Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwirfoddolwyr

Nod y rhaglen gwirfoddolwyr

Cynlluniwyd y rhaglen gwirfoddolwyr i annog cyfranogiad gan bobl leol, trwy ddarparu cymaint o gyfleoedd ag y bo modd. Mae'r rhain yn gyfleoedd i bobl o bob oed a gallu mewn ystod eang o gampau.

Gall y rhaglen wirfoddoli gynnig cyfleoedd gwirfoddoli heriol a diddorol i bobl leol mewn chwaraeon. Bydd yn galluogi pobl leol i ennill sgiliau newydd, gwybodaeth a datblygiad personol gan gael effaith gadarnhaol ar ein cymuned.

Swyddi Gwirfoddol:

Cyfleoedd i Wirfoddoli

Manteision Gwirfoddoli

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy ddylwn i gysylltu ag o / hi os oes gen i unrhyw broblemau?

Mae bob amser croeso i chi gysylltu â’r cydlynydd gwirfoddolwyr, unrhyw aelod staff yn yr adran datblygu chwaraeon neu’r Hyfforddwr / Mentor lefel 2 yn y sesiwn rydych yn gwirfoddoli ynddi.

Oes rhaid i mi fynd i fy sesiwn gyntaf ar fy mhen fy hun?

Nac oes, bydd y cydlynydd gwirfoddolwyr yn bresennol gyda chi yn y sesiwn gyntaf. Ni fydd byth disgwyl i chi weithio y tu hwnt i’ch gallu, a byddwch bob amser yn gweithio gyda hyfforddwr cymwys. Os cewch chi unrhyw broblemau, bydd y cydlynydd gwirfoddolwyr yno i ddatrys unrhyw fater ar eich rhan.

A fydd rhaid i mi gynnal y sesiynau ar fy mhen fy hun?

Na fydd, bydd bob amser hyfforddwr cymwys yn y sesiwn gyda chi. Fyddwch byth yn cael eich gadael eich pen eich hun gyda’r plant. Os byddwch chi byth yn cael eich gadael mewn sefyllfa lle’r ydych ar ben eich hun, cysylltwch â’r cydlynydd gwirfoddolwyr i ddatrys y mater.

Beth os byddaf eisiau gwirfoddoli mewn mwy nag un gamp?

Mae pob croeso i chi wirfoddoli mewn mwy nag un gamp. Rhowch wybod i’r cydlynydd gwirfoddolwyr a gellir trefnu hyn.

Achrediad Efydd 50 Awr
Cymorth Cyntaf 6 Awr
Amddiffyn Plan (Oed Penodol) 3 Awr
Hyfforddi Plant a Phobl Ifanc 3 Awr
Cwrs Sylfaenol ar Gamp Benodol (Arweinwyr) 4 Awr
Oriau Gwirfodol 30-40 Awr
Achrediad Arian 100 Awr
UKCC Lefel 1 10-32 Awr
Cydraddoldeb Mewn Hyfforddi 3 Awr
Cwrs Dyfarnu Sylfaenol 5 Awr
Cyflwyniad i'r Clwb Am Sgil 6 Awr
Anabledd Mewn Chwaraeon 6 Awr
Oriau Gwirfodol 50-70 Awr
Achrediad Aur 200 Awr
UKCC Lefel 2 32- 60 Awr
Amddiffyn Plant Uwch 3 Awr
Cyflwyniad i Ddatblygiad Tymor Hir Athletwyr 3 Awr
Cyflwyniad i Hanfodion Symudiad 3 Awr
Dadansoddi Eich Hyfforddi 3 Awr
Oriau Gwirfoddol 120-160 Awr

Cyrsiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Dydd Mercher 12 ac 19 Tachwedd

Canolfan Hamdden Clywedog
6.00 - 9.00pm

Angen mynd ar y ddau ddyddiad i gwblhau’r cwrs.

Taliad: £65 yr un yn daladwy drwy siec i CBSW. Anfonwch at: Cydlynydd Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr, Swyddfa Datblygu Chwaraeon, Byd Dŵr, Ffordd Holt, LL14 8DH.