Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tlws Golff Carlsberg Lager 2017

Noddir gan Carlsberg UK.

Dydd Iau 31 Awst 2017 yng Nghlwb Golff Wrecsam.

Rhaid i gystadleuwyr fod yn 18 oed neu hŷn.

Ffi gystadlu o £40.00 y pâr

Ffurflen Cystadlu

Louise Brady
Datlygu Chwaraeon
Canolfan Dysgu
Ystad Diwydiannol
Ffordd Whitegate
Wrecsam
LL13 8UG

Ffôn: 07709 488 785