Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Achrediad

Achrediad Swim21 y Gymdeithas Nofio Amatur (ASA)

Swim21 yw meincnod y diwydiant ar gyfer rhagoriaeth mewn rhaglenni gwersi nofio (dysgu nofio a nofio i ysgolion). Mae pob Canolfan Hamdden a Gweithgareddau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ennill achrediadau dysgu nofio a nofio i ysgolion. Mae pob canolfan wedi’i hachredu dan y cynllun Swim21 yn gwarantu gwasanaethau diogel ac effeithiol o’r radd flaenaf sy’n ystyrlon i anghenion plant. Bwriad Swim21 yw rhoi’r nofiwr yn gyntaf a sicrhau bod dysgwyr yn dilyn llwybr cydnabyddedig y Gymdeithas Nofio Amatur o ran gwersi, hyfforddiant a chystadlu. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Swim21 edrychwchar ar www.swimming.org (cyswllt allanol)

Achrediad Dragonmark Nofio Cymru

Mae Dragonmark Nofio Cymru yn golygu creu partneriaethau o ansawdd rhwng clybiau nofio, ysgolion ac awdurdodau unedol.  Mae Dragonmark yn sylfaen i’r achrediad Nofio21.  Mae pob Canolfan Hamdden a Gweithgareddau yn ardal Wrecsam sydd â chysylltiadau â chlwb nofio ac ysgolion wedi ennill yr achrediad hwn.