Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwirfoddolwyr – Llwybrau a Hyrwyddwyd

Archwiliad unwaith neu ddwy y flwyddyn o Lwybr a Hyrwyddwyd.

Mae gennym nifer o Lwybrau a Hyrwyddwyd yn Wrecsam, y cyfan ohonynt ar ein gwefan dan Teithiau Cerdded Hunan-dywysedig a Taflenni a Llyfrau.

Byddai arolwg o Lwybr a Hyrwyddwyd yn golygu cysylltu â’r adran hawliau tramwy yn y lle cyntaf a thrafod pa lwybr yr hoffech wneud arolwg ohono. Unwaith y dewiswyd llwybr byddwch yn derbyn mapiau, gwybodaeth am deithiau cerdded a manylion beth i’w wneud.

Byddai’r arolwg yn golygu cerdded ar hyd y llwybr a nodi unrhyw beryglon neu rwystrau, celfi fel arwyddbyst, camfeydd, adwyau ac ati a’u cyflwr; hefyd tocio unrhyw ordyfiant ysgafn.