Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Meinciau coffa ym Mharciau Gwledig Wrecsam

Mae Gwasanaeth Parciau, Cefn Gwlad a Hawl Tramwy’r Cyhoedd yn Wrecsam yn lansio cynllun meinciau coffa. Mae parciau gwledig yn lleoedd hardd ac ymlaciol. Maent yn lleoliadau perffaith ar gyfer cofio rhywun agos. Mae’r cynllun yn caniatáu i chi noddi mainc newydd yn un o barciau gwledig Wrecsam, wedi’i chysegru i rywun annwyl, neu i ddathlu achlysur arbennig.


Mainc ‘Hirgrwn’ ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun

Rydym yn cynnig dewis o dri math o fainc dderw gyda phlac coffa pres a gaiff ei gosod gan geidwaid y parc. Mae meinciau derw yn naturiol wrthsafol rhag pydredd, yn aros yn goffâd parhaol, wrth gynnig lle cyfforddus i ymwelwyr orffwyso.

Y tri steil ar gael yw:

Ymerodrol

Mainc dderw draddodiadol gyda chefn a sedd ddelltog. Cost £400.

Hirgrwn

Mainc dderw syml gyda’r ddau ben yn grwm a dim cefn. Cost £350.

Gwladaidd

Mainc dderw syml iawn, dim cefn a’r coesau heb eu gorffen. Cost £300.