Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau / Gweithgareddau

Aquathlon / Triathlon Iau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi trefnu Aquathlon Iau a Triathlon Iau ers 2013. Ar y cychwyn fe drefnwyd 4 Aquathlon Iau yn ystod gwyliau'r haf 2013 mewn gwahanol Ganolfannau Hamdden ar draws y Fwrdeistref, gyda'r nod o greu diddordeb mewn Triathlon Iau. Yn dilyn poblogrwydd a galw am y digwyddiadau hynny, fe ddatblygodd y digwyddiad i lwyfannu Triathlon gan ddefnyddio beiciau dosbarthiadau troelli ar gyfer elfen beicio, tra’n parhau i gynnig Aquathlon i’r rhai oedd yn well ganddynt, yn ystod hanner tymor Hydref 2013.

Defnyddiwyd yr un fformat yn ystod Pasg 2014. Y bwriad oedd llwyfannu Triathlon llawn gan ddefnyddio beiciau go iawn yn ystod gwyliau’r haf yn 2014, ond bu rhaid canslo ar y diwrnod oherwydd glaw trwm!

Cafodd y digwyddiad ei gynnal yn ystod Pasg 2015, ac roedd yn llwyddiant ysgubol!

Caiff pob digwyddiad ei anelu at blant rhwng 8 a 16 oed, a rhoddir pwyslais ar gymryd rhan a chael hwyl.

Aquathlon / Triathlon Iau Nesaf

Bydd yr Aquathlon / Triathlon Iau nesaf yn cael ei gynnal ar 4 Awst 2016 a 24 Awst a bydd y ddau’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Gwyn Evans rhwng 10am a 4pm. Bydd yr Aquathlon yn cael ei gynnal yn y bore, a’r Triathlon yn y prynhawn.

Cofrestrwch

Dyddiad cau: 19 Awst 12:00pm

Nodwch - Rhaid i'ch plentyn fod yn 8-16 oed ar ddiwrnod y digwyddiad. Dim ond cystadleuwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad sy’n gallu cymryd rhan ar y diwrnod.