Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cnydau

Helpu trwy hysbysu unrhyw faterion cnydau i’r adran hawliau tramwy.

Er na fyddech yn credu hynny, mae cnydau’n bwnc llosg iawn ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Yn bennaf yn digwydd ym misoedd yr haf, mae cnydau ar gaeau’n gwthio cerddwyr oddi ar linell swyddogol y llwybr, igam-ogam trwy ddrysfa o gnwd neu gerdded o gwmpas ymyl y cae. Mae’n drosedd peidio â gadael llinell swyddogol y llwybr yn rhydd o rwystr. Gallwch helpu trwy ddweud wrthym am unrhyw gnydau sy’n rhwystro Hawl Dramwy Gyhoeddus a chadw golwg ar y sefyllfa dros gyfnod.

Os gwyddoch am lwybr sydd â chnydau arno’n rheolaidd, gallwch ddod yn arolygwr cnydau’r llwybr.