Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru

Mae Rhaglen Datblygu Cenedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru’n fenter ar y cyd rhwng Cyngor Chwaraeon Cymru, Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru a’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’r cynllun wedi’i anelu at ddatblygu cyfleoedd chwaraeon a hamdden cymunedol o ansawdd i bobl anabl ledled Cymru.

Mae’r rhaglen yn cael ei hyrwyddo a’i darparu trwy rwydwaith o Swyddogion Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru sy’n gweithio ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru; gan weithio gyda phlant ac oedolion, yr holl grwpiau anabl a’r holl chwaraeon.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru’n anelu at:

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y chwaraeon a’r gweithgareddau sydd ar gael yn Wrecsam a’r cyffiniau, ewch i wefan Chwaraeon Anabledd Cymru www.disabilitysportwales.com/ a chliciwch ar ‘yn eich ardal’. Gallwch gysylltu â Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru Wrecsam trwy’r dulliau isod.