Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

AG a Chwaraeon Ysgol

Sefydlwyd y Prosiect AG a Chwaraeon Ysgol (PESS) yn Wrecsam yn 2002 o ganlyniad i adroddiad tasglu yn amlinellu’r camau allweddol sydd eu hangen i wella safonau AG.

Nod y prosiect yw codi safonau addysg gorfforol trwy sicrhau bod pob ysgol yn gwneud y canlynol:

Cyngor Chwaraeon Cymru sy’n rheoli’r prosiect PESS ledled y wlad ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Cyngor Chwaraeon Cymru’n cael ei gynorthwyo gan dîm gweithredu cenedlaethol a dynnwyd o arbenigwyr AG ar hyd a lled Cymru. Mae’r arbenigwyr hyn hefyd yn ymgynghorwyr sy’n cefnogi datblygu’r prosiectau arbenigol a thîm o hyfforddwyr cenedlaethol i gynorthwyo cyflwyno rhaglen hyfforddiant o safon fel rhan o’r prosiect.

Partneriaethau Canolfannau Datblygu

Sefydlwyd Partneriaethau Canolfannau Datblygu ac mae nodau’r rhain fel a ganlyn:

Dysgu Addysg Awyr Agored Cardiau

Dolenni Allanol

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.