AG a Chwaraeon Ysgol

Sefydlwyd y Prosiect AG a Chwaraeon Ysgol (PESS) yn Wrecsam yn 2002 o ganlyniad i adroddiad tasglu yn amlinellu’r camau allweddol sydd eu hangen i wella safonau AG.

Nod y prosiect yw codi safonau addysg gorfforol trwy sicrhau bod pob ysgol yn gwneud y canlynol:

  • Rheoli’r pwnc yn effeithiol o fewn cwricwlwm yr ysgol gyfan;
  • Pennu targedau anodd ar gyfer codi safonau addysg gorfforol a chwaraeon ysgol;
  • Darparu digon o amser cwricwlwm i addysgu gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar addysg gorfforol yn holl gyfnodau allweddol;
  • Datblygu sgiliau corfforol pobl ifanc o un flwyddyn i’r llall a gwella eu dealltwriaeth o bwysigrwydd iechyd a ffitrwydd;
  • Codi safonau addysg gorfforol a chwaraeon ysgol trwy sefydlu rhaglenni datblygu proffesiynol parhaus (CDP) achrededig ar gyfer holl athrawon;
  • Sefydlu Partneriaethau Canolfannau Datblygu a sicrhau eu bod yn cydweithio i nodi a datblygu arferion da AG a Chwaraeon Ysgol.

Cyngor Chwaraeon Cymru sy’n rheoli’r prosiect PESS ledled y wlad ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae Cyngor Chwaraeon Cymru’n cael ei gynorthwyo gan dîm gweithredu cenedlaethol a dynnwyd o arbenigwyr AG ar hyd a lled Cymru. Mae’r arbenigwyr hyn hefyd yn ymgynghorwyr sy’n cefnogi datblygu’r prosiectau arbenigol a thîm o hyfforddwyr cenedlaethol i gynorthwyo cyflwyno rhaglen hyfforddiant o safon fel rhan o’r prosiect.

Partneriaethau Canolfannau Datblygu

Sefydlwyd Partneriaethau Canolfannau Datblygu ac mae nodau’r rhain fel a ganlyn:

  • Codi safonau AG trwy sicrhau bod holl ysgolion yn dysgu ac addysgu AG yn effeithiol, sy’n hanfodol i gael cysondeb cyrhaeddiad a gwell safonau ar hyd a lled Cymru;
  • Ymroddi i reoli’r pwnc yn effeithiol o fewn cwricwlwm yr ysgol gyfan trwy ddarparu 2 awr yr wythnos o AG o safon ar gyfer pob plentyn, er mwyn bod athrawon yn cael digon o amser i ateb gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Yn ogystal dylid rhoi cyfleoedd i athrawon baratoi a chynllunio ar gyfer newidiadau i’r cwricwlwm ac o fewn addysg yn y dyfodol;
  • Datblygu didoredd a dilyniant wrth ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau corfforol pobl ifanc ar draws y bartneriaeth a rhwng y cyfnodau allweddol.

Dogfennau eraill

Adroddiadau Effaith Awdurdod Lleol

Adroddiadau Effaith Awdurdod Lleol - Fformat Word 100Kb

Adroddiadau Effaith Awdurdod Lleol - Fformat PDF 133Kb

Adroddiadau Effaith Awdurdod Lleol - Fformat Testun Plaen 480Kb

Cyrsiau PESS yn Wrecsam 2010

Cyrsiau PESS yn Wrecsam 2010 - Fformat PDF 23Kb

Swyddogaethau a chyfrifoldebau yn PESS

Swyddogaethau a chyfrifoldebau yn PESS - Fformat Word 35Kb

Swyddogaethau a chyfrifoldebau yn PESS - Fformat PDF 20Kb

Swyddogaethau a chyfrifoldebau yn PESS - Fformat Testun Plaen 29Kb

Cardiau Bingo – Dysgu ac Addysgu

Cardiau Bingo – Dysgu ac Addysgu - Fformat Word

Cardiau Bingo – Dysgu ac Addysgu - Fformat PDF 26Kb

Cardiau Bingo – Dysgu ac Addysgu - Fformat Testun Plaen 113Kb

Beth yw AG o Safon?

