Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 25 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Dyfroedd Alun – Codi Balsam

Ymunwch â’r ceidwaid a’r gwirfoddolwyr i gael gwared ar y planhigion estron sy’n difrodi glannau ein hafonydd a chynefinoedd brodorol.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: 9.30-12pm

Addas ar gyfer age 16+

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11628

5-9 Club

Mae'n ôl! Gan ddechrau o’r 19eg o Orffennaf, byddwn yn rhedeg dosbarthiadau lefel mynediad busnes yn yr Hwb Fenter Wrecsam bob nos Iau. Does dim tâl i fynychu'r sesiynau hyn a byddwn yn darparu te, coffi a bwyd. Felly, mae gennym ni'ch sylw gyda'r pethau di-dâl, ond beth yw 5-9? Gwyddom y gall dechrau busnes ymddangos yn galed ac ar ôl i chi ddechrau nid yw'n haws. Mae ein dosbarth 5-9 yn dod â siaradwr newydd pob wythnos i gwmpasu pynciau sy'n hanfodol i ddechrau neu ddatblygu busnes, o gynlluniau busnes i gyfryngau cymdeithasol yr ydym wedi cwmpasu hyn. Ar ben dysgu sgiliau newydd, byddwch mewn ystafell o bobl sy'n feddwl fel chi ar gamau gwahanol o'r un daith. 12 wythnos, 12 siaradwyr, 12 pwnc, un nod cyffredin. Felly dewch i gael eich ysbrydoli yn yr Hwb Menter Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: 17:00 - 21:00

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/39610/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11852

Jason Manford: Muddle Class

TOCYNNAU AR WERTH DYDD GWENER 13 HYDREF yn Mae 'Phil McIntyre Entertainments', trwy drefniant gyda 'Lisa Thomas Management' yn cyflwyno'n falch Jason Manford: Muddle Class Mae'n ôl! Bu'n ychydig flynyddoedd prysur i Jason ers ei sioe ddiwethaf, ond bydd cefnogwyr ei sioe Radio Absolute gwybod nad yw'r comedïwr enwog cenedlaethol hwn wedi newid ychydig. Mae 'Muddle Class' yn addo cynnwys cyfoeth o ddeunydd newydd am Jason yn tyfu i fyny 'dosbarth gweithiol', gan ddod o hyd i'r rhan honno ohono 'dros y blynyddoedd', gan achosi llawer o ddryswch! Fe'i cyflwynir â swyn diddorol Jason ac ysgubol, dyma sioe na ddylid ei golli. Meddai Jason: "Fe ddywedodd rhywun wrthyf ar fy nhudalen gefnogwr Facebook, 'mae wedi bod yn oed ers i chi fynd i deithio'. Roeddwn i'n meddwl 'na, dim ond llynedd oedd hi? Beth bynnag, stori hir yn fyr, roedden nhw'n iawn, roedd yn flynyddoedd yn ôl! Rydw i wedi cael fy ffwlio oherwydd fy mod i wedi bod ar daith yn gwneud sioeau cerddorol ac fe ailadroddir y daith olaf ar 'Dave ja Vu' 13 gwaith y dydd! Felly rydw i wedi bod yn rhoi rhywfaint o bethau at ei gilydd, gan edrych ar fy mywyd a sut y mae wedi newid dros y blynyddoedd, sut mae'r byd wedi newid a sut nad yw fy rhieni wedi newid ychydig! Bydd yn daith wych ac ni allaf aros i'ch gweld yno. " Mae '8 allan o 10 Cats' (Channel 4), 'The Nightly Show' (ITV1), 'Sunday Night at the Palladium' (ITV1), 'Live at the Apollo' (BBC One), 'Rwy'n Cael Newyddion i Chi ', (BBC One), QI (BBC Two) a' The Royal Variety Performance '(ITV1) i gyd wedi helpu i sefydlu Jason fel comig a elwir yn genedlaethol. jasonmanford.com @JasonManford

Lleoedd: William Aston Hall / Neuadd William Aston
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer All ages 13+

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/event/unavailable/13329812/jason-manford-muddle-class-william-aston-hall-wrexham-2018-07-19-19-30-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £27.50 (incl. administration fee) other fee's may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11339

