Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bwrdd Negeseuon Gwirfoddolwyr

Sylwch os ydych eisiau cwyno ynghylch problem ar lwybr penodol, peidiwch â defnyddio bwrdd negeseuon y gwirfoddolwyr.

Berwyn Ramblers - 22 Tachwedd 2017
Rydym yn rhan o gymdeithas y Cerddwyr a mae genym brofiad o waith cynnal a chadw ac yn fodlon helpu. Rydym yn rhoi gwybod am unrhiw broblemau llwybrau cyhoeddus ac yn gweithio'n agos hefo adran Priffydd Wrecsam. Ebost: info@berwynra.org.uk

Os hoffech wneud trefniadau gyda gwirfoddolwr arall cofiwch adael eich manylion cysylltu gyda’r cymedrolwr yn rightsofway@wrexham.gov.uk. Peidiwch ag anghofio rhoi eich enw defnyddiwr.