Oes gennych chi AG o safon yn eich ysgol? (Saesneg yn unig) - Fformat PDF 2.94Mb

Pecynnau posteri ar gyfer disgyblion? (Saesneg yn unig) - Fformat PDF 4.33Mb

Dysgu Addysg Awyr Agored Cardiau

Cyfnod Allweddol 2

Gweithgareddau Anturus CA2 Adnoddau

Gweithgareddau Antur CA2 Adnoddau - Fformat PDF 5.12Mb

NGFL Cynlluniau Gwaith CA2

NGFL Cynlluniau Gwaith CA2 - PDF Fformat 11Kb

Cyfnod Allweddol 3

Gweithgareddau Anturus CA3 Adnoddau

Gweithgareddau Antur CA3 Adnoddau - Fformat PDF 1.35Mb

Gweithgareddau Anturus CA3 Cynlluniau Gwaith

Gweithgareddau Anturus CA3 Cynlluniau Gwaith - Fformat PDF 5.94Mb


Gym Modiwl 3 Uned gorolwg

Modiwl 3 Uned Canlyniadau

Canlyniadau Modiwl 3 Uned 41Kb

Uned 13 Cynllun Gwers a Throsolwg

Uned 13 Cynllun Gwers a Trosolwg - Fformat PDF 78Kb

Uned 14 Cynllun Gwers a Throsolwg

Uned 14 Cynllun Gwers a Trosolwg - Fformat PDF 85Kb

Uned 15 Cynllun Gwers a Throsolwg

Uned 15 Cynllun Gwers a Trosolwg - Fformat PDF 78Kb

Uned 16 Cynllun Gwers a Throsolwg

Uned 16 Cynllun Gwers a Trosolwg - Fformat PDF 87Kb

Uned 17 Cynllun Gwers a Throsolwg

Uned 17 Cynllun Gwers a Trosolwg - Fformat PDF 81Kb

Uned 18 Cynllun Gwers a Throsolwg

Uned 18 Cynllun Gwers a Trosolwg - Fformat PDF 79Kb


Dogfennau Polisi

Map Cwricwlaidd

Map Cwricwlaidd - Fformat PDF 25Kb

Polisi Addysg Gorfforol

Polisi Addysg Gorfforol - Fformat PDF 70Kb

Gweithdrefnau Iechyd a Diogelwchgwersi Gymnasteg Ysgol

Gweithdrefnau Iechyd a Diogelwchgwersi Gymnasteg Ysgol - Fformat PDF 72Kb

Gweithgareddau Gymnasteg a Thrampolinio - Pennod 23

Gweithgareddau Gymnasteg a Thrampolinio - Pennod 23 - Fformat PDF 83Kb


Ffurflenni Hunan - Werthuso Athrawon

Hunanwerthuso Addysg Gorfforol

Hunanwerthuso Addysg Gorfforol - Fformat PDF 89Kb

Ffurflen hunangloriannu PESS

Ffurflen hunangloriannu PESS - Fformat Word 80Kb

Ffurflen hunangloriannu PESS - Fformat PDF 81Kb

Ffurflen hunangloriannu PESS - Fformat Testun Plaen 763Kb

Ffurflen hunangloriannu PESS (Newydd)

Ffurflen hunangloriannu PESS - Fformat Word 54Kb

Ffurflen hunangloriannu PESS - Fformat PDF 61Kb

Ffurflen hunangloriannu PESS - Fformat Testun Plaen 478Kb

Nodiadau cyfarwyddyd y ffurflen hunangloriannu

Nodiadau cyfarwyddyd y ffurflen hunangloriannu - Fformat Word 74Kb

Nodiadau cyfarwyddyd y ffurflen hunangloriannu - Fformat PDF 78Kb

Nodiadau cyfarwyddyd y ffurflen hunangloriannu - Fformat Testun Plaen 180Kb

Nodiadau cyfarwyddyd y ffurflen hunangloriannu (Newydd)

