Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Clwb Nofio yn Wrecsam

Mae’r clybiau gweithgareddau dŵr canlynol yn gweithredu o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Clwb Nofio Dreigiau’r Waun– lleolir yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun

Fel clwb nofio ein prif ffocws yw gwella gallu ein nofwyr yn eu techneg a’u cyflymder.  Rydym yn annog cyfranogiad mewn digwyddiadau cystadleuol yn weithredol, ond deallwn hefyd nad yw bob nofiwr am ‘fod y gorau’ - ond eu bod am ‘nofio’n well’… ac mae hynny’n iawn gennym ni.  Gall ein haelodau nofio mewn cyn lleied o sesiynau ac y dymunant neu ym mhob un sesiwn…. A gall hyn amrywio o wythnos i wythnos - gwerthfawrogwn y gall pethau eraill pwysicach (megis aseiniadau gwaith cartref) darfu!  Are gyfartaledd bydd ‘mwyafrif’ ein nofwyr yn nofio dwywaith yr wythnos - ond fwyaf y byddwch yn nofio, gwella byddwch chi!  Mae’r holl sesiynau yn cael eu hyfforddi’n broffesiynol.

Er mwyn ymuno, mae’n rhaid i chi fod yn gallu nofio ‘o leiaf’ 50-100metr yn ddi-dor mewn dau ddull gwahanol.  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r clwb (gweler isod) neu dewch draw i un o’n sesiynau i wylio!

Cyswllt Gail Davies (ysgrifennydd): 01978 810810 neu 07714106763
Neu drwy’r post: Dreigiau’r Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun, Lôn y Capel, Y Waun, Wrecsam, LL14 5NF

Clwb Nofio Pengwiniaid Llannerch Banna  – lleolir yn Ysgol Uwchradd Llannerch banna

Mae clwb y Pengwiniaid yn derbyn nofwyr sy’n gallu nofio hyd y pwll ddwywaith ar y blaen neu ar eu cefn ac sy’n 6 i 16 oed.  Amcan y clwb yw darparu ar gyfer pawb o’r nofwyr cystadleuol i’r rhai sy’n nofio er mwyn cadw’n heini.  Am ragor o wybodaeth a threial am ddim cysylltwch â’r clwb neu ewch i’w gwefan.

E-bost - lorrainepenk@rocketmail.com
Cyswllt - 07787177166

Clybiau gweithgareddau dŵr eraill

Clwb Nofio Gwersyllt – Lleolir yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans

Mae Clwb Nofio Gwersyllt yn darparu ar gyfer nofwyr o bob gallu ac nid yw’n glwb cystadleuol.  Gall nofwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o wahanol weithgareddau gan gynnwys polo dŵr, sesiynau achub bywyd a thechneg a dull.  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r clwb yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans (01978) 269540.

Clwb Achub Bywyd Wrecsam – Lleolir yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Byd Dŵr

Bydd Clwb Achub Bywyd Wrecsam yn cyfarfod bob nos Iau rhwng 7.30 a 8.30pm yn y Byd Dŵr (ac eithrio mis Awst a thair wythnos yn ystod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd).  Mae’r Clwb yn dysgu’r cwrs Achub a Goroesi RLSS (sef lefel nesa achub bywyd ar ôl Rookie), Dyfarniad Achub Cenedlaethol ar gyfer Athrawon a Nofio a’r cymhwyster i hyfforddwyr Life Support 3. Y pris mynediad wythnosol yw £3.00 yr wythnos i blant a £3.50 i oedolion.  Telir tanysgrifiad blynyddol ym mis Ionawr.

Cyswllt - Sue Harrison 07721576181
Ebost johnandsueharrison@btinternet.com