Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Aml Sgiliau a Champau’r Ddraig

Dyma fenter newydd gan Chwaraeon Cymru sy’n adeiladu ar eu gweledigaeth i gael 'pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes'. Nod Aml Sgiliau’r Ddraig yw gwella sgiliau corfforol disgyblion i fod yn berthnasol i ystod o wahanol chwaraeon.

Y sgiliau perthnasol yw ystwythder, cydbwysedd a sgiliau cydsymud. Mae pob plentyn yn datblygu ar ei gyflymder ei hun, felly caiff sesiynau eu teilwra i ddiwallu anghenion unigol y plentyn.

Yma yn Wrecsam, mae Rhaglen Aml Sgiliau’r Ddraig yn cael ei anelu at ddisgyblion ysgolion cynradd ym Mlynyddoedd 3 a 4. Yn dilyn ymlaen o Aml Sgiliau’r Ddraig y mae Campau’r Ddraig ar gyfer disgyblion ym Mlynyddoedd 5 a 6. Ar ôl datblygu sgiliau perthnasol disgyblion, gellir eu cyflwyno i fwy o weithgareddau penodol megis:

  1. Athletau
  2. Criced
  3. Pêl-droed
  4. Golff
  5. Hoci
  6. Pêl-rwyd
  7. Rygbi
  8. Tenis

Mae pob clwstwr wedi cael y cyfle i fynychu'r cwrs hyfforddi Aml Sgiliau i ddefnyddio adnoddau, ac ar ôl mynychu'r cwrs, mae’r ysgolion yn derbyn bag yn llawn o offer a chardiau sesiwn i’w galluogi i gychwyn eu clwb Aml Sgiliau eu hunain nôl yn yr ysgol.

I gael rhagor o wybodaeth am gwrs Aml Sgiliau, cysylltwch â'n Cydlynydd Aml Sgiliau’r Ddraig ar 01978 298997.