Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 17 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Dyfroedd Alyn – Ffarwel i’r Ffromlys

Helpwch y Ceidwaid i gael gwared â’r planhigion estron sy’n difrodi glannau ein hafonydd a’n cynefinoedd brodorol.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 9.30am – 12pm

Addas ar gyfer 16+ oed 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim. Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12412

Arddangosfa Cerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Bydd Anthony Mitchell, y gitarydd clasurol, yn dychwelyd i Live Music Showcase yn Nhŷ Pawb ddydd Iau 18 Gorffennaf am 1pm. Mewn rhaglen o gerddoriaeth glasurol a chyfoes boblogaidd, bydd Anthony yn ymhyfrydu'r gynulleidfa gyda'i gerddoriaeth.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 1pm - 2pm

Addas ar gyfer Pob Oedran / All Ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889 379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12578

Dechrau a Rhedeg Busnes

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/dates/?page=3

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/dates/?page=3 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12522

Ennill a Chadw Cwsmeriaid 2019

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/winning-keeping-customers-2019/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 18:00 - 21:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/winning-keeping-customers-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12523

CIPR codi a disgleirio: anghenion gweithwyr yn newid

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipr-rise-and-shine-employees-needs-are-changing-tickets-64166251987?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Moneypenny
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 09:00 – 11:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Gareth Watson ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipr-rise-and-shine-employees-needs-are-changing-tickets-64166251987?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12568

Noson Networx Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/networx-wrexham-evening-tickets-62363401613

Lleoedd: Home of Offices Limited 35 Heol Caer | Home of Offices Limited - 35 Chester Street
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 18:00 – 20:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Daryl Vickers ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/networx-wrexham-evening-tickets-62363401613 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £11.07

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12595

Parc Bellevue - Carnifal Offa

Carnifal cymunedol gydag amrywiaeth o atyniadau Mynediad

Lleoedd: Bellevue Park Parc Bellevue
Dyddiad: 20/07/2019
Amseroedd: 11.00am – 3.00pm

Addas ar gyfer 16+ oed 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12413

Amgueddfa Anniben

Dydd Llun 22 Gorffennaf Amgueddfa Anniben 10.30am –12pm (galw heibio) Gall unrhyw beth gael ei ddefnyddio fel brwsh paent yn ystod ein sesiwn llawn paentio! Yn addas i blant 3 oed ac iau £2 bob babi / plentyn bach, oedolion am ddim

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 22/07/2019
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer Yn addas i blant 3 oed ac iau - Suitable for ages 3 and under

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12536

Prisio

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/pricing/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 12:00 - 15:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/pricing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12575

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Hyfforddiant Tennis am ddim Cyfarfod yn y cyrtiau

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12414

Crefft Creu a Chadw

Dydd Mawrth 23 Mehefin Crefft Creu a Chadw 10.30am –12.30pm (galw heibio) Ni yw’r Pencampwyr! Dewch i addurno tlws pêl-droed i fynd adref gyda chi. Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn £1.50 fesul crefft

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer 3 oed+ / 3 years+

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12544

Sut i Gyfathrebu’n Effeithol

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar 0300 30 30 007 neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £40

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12491

Taith Gerdded Isycoed a Afon Clywedog

Taith Gerdded. 6 milltir, 3 awr. Dim cwn. Am ddim. Glaswelltir, giatiau a chamfeydd

Lleoedd: Cyfarfod yn depot y Cyngor Ffordd Abaty De/Meet at the Council depot, Abbey Road South (LL13 9PW)
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 6:30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12291

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue park
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12415

Tŷ Mawr - Gwartheg Clai a Moch Pridd

Hwyl gyda chlai. Sesiynau rhwng

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 25/07/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12417

'Un Cam Bach' - Coffáu 50fed Pen-blwydd Taith Gerdded Lunar a Lleuad

Penwythnos cyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn coffáu 50fed pen-blwydd Taith Gerdded a Lleuad y Lunar gan Neil Armstrong a Buzz Aldrin Mae yna rywbeth i'r teulu i gyd gan gynnwys cyngerdd coffa arbennig a berfformiwyd gan Gerddorfa Symffoni Wrecsam ar Orffennaf 20 gyda The Gustav Holsts 'The Planedau yn Neuadd William Aston. Bydd Techniquest yn arddangos nifer o weithgareddau yn y cyntedd o 6pm ac yn cyflwyno sioe Planetariwm am y Planedau yn eu Cromen Am fwy o wybodaeth ewch i www.tqg.org.uk neu ffoniwch Techniquest Glyndwr ar 01978 293400

Lleoedd: Techniquest Glyndwr, Prifysgol Glyndwr University Campus, Mold Road
Dyddiad: o 20/07/2019 i 21/07/2019
Amseroedd: 6pm - 7.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Simon Brown and Mandy Jones ar 01978 293400 neu ebost simon@tqg.org.uk; mandy@tqg.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 293400

Gwefan: http://www.tqg.org.uk, www.wrexhamorch.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Amrywiol/Prices Vary

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12598

Pel-droed am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 15/07/2019 i 20/07/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12582