Tlws Golff Carlsberg Lager 2014

Noddir gan Carlsberg UK.

  • Betterball Stableford i ddynion
  • Gwobr Betterball Gross
  • Handicap uchaf 21 (lwfans o 3/4)
  • Bydd angen gwirio handicap pob enillydd gwobr
  • Dros £400 o wobrau talebau golff
  • Gwobrau ychwanegol o Aelodaeth Ffitrwydd PURE ACTIVE Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i'r rhai sy'n 1af, 2il, 3ydd – gwerth £550.00 (ni ellir trosglwyddo'r gwobrau)

Dydd Mercher 20 Awst 2014 yng Nghlwb Golff Wrecsam.

Ffi gystadlu o £40.00 y pâr (sy’n cynnwys pryd bwyd a 2 pheint o lager).

Rhaid i gystadleuwyr fod yn 18 oed neu hŷn.

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2014.

Mae ffurflenni cystadlu ar gael gan ysgrifennydd eich clwb neu gan:

Canolfan Hamdden y Waun, Lôn y Capel, Y Waun, LL14 5NF

Ffôn: 01691 778666 neu 01978 821600

Cyswllt ar gyfer y twrnamaint

Andrew Harris: 01691 778666
Louise Brady: 01978 821600

Rhaid gwisgo siaced a thei ar ôl 7.30 pm
Cyflwyno gwobrau am 8.00 pm

Ffurflen Cystadlu

Mae'r ddogfennau ar gael ar y ffurfiau canlynol:

Ffurflen Cystadlu - fformat PDF 72Kb

Taflen Cychwyn - fformat PDF 1.3Mb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

Cyswllt ar gyfer y twrnamaint

yn ôl i'r brig

Cysylltiadau Defnyddiol