Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 26 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Cofio Wrecsam - Noson Ffilm Tŷ Pawb - Ceffylau RhyfelT

Mae Tŷ Pawb yn ymuno â rhaglen ddigwyddiadau Remembers Wrecsam i goffáu 100 mlynedd ers y Gwasgariad yn 1918 trwy ddangos War Horse - ffilm Stephen Spielberg yn seiliedig ar y nofel gan Michael Morpurgo. Yn adrodd hanes dyn ifanc Albert a'i geffyl Joey ymysg heriau amser rhyfel Prydain yn y rhyfel byd cyntaf, mae'r ffilm boblogaidd hon yn berffaith ar gyfer y rhaglen Coffa

Lleoedd: Tŷ Pawb Market Street Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 12/11/2018
Amseroedd: 7:00pm

Addas ar gyfer 12+

Cyswllt Derek Jones ar 07889 379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.facebook.com/events/347350116082656/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Adults £8 Students and Young People U 16 £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12114

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 12/11/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12079

Rheoli Absenoldeb a Thâl Mamolaeth, Mabwysiadu, Tadolaeth a Rhannu Rhieni, ar gyfer cyflogwyr a rheolwyr

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/managing-maternity-adoption-paternity-and-shared-parental-leave-and-pay-for-employers-and-managers/

Lleoedd: Plas Madoc Leisure Centre, Wrexham, LL14 3HL
Dyddiad: 12/11/2018
Amseroedd: 14:30 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/managing-maternity-adoption-paternity-and-shared-parental-leave-and-pay-for-employers-and-managers/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12094

Office 365, Y Potensial Digyffwrdd

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/office-365-the-untapped-potential/

Lleoedd: Moneypenny, Wrexham, LL13 7ZB
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 08:30 - 11:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/office-365-the-untapped-potential/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12095

Office 365 Manteisiwch i’r eithaf

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/office-365-unlock-the-potential/

Lleoedd: Moneypenny, Wrexham, LL13 7ZB
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 08:30 - 11:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/office-365-unlock-the-potential/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12096

Parc Acton – Sesiwn Glanhau Cymunedol

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11661

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Atrium Suite (3rd Floor) of Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9X
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11459

Employer Skills and Funding Surgery

Ydych chi eisiau cynllunio olyniaeth a datblygu eich gweithwyr? Oes gan eich gweithwyr fylchau yn eu sgiliau sydd angen mynd i’r afael â nhw i gael busnes newydd? Ydych chi eisiau canfod pa hyorddiant addas sydd ar gael? Oeddech chi’n gwybod bod arian ar gael gan Lywodraeth Cymru? Os ydych chi wedi ateb unrhyw un o’r cwestiynau uchod yn gadarnhaol ………. darllenwch ymlaen! Oeddech chi’n gwybod bod Coleg Cambria yn llawer mwy na “Dim ond Coleg”? Gan weithio mewn partneriaeth gyda CBSW, bydd Cambria ar gyfer Busnes (Adran Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria) yn cydweithio â chyflogwyr Wrecsam drwy gynnal Cymhorthfa Sgiliau a Chyllido i Gyflogwyr bob deufis ar 3ydd llawr Twr Rhydfudr, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam rhwng 09.30 a 16.00. Nid oes angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiynau hyn. Fodd bynnag, os bydd angen rhagor o wybodaeth fanwl a chynnal adolygiad manwl o anghenion hyorddi’r sta presennol, trefnir cyfarfod dilynol gydag un o dîm Ymgysylltu â Chyflogwyr Cambria ar gyfer Busnes. Cewch gyfle i ennill cwrs byr Rheoli am ddim ym mhob sesiwn hefyd (gadewch gerdyn busnes!)

Lleoedd: 3rd floor, Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 09.30-16.00

Addas ar gyfer

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11857

Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gwaith

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548675314?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: 3-4 Plas Power Road, LL11 5SZ
Dyddiad: 14/11/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost training@groundworknorthwales.org.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548675314?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12105

Meic Agored

Bob yn ail dydd Iau. Am ddim. Ar agor i: - Feirdd - Cerddorion - Comediwyr 16+

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 15/11/2018
Amseroedd: 7.30pm - 9.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Heather Wilson ar 01978 292144 neu ebost heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12120

Coffau 100 mlynedd ers y Cadoediad

Bydd Cerddorfa Symffoni Wrecsam, ar y cyd â Gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam, yn cynnal noson goffa arbennig yn Llyfrgell Wrecsam nos Iau 15 Tachwedd o 6.30pm ymlaen. Bydd y noson yn cynnwys geiriau a cherddoriaeth o fyfyrdod, gan ganolbwyntio’n benodol ar Wrecsam yn ystod y Rhyfel Mawr. Mae’r tocynnau ar gael am ddim o Lyfrgell Wrecsam. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael o 6.30pm ymlaen.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 15/11/2018
Amseroedd: 6.30-8.30pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12110

