Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eglwys Sant Marcella, Marchwiel

Mae adeilad eglwys wedi bod ar neu ger y safle presennol ers y 13eg ganrif. Adferwyd yr eglwys yn 1778 fel mae’r arysgrifiad Lladin ar un o ffenestri corff yr eglwys yn cadarnhau.

Mae gan yr eglwys gysylltiadau agos iawn â Phlas Erddig sydd gerllaw a’r teulu Yorke. Mae ffenestr gwydr lliw brydferth sy’n dangos achres y teulu Yorke. Ychydig islaw’r ffenestr hon tu allan i’r eglwys yw daeargell y teulu. Mae cofebau eraill tu mewn i’r eglwys yn cofio gwahanol aelodau o’r teulu Yorke, gan gynnwys Phillip Yorke III a fu farw yn 1978 ar ôl rhoi Erddig i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Rhoddwyd yr organ i’r eglwys yn 1888 gan wraig weddw Benjamin Piercy o Blas Marchwiel.  Adferwyd yr organ yn hwyr yn y 1990au.

Gosodwyd y clychau yn 1930 i gymryd lle’r gloch unigol a gwnaed cloc yr eglwys gan Joyce & Co o’r Eglwys Wen yn 1892.

Cyfleusterau

Mannau I Ymweld  Nhw

Amseroedd Agor

Bob Dydd 10.00am - 4.00pm