Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwirfoddolwyr

ENW: Brian y Sue Payne
E-BOST: rightsofway@wrexham.gov.uk
FFÔN: trwy Hawliau Tramwy Cyhoeddus 01978 292057
CYLCHOEDD LLEOL LLE BUOCH YN GWEITHIO:
Mynydd Esclus, Y Mwynglawdd a rhannau o Ddyffryn Ceiriog
MATH O WAITH GWIRFODDOL A WNAETHOCH AR HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS:
Arolygon 5 mlynedd, clirio ysgafn a theithiau cerdded tywysedig achlysurol
SYLWADAU: Rydym yn gweithio'n galed.