Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun

Croeso i Ganolfan Hamdden Y Waun. Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau yn barod amdanoch – o bwll nofio 25 metr o hyd, ystafell ffitrwydd ac iechyd, cae pob tywydd ar gyfer pl-droed, hoci neu tennis a neuadd chwaraeon ar gyfer cynnal dosbarthiadau ffitrwydd. Pa ffordd well o dreulioch diwrnod?

Cyfleusterau

  • Pwll nofio 25m
  • Ystafell Ffitrwydd sy’n cynnwys peiriannau cardiofasgwlaidd a gwrthiant a lle phwysau
  • Sawna ac ystafell stêm
  • Maes pob tywydd
  • Neuadd chwaraeon
  • Man eistedd i ymlacio wedi’ch gwaith caled
  • Parcio am ddim

yn ôl i'r brig