Noson bingo hwyl i'r teulu

Rydw i a'm teulu yn trefnu noson hwyl i'r teulu i godi arian ar gyfer Dementia. Cafodd fy nhad ei ddiagnosio ym mis Mehefin 2017, aeth i mi a fy nheulu i'r daith gerdded cof y llynedd i godi arian i'r elusen. Fodd bynnag, nid oes un lleol i ni eleni, roedd fy mab 9 mlwydd oed yn benderfynol o barhau i godi arian ar gyfer ei wych, felly rydym wedi cynllunio noson hwyl i'r teulu i wneud hynny. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn ein canolfan gymdeithasol leol yn Wrecsam ddydd Iau, Gorffennaf 19eg 2018. Rydym wedi trefnu noson wobr bingo gyda llawer o wobrau gwych wedi'u rhoi, gan gynnwys tocynnau teuluol dan y bwa, sesiwn segway ar gyfer 2, bandiau traeth pleser a llawer mwy.

Lleoedd: The Hafod Club, Rhosllanerchrugog
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: 5pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Holly Davies ar 07922673811 neu ebost misshdavies@gmail.com

Pris Tocyn: -

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11809

Lansio'r Ystafell Allforio

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/launch-of-the-export-room-tickets-46532545095?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Fotofire Limited, 12 Clywedog Road South, Wrexham
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: 08:00 – 10:30

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/launch-of-the-export-room-tickets-46532545095?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11840

O Dan y Bwau

Mae O Dan y Bwâu yn dychwelyd eleni gyda rhestr wych arall o fandiau lleol, tân gwyllt a sioe olau anhygoel. Mae wedi’i osod dan Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddwr a Chamlas Pontcysyllte, ac mae’r profiad unigryw hwn yn un na ddylech ei fethu.

Oedolion: £10, Dan 16: £5, Teulu: £30 Dan 3: Am Ddim

Lleoedd: The Bont, Pontcysyllte
Dyddiad: 20/07/2018
Amseroedd: 7pm - 11pm (gates open 5.30pm)

Addas ar gyfer All

Cyswllt Lauren Hammond ar 01978 292419 neu ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://uta2018.eventbrite.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Various

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11750

Taith Cwrw Bws Mawr 2018

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, rydym yn falch iawn o ryddhau'r dyddiad haf newydd ar gyfer BBBT eleni!

Mae ein ffrindiau da yn Arriva wedi cytuno, fel gyda'r llynedd, gynnig teithio am ddim dydd ar y llwybr bws rhwng Wrecsam a Chaer. Nid yn unig y cewch chi deithio ar fysiau am ddim, byddwch hefyd yn gyfrinachol i amrywiol gynigion arbennig o'n tafarn a'n sefydliadau swyddogol.

Lledaenwch y gair, oherwydd bydd eleni'n mynd yn fwy ac yn well nag o'r blaen gyda mwy o dafarndai a chynigion !!

Anfonir pecynnau gwybodaeth (gan gynnwys bandiau arddwrn) yn nes at ddyddiad y digwyddiad.

Er ein bod yn eich annog i gael amser gwych, mae eich iechyd yn bwysig i ni ac rydym yn atgoffa'r holl gyfranogwyr i yfed yn gyfrifol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy ymweld â drinkaware.co.uk.

Lleoedd: Wrexham
Dyddiad: 21/07/2018
Amseroedd: 12:01

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Luke McDonald ar 01978314292 neu ebost luke.mcdonald@nightingalehouse.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978314292 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.tickettailor.com/events/nightingalehousehospice/151605 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £6-£8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11836

BLAENORIAETH BLYNYDDOL PDSA FUN SHOG YN OFFA CARNIVAL

Sioe Cwn Hwyl i gynorthwyo PDSA Dosbarthiadau 10 - Cofrestru am Ddim - £ 1 y ci fesul dosbarth Tlysau, Medalau a Gwobrau i'w hennill Beirniadu 1pm Barnwyr - Staff Nyrsio Grwp Milfeddygol Rhyd Brychdyn a Barnwyr Gwadd Lauren Burdon of Fidgets Fidos, Ffordd Victoria, Wrecsam gyda Adam John Pestridge, Ysgrifennwr a Dathliad, Birmingham Llawer o Stondinau Fan Lluniaeth ar y safle POB CROESO

