Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tlws Golff Carlsberg Lager 2015

Noddir gan Carlsberg UK.

Dydd Mercher 19 Awst 2015 yng Nghlwb Golff Wrecsam.

Ffi gystadlu o £40.00 y pâr (sy’n cynnwys pryd bwyd a 2 pheint o lager).

Rhaid i gystadleuwyr fod yn 18 oed neu hŷn.

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2015.

Mae ffurflenni cystadlu ar gael gan ysgrifennydd eich clwb neu gan:

Canolfan Hamdden y Waun, Lôn y Capel, Y Waun, LL14 5NF

Cyswllt ar gyfer y twrnamaint:

Rhaid gwisgo siaced a thei ar ôl 7.30 pm
Cyflwyno gwobrau am 7.30 pm