Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Plas Madoc

Ffitrwydd a hwyl i'r teulu cyfan!

Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Plas Madoc saith milltir o Wrecsam ar yr A539 (oddi ar yr A483).

Canolfan hamdden a gweithgareddau ranbarthol sy’n denu defnyddwyr ac ymwelwyr o bob rhan o’r gogledd ddwyrain, Swydd Amwythig a gogledd Cymru.


Pwll Hamdden

Mae Plas Madoc yn enwog am ei Bwll Hamdden ‘Y Lagwn Trofannol’. Dyma’r lle delfrydol i’r holl deulu gael HWYL. Cerddwch ar hyd frig y don, dringwch y crocodeil, llithrwch i lawr yr eliffant a’r neidr neu chwaraewch yn y tonnau.

Llun o Pwll Hamdden

Mae’r ‘Lagwn’ yn berffaith i deuluoedd â phlant bach, oherwydd gallant chwarae yn y dwr bas ar y ‘traeth’. Mae’n lle gwych i ddysgu nofio a darperir dosbarthiadau ar gyfer pob lefel gan ein staff wedi’u hyfforddi.

Ac i’r oedolion – pam na wnewch chi roi tro ar erobeg dwr a woglo am sesiwn ffitrwydd erobeg llai egnïol?

Amserlen Haf y Pwll 2013

yn ôl i'r brig

Chwaraeon

  • 2 gwrt sboncen
  • pêl-droed dan do
  • man gemau aml-ddefnydd awyr agored
  • wal ddringo dan do
  • trampolîn

2 chwrt sboncen, 4 cwrt badminton, pêl-droed dan do – mae’r cyfan ar gael yng Nghanolfan Hamdden Plas Madoc.

Mae’r Neuadd Chwaraeon yn un amlbwrpas ac yn lleoliad gwych ar gyfer popeth o grefft ymladd a hyfforddi cylchol i ffitrwydd merched a thennis bwrdd. Mae popeth yn digwydd ym Mhlas Madoc!

yn ôl i'r brig

Iechyd a Ffitrwydd

Mae’r Adran Iechyd a Ffitrwydd yma i’ch helpu gyda’ch holl anghenion ffitrwydd. Mae’r adran yn cynnwys 4 rhan:

yn ôl i'r brig

Caffeteria

Mae gan Gaffeteria Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Plas Madoc fwydlen sy’n cynnig dewisiadau bwyta’n iach (ond os byddai’n well gennych, fe gewch fyrgar a sglodion!). Bydd staff y caffeteria’n falch o’ch gweld unrhyw amser, boed am ddiod oer yn dilyn ymarfer egnïol neu am bryd llawn.

yn ôl i'r brig

Ymdrin ag Anableddau

Mae Plas Madoc yn ceisio darparu ar gyfer pobl ag anableddau, gan gynnwys parcio penodol i bobl anabl a mynediad i gadeiriau olwyn. Mae gan y pwll fan newid wedi’i adeiladu’n bwrpasol ar gyfer pobl ag anableddau, sy’n cynnwys toiled, cawod a chyfleusterau newid. Mae’r man hwn yn arwain yn uniongyrchol at ochr y pwll a darperir ramp a chanllaw.

Gwybodaeth Bellach:

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Plas Madoc
Ffordd Llangollen
Acrefair
Wrecsam
LL14 3HL

Ffôn: 01978 821600
Facs: 01978 824633
Ebost: plasmadoc.leisurecentre@wrexham.gov.uk

Gweler Map Lleoliad

yn ôl i'r brig