Lleoedd: Bellevue Park, Wrexham, LL13 7LY
Dyddiad: 21/07/2018
Amseroedd: 10:30

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Mary Black ar 07942987919 neu ebost m.i.black@hotmail.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11751

Parc Bellevue - Carnifal Offa

Carnifal cymunedol gydag amrywiaeth o atyniadau Mynediad

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 21/07/2018
Amseroedd: 11.00am – 3.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11629

Crefftau Treftadaeth Plas Power

Profwch grefftau coetir hanesyddol - gwneud siarcol a chrefft coed gwyrdd. Gwrando ar straeon am yr hen ddyddiau gan storïwyr a phobl leol. Mae'n hanfodol archebu lle. Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni rhiant/gwarcheidwad. www.woodlandtrust.org.uk/news/events/

Lleoedd: Nant Mill
Dyddiad: 21/07/2018
Amseroedd: 12pm -4pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11630

Diwrnod hwyl i’r plant Gorffennaf 23ain gyda Techniquest!

Mae’n amser lansio Sialens Ddarllen yr Haf am eleni gyda help gan y Dyfeiswyr Direidi Dennis the Menace a Dannedd! Dewch i ymuno gyda’r sialens! Ar Ddydd Llun yn unig am 10yb dewch i fwynhau Sioe Wyddoniaeth Toybox gan Techniquest – mae’n addas i blant 4-7 oed ac am ynni solar. Mae’n costio £2.50 y sesiwn ond cofiwch archebu lle yn fuan. Beth am edrych beth arall sydd ymlaen yn LLYFRGELL WRECSAM dros wyliau’r haf ac ymuno yn SIALENS DDARLLEN DYFEISWYR DIREIDI ac ymuno yn yr hwyl.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 23/07/2018
Amseroedd: 10.00a.m & 11.30 a.m.

Addas ar gyfer 4 -11

Cyswllt Yvonne Thomas ar 01978 292090 neu ebost yvonne.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11870

Amgueddfa Anniben

Amgueddfa Anniben Sesiwn hyfryd i blant 0-3 oed. Caiff y sesiwn ei chynnal bob dydd Llun yn ystod gwyliau’r ysgol, heb yr wythnos olaf. £1.50 am y plentyn Does dim angen archebu lle, dewch draw rhwng 10.30yb – 12yp Ein thema nesaf yw bygiau.

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham
Dyddiad: 23/07/2018
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3years

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11815

Creu a Chael

Trochwch eich hun ym mydoedd chwedlonol a hudol y Mabinogi a'r Brenin Arthur yr haf hwn yn Amgueddfa Wrecsam trwy alw heibio un o’n digwyddiadau crefft i’r teulu. £1.50 am y plentyn Does dim angen archebu lle, dewch draw rhwng 10.30yb – 12.30yp Ein thema nesaf yw Bord Gron y Brenin Arthur

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham
Dyddiad: 24/07/2018
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer Families with children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11820

Hyfforddiant Tennis

Cwrdd yn y cyrtiau am sesiwn hyfforddiant tennis am ddim!

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 24/07/2018
Amseroedd: 1-3pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11893

CHaOS

Mae CHaOS yn dangos i bobl y gall gwyddoniaeth fod yn hwyl! Bydd arbrofion ymarferol i’r teulu i gyd o 3 oed a hyn, gan gynnwys oedolion. Mae arbrofion yn cynnwys pynciau sy’n amrywio o ffiseg goleuni a sain, i agweddau amrywiol ar gemeg (gan gynnwys sut gellir rhannu dwr yn hydrogen ac ocsigen gan ddefnyddio trydan!) a bioleg y corff dynol! Mae llawer o’r arbrofion wedi’u hadeiladu gan aelodau o CHaOS, ac maen nhw’n rhoi cynnig ar syniadau am arbrofion newydd yn barhaus. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i chi alw heibio. Nid oes angen tocyn. Felly dewch draw i gael hwyl a sbri.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 24/07/2018
Amseroedd: 9:30-5

Addas ar gyfer 3+

Cyswllt Wrexham Library ar 01978 292090 neu ebost library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11889

Helfa Drysor Blynyddol

Tro bach hawdd o gwmpas y dref I edrych am gliwiau!

