Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Addysg Amgylcheddol

Mae Gwasanaeth Parciau, Cefn Gwald a Hawliau Tramwy Wrecsam yn cynnig rhaglen addysg amgylcheddol gynhwysfawr. Mae’r parciau gwledig yn adnodd addysgol ardderchog ar gyfer y cyfnod sylfaen a chyfnod allweddol 2, gan alluogi plant i astudio amrywiaeth o destunau sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm.

Mae’r rhain yn cynnwys:

Mae’r holl raglenni yn cyd-fynd â’r cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cynnig profiad ymarferol i atgyfnerthu ac ychwanegu at y dysgu yn y dosbarth. Rydym ni'n fodlon trafod eich anghenion gyda chi os nad yw’r rhaglenni sydd gennym ni’n diwallu eich anghenion yn llwyr. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag unrhyw un o’r parciau gwledig. Lawrlwythwch ein pecyn gwybodaeth i ysgolion am fwy o wybodaeth ac i lenwi ein ffurflen archebu.