Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grwpiau a Mudiadau

Efallai eich bod yn rhan o grŵp cerdded neu’n arweinydd teithiau cerdded â diddordeb mewn gwaith gwirfoddol.

Efallai eich bod eisoes yn wirfoddolwr ac eisiau cael gweddill eich grŵp i gymryd rhan. Efallai yr hoffech chi a’ch grŵp wneud arolwg o Lwybr a Hyrwyddwyd y byddwch yn cerdded arno’n rheolaidd neu fabwysiadu nifer o lwybrau dan y cynllun Mabwysiadu Llwybr ar y llwybrau a gerddwch arnynt yn rheolaidd. Nid yw o bwys a yw eich grŵp yn bedwar neu ugain, byddem yn hoffi clywed oddi wrthych.