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: 24/07/2018
Amseroedd: 2.30 p.m.

Addas ar gyfer Families

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01691772344

Pris Tocyn: 50p per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11814

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Hyfforddiant Tennis am ddim. Cyfarfod yn y cyrtiau.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 24/07/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer 6-14

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11631

Ychwanegu Gwerth at y Broses Tendro Gystadleuol

Wrth dendro mae cael cynaladwyedd cryf a chymwysterau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn medru rhoi’r awch dros eich cystadleuwyr. Mae nifer o dendrau heddiw yn gosod ymrwymiadau llym ar agweddau megis cydraddoldeb, iaith Gymraeg, a materion ymrwymiadau tuag at y gymuned a’r amgylchedd. Mae cyflenwyr a chontractwyr yn cael eu sgorio ar yr elfennau yma yn ôl ansawdd, technegol a phrys. Mae cael sustemau achrediad mewn rheoli ansawdd, polisïau, diliau gweithredu, a sustemau gweithredu mewn lle ym medru gwneud gwahaniaeth mewn ennill gwaith. Bydd y gweithdy yma yn eich cynorthwyo i weithredu ymarfer da mewn Cynaladwyedd Cydraddoldeb ag Amrywiaeth o fewn eich cwmni, ac i’ch cynorthwyo gyda chydymffurfio gyda gofynion y Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol. Hyd yn oed nad oes ddim gennych unrhyw fwriad tendro, bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i edrych ar sut y gall arferion busnes cyfrifol gefnogi eich cynnig marchnata. Byddwch yn archwilio sut y gall ymrwymiad i gyfrifoldeb cymdeithasol a chynaliadwyedd eich helpu i feithrin ymddiriedaeth gyda’r cwsmeriaid, cyflenwyr a staff. Nod y cwrs yw i’ch helpu i baratoi’ ar gyfer newidiadau, cyfleodd a heriau, a sicrhau ymarferion busnes sy’n cydymffurfio.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 24/07/2018
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/39327/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11853

Tony Bridger - GDPR

Mae'n debyg bod eich mewnflwch yn llawn negeseuon e-bost yn sôn am GDPR yn ddiweddar, ond beth yn union ydyw? A sut mae'n effeithio arnoch chi a'ch busnes? Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wneud i sicrhau bod eich busnes wedi'i ddiogelu.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 25/07/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/39709/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11854

Dyfroedd Alun - Creaduriaid Clai

Hwyl gyda chlai.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 25/07/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11632

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cwrdd wrth safle’r seindorf am chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 25/07/2018
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn:

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11633

Taith Tywys Gwaith Haearn y Bers

Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'. Parcio at Gwaith Haearn y Bers. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

Lleoedd: Bersham Ironworks
Dyddiad: 26/07/2018
Amseroedd: 1.30pm - 3pm

Addas ar gyfer 7+

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11683

Diwrnodau Hwyl i'r Teulu yn Techniquest Glyndwr

Ymunwch a ni yn ein digwyddiad pen-blwydd arbennig, yn rhad ac am ddim, wrth i ni ddathlu 15 mlynedd anhygoel o ddarganfod gwyddoniaeth! Mae gennym lawer o weithgareddau ychwanegol, cyffrous wedi'u trefnu, yn ogystal a sioe wyddoniaeth fyw ein 15fed Pen-blwydd, a'n 65+ o arddangosfeydd gwyddoniaeth rhyngweithiol. Parcio am ddim!

Lleoedd: Techniquest Glyndwr, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: gan 21/07/2018 i 22/07/2018
Amseroedd: 11:00 - 16:30

Addas ar gyfer All ages/pob oed

Cyswllt Mandy Jones ar 01978 293400 neu ebost info@tqg.org.uk

Pris Tocyn: £0.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11860

Diwrnodau Hwyl i'r Teulu yn Techniquest Glyndwr

Ymunwch Techniquest Glyndwr yn ein digwyddiad penblwydd arbennig, yn rhad ac am ddim, wrth i ni ddathlu 15 mlynedd anhygoel o ddarganfod gwyddoniaeth!

