Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Chwaraeon a Hamdden

Croeso i Chwaraeon a Hamdden Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hwb i’ch ffitrwydd yr haf hwn am £20!

Tocyn 30 diwrnod am £20 yn unig yn eich Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau leol

Byddwch yn cael:

  • sesiwn gynefino AM DDIM
  • cyngor ffitrwydd personol AM DDIM
  • mynediad ANGHYFYNGEDIG
  • i bump ystafell ffitrwydd DEFNYDDIO tri pwll nofio
  • dod i gannoedd o DDOSBARTHIADAU ffitrwydd

Manteisiwch ar hyn yn awr yn eich Canolfan Hamdden a Gweithgareddau.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ewch i rhif ffôn: 01978 297300

YN AMODOL AR ORIAU AGOR AC ARGAELEDD

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau

Newyddion

Aelodaeth Ffitrwydd

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Gwybodaeth Cyswllt Chwaraeon

Datblygu Chwaraeon

Gofalwyr Wrecsam