Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Queensway

Yn enwog am ei gyfleusterau trac a maes, mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Queensway wedi denu rhai o athletwyr gorau’r byd, gan gynnwys athletwyr Cymru ei hun, Colin Jackson, Jamie Baulch, Iwan Thomas a Christian Malcolm.

Mae’r Stadiwm yn lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod chwaraeon ysgol, pencampwriaeth a hyd yn oed diwrnod hwyl lleol neu wyl. Gall y staff ddarparu cefnogaeth a chyngor proffesiynol i sicrhau diwrnod llwyddiannus.

Yn ogystal â bod yn lleoliad athletau rhanbarthol pwysig, mae Queensway yn lleoliad cymunedol pwysig, sy’n darparu ystod gwych o weithgareddau a digwyddiadau hamdden trwy gydol y flwyddyn. Mae rhywbeth at ddant pawb o 6 i 60+ oed!

Cyfleusterau Chwaraeon

PURE

Mae Ffitrwydd Pur yn Queensway yn cynnig yr amgylchedd gorau i ymarfer ynddo, pa un a ydych yn hen law ar fynd i’r gampfa neu’n dechrau arni am y tro cyntaf. Gyda’r dechnoleg Technogym, Grappler a Power Plate ddiweddaraf un, mae yma rywbeth i bawb.

Dewch draw i ymarfer, fel y gwna enwogion, ar y Power Plate newydd yn Queensway. Mae Power Plate ar flaen y gad yn y diwydiant ffitrwydd ym maes technoleg hyfforddiant dirgrynu, a phrofwyd ei fod yn cynyddu hyblygrwydd, cryfder a’r ystod symudiadau. Ar yr un pryd, mae hefyd yn cynyddu dwysedd mwynol yr esgyrn ac yn lleihau seliwleit. Mae’r Power Plate ar gael i’w ddefnyddio HEB DÂL YCHWANEGOL i holl Aelodau Ffitrwydd PUR.

Gallwch gael gwell sesiwn ymarfer yn Queensway gyda’r dechnoleg Technogym Visio ddiweddaraf. Ar gael ar yr holl gyfarpar CV, mae Visio’n derbyn cannoedd o sianelau teledu a radio, mae’n gydnaws ag iPod, iPhone, a dyfeisiau USB, ac mae’n cynnig ystod eang o gemau rhyngweithiol sy’n gwneud sesiynau ymarfer yn brofiad llawn hwyl yn wir.

Gyda’r Technogym Olympic Half Rack yn Queensway, gallwch weithio pob rhan o’ch corff. Mae’r darn proffesiynol hwn o gyfarpar yn eich galluogi i wneud ymarferion mainc gyda goledd ar i fyny, ar i lawer neu ar y gwastad, dipiau, sgwatiau a thynnu’ch hun i fyny. Hefyd yn y Stiwdio Ffitrwydd yn Queensway mae’r gyfres ddiweddaraf o beiriannau gwrthiant Technogym a phwysau rhydd yn amrywio o 4Kg a 40Kg.

Yn Queensway mae rhywbeth i bawb yn wir, felly dewch draw nawr a chofrestrwch am y profiad gorau ym maes ffitrwydd.

CYRTIAU SBONCEN

Mae dau gwrt sbonced/pêl-raced yn darparu amgylchedd perffaith i chwaraewyr raced. Mae’r cyfleusterau hyn yn boblogaidd, felly fe’ch cynghorir i neilltuo lle ymlaen llaw i sicrhau eich sesiwn 40 munud.

NEUADD GYMNASTEG

Cyfleuster rhanbarthol a chymunedol pwysig, sy’n darparu’r profiad gymnasteg mwyaf cyflawn yn Wrecsam. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwella sgiliau cydlyniant, hyblygrwydd a nerth eich plentyn, nid oes angen edrych ddim pellach… goruchwylir a hyfforddir bob dosbarth gymnasteg o oed cyn ysgol i fyny gan staff wedi’u hyfforddi.

STADIWM ATHLETAU

Yn ogystal â bod yn lleoliad i ddigwyddiadau unigol, y Stadiwm yw cartref Clwb Athletau Wrecsam, sy’n cynnig ystod o gyfleoedd hyfforddi/cyflyru i bobl o bob oed o 8 oed+.

Er bod sesiynau ar gael trwy gydol yr wythnos, bydd y Clwb yn cael defnydd cyfyngedig o’r trac/maes ar nos Fawrth, yn dechrau am 6pm i blant 8-12 oed ac am 7.00pm i blant 13 oed – oedolion. Felly os oes gennych ddiddordeb ac yn dyheu am gael bod yn Jonathan Edwards neu’n Paula Radcliffe y dyfodol, neu’n syml, os oes gennych ddiddordeb mewn cael ychydig o gyngor i gychwyn rhaglen ffitrwydd newydd, galwch heibio ar nos Fawrth i gael sgwrs ag un o hyfforddwyr Clwb Athletau Wrecsam.

MEYSYDD PÊL-DROED PUMP-BOB-OCHR AWYR AGORED

Dau faes astroturf gyda llifoleuadau (pob maes 34m x 26m) sy’n cynnig cyfleoedd hyffroddi/gêm i glybiau neu grwpiau, i brofi eu sgiliau unigol/tîm ar faes bob tywydd. Mae’r cyfleusterau hyn yn hynod o boblogaidd, felly argymhellir neilltuo lle ymlaen llaw. Mae neilltuo maes mewn bloc am ychydig wythnosau’n sicrhau cyfnod rheolaidd bob wythnos. Mae pob sesiwn yn para am 45 munud.

SESIWN BORE I OEDOLION EGNÏOL

Ydych chi’n ei wneud 5 gwaith yr wythnos?

Dewch i ddefnyddio’r ystafell ffitrwydd pur am £2.90
Y ffordd ddelfrydol i fod yn fwy egnïol!
Bob dydd Llun, Mercher a Gwener 9:00am – 12:00pm
Nid oes angen aelodaeth!*

* Bydd angen anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd Pur. Gostyngiad pris i £2.50 gyda Cherdyn Hamdden Pur

Cyfleusterau Rheoliadau

Rheoliadau Cyffredinol - perthnasol i holl ddefnyddwyr

Rheoliadau Cyffredinol - perthnasol i holl ddefnyddwyr - fformat Word 88Kb

Rheoliadau Cyffredinol - perthnasol i holl ddefnyddwyr - fformat PDF 60Kb

Amodau Llogi - perthnasol ar gyfer unrhyw logi ymlaen llaw

Amodau Llogi - perthnasol ar gyfer unrhyw logi ymlaen llaw - fformat Word 92Kb

Amodau Llogi - perthnasol ar gyfer unrhyw logi ymlaen llaw - fformat PDF 23Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word

yn ôl i'r brig