Mae gennym lawer o weithgareddau ychwanegol, cyffrous wedi'u trefnu, yn ogystal a sioe wyddoniaeth fyw ein 15fed Penblwydd, a'n 65+ o arddangosfeydd gwyddoniaeth rhyngweithiol. Parcio am ddim!

Lleoedd: Techniquest Glyndwr, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: gan 21/07/2018 i 22/07/2018
Amseroedd: 11:00 - 16:30

Addas ar gyfer All ages/pob oed

Cyswllt Mandy Jones ar 01978 293400 neu ebost info@tqg.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 293400

Gwefan: http://www.tqg.org.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11892

Y sioe fwyaf yn fyw

'Merched a gents dyma'r funud rydych chi wedi aros amdano ...' Mae Digwyddiadau Seiclon yn falch yn cyflwyno 'The Greatest Show LIVE' yn deyrnged i'r sioe gerdd 'The Greatest Showman' yn perfformio LIVE yn Theatr y Stiwt yn Rhos, Wrecsam ar 20 - 24 Gorffennaf 2018! Mae perfformiadau byw o'ch hoff ganeuon, anadlu tân, acrobatau a cherddwyr stilt i gyd yn disgwyl i chi am Y SIWCH MWYAF AR EARTH! LLYFRAU NAWR yn www.cycloneevents.co.uk ?? Y STORI Pan fydd P.T. Mae Barnum yn colli ei swydd ar ôl methdaliad y cwmni, ac mae'n anelu at roi bywyd i'w deulu yn addawol iddynt drwy adfer ei hun fel 'The Greatest Showman'. Mae'n dechrau creu syrcas, gan geisio creu sioe fel neb a welwyd erioed o'r blaen. Ond ar gyfer sioe unigryw, bydd arno angen perfformwyr unigryw yn anhygoel i sefyll allan - wedi'r cyfan, does neb erioed wedi gwneud gwahaniaeth trwy fod fel pawb arall. TICYNNAU ??Adolygwyr £ 18 ??Child £ 12 AMSER Dydd Gwener 20fed Nos - (AELOD ALLAN) Mathemateg Sadwrn 21ain - (AELOD ALLAN) Nos Sadwrn 21ain - (AELOD ALLAN) Sul 22ain Matinee - Drysau 2pm / Sioe 2:30 pm Dydd Sul 22ain Noson - Drysau 7pm / Sioe 7:30 pm Dydd Llun 23ain Noson - Drysau 7pm / Sioe 7:30 pm Nos Fawrth 24ain - Drysau 7pm / Sioe 7:30 pm LLYFRAU NAWR yn www.cycloneevents.co.uk neu drwy'r Stiwt ar 01978 841300 (oriau busnes yn unig) BYDD Y digwyddiad hwn yn cael ei werthu allan yn fuan! Noddir yn llwyr gan Apollo Tacsis Wrecsam! Archebwch a gwarchodwch eich tacsi nawr i / o The Greatest Show On Earth! Ffoniwch 01978 262626! Disgrifiad yn Gymraeg (os cyflwynir): 'Merched a gents dyma'r funud rydych chi wedi aros amdano ...' Mae Digwyddiadau Seiclon yn falch yn cyflwyno 'The Greatest Show LIVE' yn deyrnged i'r sioe gerdd 'The Greatest Showman' yn perfformio LIVE yn Theatr y Stiwt yn Rhos, Wrecsam ar 20 - 24 Gorffennaf 2018! Mae perfformiadau byw o'ch hoff ganeuon, anadlu tân, acrobatau a cherddwyr stilt i gyd yn disgwyl i chi am Y SIWCH MWYAF AR EARTH! LLYFRAU NAWR yn www.cycloneevents.co.uk ??

Lleoedd: Stiwt Theatre, Rhos, Wrexham
Dyddiad: gan 20/07/2018 i 24/07/2018
Amseroedd: Doors 7pm / Show start 7:30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sam Foulkes ar 07960196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 841300 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.cycloneevents.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Adults £18, Child £12

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11760