-2pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12553