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Mae Jago (Sam) Parkyn o Wrecsam yn 16 mlwydd oed ac yn fyfyriwr yng Ngholeg Cambria yn astudio Perfformiad Cerddorol. Mae Jago yn ysgrifennu rhan fwyaf o'i gerddoriaeth ei hun a fydd yn nodwedd o'i gyngerdd. Mae hefyd wedi ysgrifennu dau ddarn yn arbennig ar gyfer The Armistice a fydd yn derbyn eu prif-gynhyrchiad byd yn y cyngerdd Live Music Showcase. Bydd rhaglen Jago hefyd yn cynnwys cerddoriaeth gyfoes boblogaidd o fyd ffilmiau. Cyngerdd Showcase yw hon i beidio â chael ei golli.

Lleoedd: Tŷ Pawb Arts Centre, Market St, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 15/11/2018
Amseroedd: 1pm - 2pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free to attend, donations welcome

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12131

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar – cerdded gofalgar ac ymwybyddiaeth ofalgar mewn natur DEWISOL (RHAID CADW LLE £5) Cinio; Bwffe Cnoi Cil Gweithgareddau: Ymarferion Mandala ac ymwybyddiaeth ofalgar naturiol

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 15/11/2018
Amseroedd: 10.15 - 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12007

Cynhadledd Menter Gymdeithasol 2018

Mae menter gymdeithasol yn ymwneud â chreu newid cymdeithasol cadarnhaol, boed yn gwella cyfleoedd bywyd pobl, yn cefnogi cymunedau neu'n helpu'r amgylchedd. Mae mentrau cymdeithasol yn debyg iawn i fusnes arferol - mae'n rhaid iddynt wneud elw ond yr hyn y maent yn ei wneud â’u helw, sef naill ai ail-fuddsoddi neu ei roi at weithred gymdeithasol sy’n eu gosod ar wahân. Mae mentrau cymdeithasol yn bodoli ym mron pob sector, mae dros 80,000 o fentrau cymdeithasol ledled y wlad sy’n cyfrannu £24 biliwn i'r economi ac sy’n cyflogi bron i filiwn o bobl. Nod y Gynhadledd Menter Gymdeithasol yw hysbysu, ysbrydoli a dathlu.

Lleoedd: Catrin Finch Conference Centre, Wrexham Glyndŵr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 09:30 – 15:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Judith Alexander ar neu ebost j.alexander@glyndwr.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-conference-2018-tickets-46008515709 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11748

John Fairhurst/ Delta Radio Band/ Blind Wilkie McEnroe

Croeso mawr i John Fairhurst i Ty Pawb! Ar ol taith llwyddiannus o Ewrop a Gwyliau, rydym yn falch i groeso John I Wrecsam fel rhan o'i daith.

Cefnogaeth eithriadol gan Delta Radio Band a Blind Wilkie McEnroe, sioe hwn yn wirioneddol yw sioe i beidio a cholli allan

Lleoedd: Tŷ Pawb, Wrexham
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 6pm

Addas ar gyfer 14 plus

Cyswllt David Salisbury ar 07708145626 neu ebost mojoswan42@sky.com

Gwefan: https://www.seetickets.com/tour/john-fairhurst (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8 standard £15 package gig/drink/curry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12073

Bore Crefft Nadolig

Ymunwch a ni yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Acton ar gyfer bore o Grefft Nadolig, gan gynnwys:

Troi poteli i flodau;
Llosgi coed;
Creu Siwgr a
Gwneud Cardiau.

£3 gan gynnwys cawl a chacen.

Lleoedd: Acton Community Resource Centre, Overton Way, Acton, Wrexham LL12 7LB
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 10am - 1pm

Addas ar gyfer All | Pawb

Cyswllt Barbara Tasker ar 07873 672309 neu ebost ActonCommunityResource@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £3 (includes soup & cake)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12129

Kids' Wrexham Open Workshop

Gweithdai celf am ddim! Creu llun, peintio collage neu gerflunwaith i ymddangos yn Wrecsam Agored i’r Plant! I blant 4 i 14 oed.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 1 - 4pm

Addas ar gyfer 4 -14

Cyswllt Heather Wilson ar 01978 292144 neu ebost heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12119

Noson gyda Chôr Meibion y Fron ac Athena

Ymunwch â Chôr Meibion y Fron am noson o gerddoriaeth fyw anhygoel.

