Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 10 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Menter Gymdeithasol – Ehangu tu hwnt i Ffiniau

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-expanding-beyond-borders-tickets-72214382161

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 15/11/2019
Amseroedd: 09:30 – 15:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-expanding-beyond-borders-tickets-72214382161 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12728

ARDDANGOSFA ‘DYCHWELYD I’R YSGOL’ - APEL LLUNIAU YSGOL

Allwch chi ddod â’ch hen ffotograffau ysgol a phethau cofiadwy i Amgueddfa Wrecsam i’w gweld a’u sganio ddydd Gwener 15 Tachwedd rhwng 11am a 3pm. Bydd eich ffotograffau ysgol yn rhan o ‘Dychwelyd i’r Ysgol’, arddangosfa arbennig yn datgelu sut mae’r ysgol wedi newid dros y blynyddoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Lleoedd: Amguedddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 15/11/2019
Amseroedd: 11 a.m. - 3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion lleol/ Local Adults

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 October 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12766

ARDDANGOSFA ‘DYCHWELYD I’R YSGOL’ - APEL LLUNIAU YSGOL

Allwch chi ddod â’ch hen ffotograffau ysgol a phethau cofiadwy i Amgueddfa Wrecsam i’w gweld a’u sganio ddydd Sadwrn 16 Tachwedd rhwng 11am a 3pm. Bydd eich ffotograffau ysgol yn rhan o ‘Dychwelyd i’r Ysgol’, arddangosfa arbennig yn datgelu sut mae’r ysgol wedi newid dros y blynyddoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Lleoedd: Amguedddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 16/11/2019
Amseroedd: 11 a.m. - 3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion lleol/ Local Adults

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 October 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12767

Creu Gwefan

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/creating-a-website/

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt | Gwersyllt Community Resource Centre
Dyddiad: 18/11/2019
Amseroedd: 14:00 - 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Cyswllt Ffermio | Farming Connect ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/creating-a-website/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12704

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12706

Clwb Syniadau Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/business-ideas-club-tickets-72219882613?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | The Catrin Finch Centre
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 16:00 – 18:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Kogan Coaching ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/business-ideas-club-tickets-72219882613?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12723

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Gwobrau Enhancing Entrepreneurship

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Enhancing Entrepreneurship ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12669

Awgrymiadau: Rhwydweithio a Chynhyrchu Arweiniol ar gyfer Pobl sy’n Casáu Gwerthiannau

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/awgrymiadau-rhwydweithio-a-chynhyrchu-arweiniol-ar-gyfer-pobl-syn-casau-gwerthiannau/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam / Wrexham Enterprise Hub LL11 1AT
Dyddiad: 21/11/2019
Amseroedd: 12pm - 2pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru / Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/anti-sell-networking-lead-generation-tips-for-people-who-hate-sales/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: -

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 November 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12776

Sioe Tatŵs Wrecsam

Dewch draw i 3ydd Sioe Tatŵs flynyddol Wrecsam a mwynhewch yr hyn sydd wedi dod yn adnabyddus fel y Sioe Tatŵs gyfeillgar ar y calendr, dewch draw i gael Tatŵ gan rai o brif artistiaid y DU a dewch i gwrdd â rhai o chwedlau'r DU o'r fasnach, mae yna ddigonedd o stondinau yn gwerthu popeth o ryfeddodau tacsidermi i gyffug blasus a rhai o'r dillad gorau y gallwch eu dychmygu, mae cerddoriaeth fyw, gweithredoedd burlesque a gweithredoedd bwyta tân. Gallwch gymryd rhan yn y broses o ddewis enillydd y duels Tatŵ sy'n cael eu beirniadu gan bleidlais gyhoeddus, i gyd os ydych chi'n gefnogwr Tatŵ, byddwch wrth eich bodd â'r digwyddiad hwn ac os nad ydych chi wedi newid eto, y digwyddiad hwn fydd yr un i'ch denu chi

Lleoedd: Canolfan Chwaraeon Glyndwr sports centre
Dyddiad: o 16/11/2019 i 17/11/2019
Amseroedd: 10am to 8pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Nick Green ar 01978290876 neu ebost info@wrexhamink.com

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/wrexham-tattoo-show-tickets-61884895388 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12597