Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parciau a Chefn Gwlad Llogi Ystafell a Chyfleusterau

Mae amrywiol ystafelloedd / adeiladau ar draws ein safleoedd y gellir eu llogi ar gyfer amrediad o ddigwyddiadau. Mae pob un o’n gweithgareddau ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddi, cynadleddau, cyfarfodydd, seminarau, partïon, arddangosfeydd, digwyddiadau ayyb. Am fwy o fanylion a chostau cysylltwch â’r safle perthnasol ar ein tudalen cysylltiadau.

Mae gan Barc Gwledig Dyfroedd Alun ystafell gynhadledd bwrpasol, yn llawn adnoddau ac ystafell gyfarfod lai, sydd ar gael i’w llogi. Mae’r cyfleusterau’n ffurfio rhan o’r brif ganolfan ymwelwyr gyda lle parcio, toiledau a chaffi ar gael.

Mae Parc Gwledig Tŷ Mawr yn cynnig ysgubor sydd wedi ei haddasu’n bwrpasol, ac ynddi ddwy ystafell ar wahân i'w llogi. Mae’r ysgubor wedi ei lleoli yng nghanol y safle hwn sydd wedi ennill Gwobr Banner Werdd. Mae yma anifeiliaid fferm, teithiau cerdded, maes chwarae, toiledau a llefydd parcio hefyd.

Mae Ystafell Addysg Nant Mill a Phafiliwn Bowlio Ponciau yn gyfleusterau llai sydd hefyd ar gael i’w llogi.

Mae rhai o’n safleoedd ar gael i’w llogi ar gyfer digwyddiadau awyr agored hefyd. Mae gan ein safleoedd amrywiaeth o nodweddion a chyfleusterau.