Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mabwysiadu Llwybr

Archwiliad unwaith neu ddwy y flwyddyn o Hawl Dramwy Gyhoeddus neu rwydwaith o Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Os ydych yn teimlo na fyddai cynnal arolygon 5 mlynedd neu waith ar Lwybr a Hyrwyddwyd y peth i chi yna beth am fabwysiadu llwybr? Efallai fod gennych lwybr troed wrth ochr eich eiddo, neu hoff lwybr a gerddwch arno’n rheolaidd? Gallwch fabwysiadu un llwybr, amryw lwybrau neu lwybrau mewn cymuned gyfan. Os byddwch yn mabwysiadu llwybr gallwch ei gadw ar agor ac yn hawdd ei ddefnyddio trwy wneud mân waith cynnal a chadw ar y llwybr neu lwybrau, fel tocio gordyfiant ysgafn, a dweud wrthym am unrhyw waith mwy. Wedyn bydd y llwybrau’n cael rhywfaint o flaenoriaeth ar ein rhestr gynnal os oes adnoddau ar gael gan eich bod wedi treulio eich amser yn ein helpu.

Ardaloedd sydd eisoes wedi elwa ar fod â llwybr troed mabwysiedig yw: Holt, Marchwiel, Owrtyn, Plas Bennion, Brymbo, Llai, Coedpoeth Gwersyllt a Broughton.