Maent yn cael eu hymuno eleni gan y trio clasurol, Athena, sy'n cynnwys sopranos Gwawr Edwards ac Ellen Williams, a'r mezzo-soprano Sioned Terry, sy'n dod at ei gilydd mewn undeb cerddorol hardd. Bu gan y trio flwyddyn brysur yn creu trefniadau newydd, yn ymddangos ar deledu a radio, ac yn gosod lawr traciau yn y stiwdio recordio.

Yn 2018 mae'r côr poblogaidd hwn yn diddanu cynulleidfaoedd ledled y DU ac Ewrop gyda dyddiadur llawn o gyngherddau a thaith i Awstria ym mis Mehefin 2018. Yn mis Tachwedd 2017 gwerthodd cyngerdd y Fron allan yn Neuadd William Aston, ac gydag Athena fel gwesteion, disgwylir fod galw yn uchel ar tocynnau. Prynwch eich tocynnau yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Lleoedd: William Aston Hall, Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt David Jones ar 07732655366 neu ebost davidthomas.jones@gmail.com

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventim.co.uk/event/11134253/?affiliate=WXH (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tickets £15 concessions £12.50 10% booking fee may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11707

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefft – sesiwn flasu. Angylion a Chorachod Ffelt

Darperir yr holl ddeunyddiau. I archebu lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 1pm- 3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £10 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11662

Arcêd Celf

Dydd Sul 18 Tachwedd Am ddim! 1pm - 4pm Hwyl i'r teulu cyfan - galwch heibio! - Creu lluniau 3D yn VR! - Rhowch gynnig ar consolau clasurol! - Adeiladu hefo 'S.T.E.A.M'! - Spirograph a celf mathemateg!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 18/11/2018
Amseroedd: 1pm - 4pm

Addas ar gyfer Family Fun

Cyswllt Heather Wilson ar 01978 292144 neu ebost heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12117

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 19/11/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12080

Mae Wrecsam yn Cofio Noson Ffilmiau Tŷ Pawb - O Ryfel Rhyfeddol

Fel rhan o raglen ddigwyddiadau Wrecsam, mae Tŷ Pawb yn esgidio'r ffilm Oh What a Lovely War. Mae'r Rhyfel Byd Cyntaf yn cael y driniaeth gerddorol mewn cyfres o fignetau cân a dawns. Drwy gydol ei fod yn dilyn y teulu Smith - yn sefyll ar gyfer y dosbarth gweithiol Prydeinig - sydd i ddechrau yn edrych ar y rhyfel gyda optimistiaeth heulog. Ond ar ôl i'r bechgyn Smith - Jack (Malcolm McFee), Freddie, Harry (Maurice Roëves) a George (Paul Shelley) - dyst i realiti rhyfel y ffos, caiff eu hwyliau eu chwalu, a'r gorau y gallant obeithio amdano yw goroesi.

Lleoedd: Tŷ Pawb Market Street Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 19/11/2018
Amseroedd: 7:00pm

Addas ar gyfer Rated PG

Cyswllt Derek Jones ar 07889 379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.facebook.com/events/1778993118877083/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Adults £8, Students and Yoing People £5 Advanced Booking

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12113

Starting and Running a Business - Taking The Plunge

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 19/11/2018
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12097

Age Cymru - Lleisiwch eich barn

Rhowch gymorth i ni ddylanwadu ar bolisi. Rhydym eisiau gwybod beth yw barn bobl 50+ oed am: Sut i wneud Cymru yn lle gwych i heneiddio Dyfodal Gofal Cymdeithasol a sut i dalu'r gost

Lleoedd: Acton Community Resource Centre, Overton Way, Acton LL12 7LB
Dyddiad: gan 12/11/2018 i 13/11/2018
Amseroedd: 10.00 - 12.30 & 13.30 - 16.00

Addas ar gyfer 50+

Cyswllt Chris Williams or Sarah Lord ar 02920 431548 neu ebost christopher.williams@agecymru.org.uk

Swyddfa Bocs: 02920 431548 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12115

GARDD FURIOG FICTORAIDD ERLAS FFAIR NADOLIG

Crefftau, Cacennau, Raffl, Ffrwythau, Llysiau a llawer mwy.

Lleoedd: Erlas Victorian Walled Garden, Bryn Estyn Road, Wrexham, LL13 9TY
Dyddiad: gan 16/11/2018 i 17/11/2018
Amseroedd: 1:00pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Kate Harcus ar 01978265058 neu ebost kate.harcus@erlas.org

Swyddfa Bocs: 01978265058

Gwefan: https://www.facebook.com/events/2082282155422478/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £1 for adults

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12125

Cymorth Cyntaf 3 Dydd yn y Gwaith

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-45548720449?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork North Wales, 3-4 Plas Power Road, LL11 5SZ
Dyddiad: gan 14/11/2018 i 16/11/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost training@groundworknorthwales.org.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-45548720449?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £162.83

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12104