Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datblygu Nofio a Gweithgareddau Dwr

od y Swyddog Datblygu Nofio a Gweithgareddau Dŵr yw cynyddu cyfranogiad mewn nofio a disgyblaethau dyfrol eraill ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.  Mae hyn trwy wersi nofio'r ysgol, gwersi dysgu nofio i oedolion a phlant, nofio am ddim, clybiau nofio a disgyblaethau dyfrol eraill.

Mae'r swyddog datblygu'n gweithio gyda’r rhai na allant nofio eto hyd at athletwyr elitaidd yn y sir ac yn dilyn Cynllun Datblygu Gweithgareddau Dŵr cynhwysfawr.

Pam nofio?

Mae nofio'n weithgaredd y gall pawb gael mynediad ato ac nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu!  Nofio yw gweithgaredd mwyaf poblogaidd un yn y wlad hon o ran cyfranogiad (cerdded sydd ar y brig) ac mae'n ffordd wych o gyfarfod â phobl newydd a chadw'n heini ar yr un pryd.

Gweithgareddau dŵr yn Sir Wrecsam

Cynhelir y gweithgareddau canlynol yn un neu fwy o byllau ledled y fwrdeistref

Am fwy o wybodaeth am bethau sy'n digwydd yn eich pwll lleol, cysylltwch â'r canolfannau'n uniongyrchol: