Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwobr y Faner Werdd

Cynllun Gwobrwyo'r Faner Werdd yw'r safon genedlaethol ar gyfer meincnodi parciau a mannau glas yn y DU.

Fe'i lansiwyd yn wreiddiol ym 1996 i gydnabod a gwobrwyo'r mannau glas gorau yn y wlad. Dyfarnwyd y gwobrau cyntaf ym 1997, a hyd heddiw, dyna'r ffon fesur a ddefnyddir o hyd ar gyfer ein parciau a'n mannau glas. Mae hefyd yn ffordd o annog eraill i gyrraedd safonau amgylcheddol uchel, gan sefydlu  meincnod o ragoriaeth ar gyfer mannau hamdden glas.

Mae'r wobr yn cynnwys wyth prif faen prawf, a bydd beirniad arbenigol neu siopwr cudd yn dyfarnu marciau ar gyfer y rhain yn rhan o ymweliad â’r safle. Rhaid i bob safle hefyd gyflwyno cynllun rheoli cynhwysfawr sy'n nodi sut y caiff y parc ei reoli.

Dyma'r wyth prif faen prawf:

  1. Lle croesawgar
  2. Iach, saff a diogel
  3. Glân ac wedi'i gynnal a'i gadw'n dda
  4. Cynaliadwyedd
  5. Cadwraeth a threftadaeth
  6. Cynnwys y gymuned
  7. Marchnata
  8. Rheolaeth

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn rheoli 5 safle sydd wedi ennill Gwobr y Faner Werdd:

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.greenflagaward.org (cyswllt allanol)