Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tlws Golff Carlsberg Lager 2019

Noddir gan Carlsberg UK.

Dydd Gwener 23 Awst 2019 yng Nghlwb Golff Wrecsam.

Rhaid i gystadleuwyr fod yn 18 oed neu hŷn.

Handicap uchaf: dynion 28; merched 36 (90% Handicap allowence).

Ffi gystadlu o £45.00 y pâr

Ffurflen Cystadlu

Louise Brady
Datlygu Chwaraeon
Canolfan Dysgu
Ystad Diwydiannol
Ffordd Whitegate
Wrecsam
LL13 8UG

Ffôn: 07808787587
Ebost: louise.brady@wrexham.gov.uk

Posteri