Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwirfoddoli gyda'r Gwasanaeth Parciau a Chefn Gwlad

Rydym yn cynnig cyfleoedd i wirfoddoli yn y rhan fwyaf o'n parciau. Mae angen cyflawni amrywiaeth o dasgau er mwyn cynnal a gwella ein parciau, o waith cadwraeth ymarferol hyd at gynorthwyo gyda digwyddiadau.

Er enghraifft, mae Parc Gwledig Tŷ Mawr yn croesawu gwirfoddolwyr i helpu drwy weithio gyda'r anifeiliaid, e.e. bwydo, glanhau'r stablau, mynd â'r anifeiliaid allan bob bore a dod â nhw'n ôl i mewn bob nos. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau rheolaidd i wirfoddolwyr yn llawer o'n safleoedd; edrychwch yn y llyfryn digwyddiadau cyfredol i weld rhestr o'r digwyddiadau.

Gofynnir i wirfoddolwyr rheolaidd lenwi ffurflen gofrestru syml, ac mewn rhai achosion bydd angen cynnal gwiriad gyda'r swyddfa cofnodion troseddol.

Os oes gennych ddiddordeb, mae croeso i chi gysylltu â ni ar y safle lle'r ydych am wirfoddoli.