Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llysgenhadon Ifanc

Er mwyn cael 'Pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes' mae'n hanfodol bod llais pobl ifanc yn cael ei glywed a’i ddefnyddio.

Nod Rhaglen Llysgenhadon Ifanc yw grymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i fod yn fodelau rôl ac yn arweinwyr drwy chwaraeon, drwy ddatblygu eu hyder a'u sgiliau er mwyn cynyddu cyfranogiad corfforol ymysg pobl eraill.

Lansiwyd rhaglen Llysgenhadon Ifanc nôl yn 2006 ar ôl i Lundain ennill yr hawl i lwyfannu’r Gemau Olympaidd yn 2012, ac yn rhan o'u cais bu iddynt addo y byddent yn defnyddio pŵer y gemau i ysbrydoli miliynau o bobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Yng Nghymru dechreuodd y Rhaglen Llysgenhadon Ifanc yn 2009. Mae yna wahanol lefelau: Efydd (Oedran Ysgol Gynradd), Arian (Ysgolion Uwchradd) ac Aur (Chweched Dosbarth, Coleg). Eu rôl yw:

Ar ôl eu penodi, byddant yn derbyn hyfforddiant a chyfleoedd i fynychu digwyddiadau priodol.

Mae Cyrff Rheoli Cenedlaethol bellach yn recriwtio eu llysgenhadon eu hunain ar gyfer chwaraeon unigol hy, Hoci Cymru.

Os oes gennych chi ddiddordeb i fod naill ai yn Llysgennad Ifanc neu os fyddwch chi angen cymorth i sefydlu rhaglen yn eich ysgol, cysylltwch â'n Cydlynydd Hyfforddi a Gwirfoddoli ar 01978 298997 neu cysylltwch â'ch Swyddog PIE.