Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 11 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Tŷ Mawr - Llwybr y Pasg

Galwch heibio i ddatrys y cliwiau er mwyn canfod eich ffordd o amgylch y llwybr. Bydd y llwybr yn cymryd tuag awr i’w gwblhau.

Lleoedd: Tŷ Mawr Ty MawrLL14 3PE
Dyddiad: 21/04/2019
Amseroedd: 11.00am-3.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 10987 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12283

Helfa Trychfilod Bach a Thaith Natur

Cyfle i ddod yn dditectif natur a darganfod y trychfilod, creaduriaid a bywyd gwyltt sy'n byw ym Mwynglawdd.

Lleoedd: Chwareli Plwm Minera Lead Mines
Dyddiad: 23/04/2019
Amseroedd: 1.30pm - 3.30pm

Addas ar gyfer Plant / Children

Cyswllt Richard Aram ar 01978757524 neu ebost richard.aram@groundworknorthwales.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978757524

Pris Tocyn: Am Dim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12381

Cwrdd Cyfryngau Cymdeithasol

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.meetup.com/Social-Media-Marketing-Meetup-Wrexham/events/260171204/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 23/04/2019
Amseroedd: 18:30 – 20:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Sian Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.meetup.com/Social-Media-Marketing-Meetup-Wrexham/events/260171204/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12393

Sut i gael mwy o fusnes gan bobl rydych chi’n eu hadnabod yn barod

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/sut-i-gael-mwy-o-fusnes-gan-bobl-rydych-chin-eu-hadnabod-yn-barod/

Lleoedd: HWB Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/how-to-get-more-business-from-people-you-already-know/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12384

Clwb Llyfrau, Cwrw, Gwin a Bwyd

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/book-beer-wine-food-club-tickets-53091743835?aff=ehomecard

Lleoedd: Stryt Yorke, Wrecsam | Yorke Street, Wrexham
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 18:00 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Jeff Williams - Action Coach ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/book-beer-wine-food-club-tickets-53091743835?aff=ehomecard (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12389

Tŷ Agored a Rhwydweithio

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/open-house-networking-tickets-59396272851?aff=ehomecard

Lleoedd: Moneypenny, Wrecsam | Wrexham
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 08:30 – 10:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Moneypenny ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/open-house-networking-tickets-59396272851?aff=ehomecard (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12390

Dyfroedd Alyn - Llwybr y Pasg

Dilynwch y llwybr i ennill gwobr. Llwybr galw heibio yn para tuag awr.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters LL11 4AG
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 10.30pm - 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 10987 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12284

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion.

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park LL13 7TG
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14 oed 8-14

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12285

Gŵyl Geiriau Wrecsam - Amanda Prowse

Amanda Prowse yw awdur dros 20 o lyfrau a werthodd orau ledled y byd. Mae Amanda yn banelwr rheolaidd ar y rhaglenni poblogaidd, ‘Jeremy Vine TV Show’ a Talk Radio, a bydd hi’n trafod ei thrywydd anghonfensiynol at fod yn awdur cyhoeddedig ac yn sôn am rinweddau indie o’i gymharu â chyhoeddi traddodiadol, cyfeiriad cyhoeddi digidol ac yn rhannu ei chyfrinachau am sut i lwyddo yn y farchnad awduron mwyaf llwyddiannus.

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam / Wrexham Library
Dyddiad: 27/04/2019
Amseroedd: 4.30pm

Addas ar gyfer Pawb/ All

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 27 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12358

Gŵyl Geiriau Wrecsam - Ysgrifennu

Bydd tri arweinydd yn eu maes yn rhoi sgyrsiau rhyngweithiol; bydd pob sesiwn yn 1½ awr o hyd gyda chyfle i ofyn cwestiynau. 10am –Cynhyrchydd Creadigol JBERG FILMS, Julia Berg: “Sut i siapio syniad am stori da i wneud ffilm neu gyfres deledu". 12pm – Darlithydd Gwyddor Fforensig, Amy Rattenbury: “Ymchwil i Wyddor Fforensig ar gyfer eich nofel”. 2pm – Awdur Laura Wilkinson: “Ar ôl y Drafft Cyntaf - Sut i fireinio a siapio eich llawysgrif yn ffuglen gofiadwy”. Mae llefydd yn brin – archebwch eich lle ymlaen llaw yn Llyfrgell Wrecsam

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam / Wrexham Library
Dyddiad: 27/04/2019
Amseroedd: Starting at 10am

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5 Sesiwn / per session

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 27 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12365

Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru

Arddangosfa am y Pwyliaid a ymgartrefodd mewn pentref bychan yn ardal Maelor yn ystod y blynyddoedd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r arddangosfa, a grëwyd gyda chymorth cyn-drigolion gwersyll Ysbyty Llannerch Banna ac mae’r gwirfoddolwyr, yn cynnwys: • Arteffactau o’r hen ysbyty a’i gapel fel y reredos (gwaith celf tair rhan yn canolbwyntio ar y Forwyn Fair a’r Plentyn.) • Ffilm yn seiliedig ar recordiadau archif o fywyd yn yr ysbyty yn y 1960au • Sioe sleidiau yn dangos ffotograffau o’r gymuned. • Cyfle i’r rhai ieuengach i wisgo gwisg genedlaethol arddull Pwylaidd, gan ddilyn traddodiad sydd wedi ei hen sefydlu yn Llannerch Banna.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: o 23/04/2019 i 27/04/2019
Amseroedd: Tues-Fri 10am - 5pm; Sat 11am - 4pm

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM / FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12331