Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwirfoddolwyr – Arolwg 5 Mlynedd

Archwilio rhwydweithiau o lwybrau mewn cymuned unwaith bob 5 mlynedd.

Pob 5 mlynedd rhaid i’r tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus gynnal arolwg yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o bob llwybr yn Wrecsam. Mae arolwg sylfaenol yn golygu cerdded llinell y llwybr a nodi unrhyw beryglon a welwyd. Fodd bynnag, os oes gennych yr amser a’r amynedd, byddai arolwg manylach yn cael ei werthfawrogi’n fawr. Mae hyn yn cynnwys nodi peryglon a rhwystrau, yn ogystal â manylu celfi fel camfeydd, adwyau ac ati a’u cyflwr. Hefyd nodi cyflwr y llwybr e.e. darn corslyd, gyda chnwd neu dir âr. Wrth wneud hyn mae’n helpu i ni lunio mapiau digidol sy’n cynnwys manylion pob llwybr er mwyn i ni allu cadw golwg ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus Wrecsam a’u cynnal.