Nodiadau cyfarwyddyd y ffurflen hunangloriannu - Fformat Word 113Kb

Nodiadau cyfarwyddyd y ffurflen hunangloriannu - Fformat PDF 83Kb

Nodiadau cyfarwyddyd y ffurflen hunangloriannu - Fformat Testun Plaen 293Kb

Arfer Diogel mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol

Arfer Diogel mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol - Taflenni Gwybodaeth y Cwrs - Fformat PDF 106Kb

Arfer Diogel mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol - Templed Asesu Risg - Fformat Word 187Kb

Arfer Diogel mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol - Templed Asesu Risg - Fformat PDF 101Kb

Arfer Diogel mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol - Templed Asesu Risg - Fformat Testun Plaen 430Kb


Chwarae i Ddysgu

Chwarae i Ddysgu - FP Roll Out Training

Chwarae i Ddysgu - FP Roll Out Training - Fformat Powerpoint 2.2Mb

Blank Planning Triangles

Blank Planning Triangles (Saesneg yn unig) - Fformat Word 60Kb

Blank Planning Triangles (Saesneg yn unig) - Fformat PDF 29Kb

Blank Planning Triangles (Saesneg yn unig) - Fformat Testun Plaen 1.5Mb

CD-Rom Site Map

CD-Rom Site Map - Fformat PDF 60Kb

Play to Learn Resource Quiz

Play to Learn Resource Quiz (Saesneg yn unig) - Fformat Word 86Kb

Play to Learn Resource Quiz (Saesneg yn unig) - Fformat PDF 117Kb

Play to Learn Resource Quiz (Saesneg yn unig) - Fformat Testun Plaen 3.1Mb

Session 7 Holistic Learning Recording Sheet

Session 7 Holistic Learning Recording Sheet (Saesneg yn unig) - Fformat Word 93Kb

Session 7 Holistic Learning Recording Sheet (Saesneg yn unig) - Fformat PDF 54Kb

Session 7 Holistic Learning Recording Sheet (Saesneg yn unig) - Fformat Testun Plaen 3.1Mb

Skills Mapped onto Activity Cards

Skills Mapped onto Activity Cards (Saesneg yn unig) - Fformat Word 54Kb

Skills Mapped onto Activity Cards (Saesneg yn unig) - Fformat PDF 22Kb

Skills Mapped onto Activity Cards (Saesneg yn unig)- Fformat Testun Plaen 75Kb

What’s in the Box

What’s in the Box (Saesneg yn unig) - Fformat Word 89Kb

What’s in the Box (Saesneg yn unig) - Fformat PDF 44Kb

What’s in the Box (Saesneg yn unig) - Fformat Testun Plaen 13.1Mb

Play to Learn Handouts

Play to Learn Handouts (Saesneg yn unig) - Fformat Word 33Kb

Play to Learn Handouts (Saesneg yn unig) - Fformat PDF 17Kb

Play to Learn Handouts (Saesneg yn unig) - Fformat Testun Plaen 20Kb


I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

 

I weld ac argraffu ffeiliau Microsoft Word, rhaid fod Microsoft Word wedi ei sefydlu ar eich cyfrifiadur neu gallwch ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan microsoft i ddadlwytho Meddalwedd Gwyliwr Microsoft Word


Dolenni

Gwefan PESS
Enghreifftiau o arferion da

Gweithgareddau anturus
Cyfnod Allweddol 2 Cynllun Gwaith a chynlluniau gwersi

Marc Actif
Caiff ei ddyfarnu i’r ysgol sy’n gallu dangos ymroddiad i ddatblygu AG a Chwaraeon Ysgol o safon

Gorchwylion Cyfoethog Nglf mewn AG
Mae gorchwyl gyfoethog mewn Addysg Gorfforol (AG) yn ddarn arwyddocaol, cyflawn o waith i ddisgyblion ei wneud a dangos yr hyn allant ei gyflawni.

Offer

Offer gymnasteg – llethrau
AG a Chwaraeon Ysgol

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Cydgysylltydd AG a Chwaraeon Ysgol
Dysgu a Chyflawniad
Canolfan Erlas
Lôn Bryn Estyn
Wrecsam
LL13 9TY
Ffôn: 01978 317628

yn ôl i'r brig