Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nofio am Ddim i Oedran 16 neu Iau

Os ydych yn 16 oed neu’n iau gallwch fanteisio ar ein gwersi nofio AM DDIM yn eich canolfan hamdden a gweithgareddau leol; y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ar gyfer eich Cerdyn Hamdden Pur.

Cofiwch… dim cerdyn, dim nofio am ddim!

Gweithgareddau Nofio yn ystod Hanner Tymor Mis Cwefror 2017

Sesiynau Penwythnos am ddim i rai Dan 16

* Gallwch gael cardiau hamdden PUR o unrhyw un o’r cyfleusterau sydd ar y rhestr uchod. Gofynnwch i’r staff ar y dderbynfa am ragor o wybodaeth.

** Cyfyngiadau oedran yn berthnasol.

Telerau ac Amodau

Menter Llywodraeth Cynulliad Cymru yw hon sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chymdeithas Nofio Amatur Cymru.