Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Teithiau Cerdded Tywysedig

Taith Gerdded Broughton - Dydd Mercher 14 Mehefin 2017

Lleoliad:    Taith Gerdded Broughton
Cyfarfod:   Maes Parcio Clwb Golff Moss (LL11 6HA)
Amser:       7:00 pm
Pellter:       4 milltir
Cost:          Am ddim
Tir:             Llethrau, glaswelldir, stepiau, dim camfeydd.Dim Cwn

Taith Gerdded Mynydd a Chronfeydd Dwr Rhosllanerchrugog - Dydd Mercher 12 Gorffennaf 2017

Lleoliad:    Taith Gerdded Mynydd a Chronfeydd Dwr Rhosllanerchrugog
Cyfarfod:   Maes Parcio’r Sun Inn (LL142LG)
Amser:       6:30pm
Pellter:       5.5 milltir
Cost:          Am ddim
Tir:              Llethrau, rhostir, glaswelldir a chamfeydd

Dim Cwn

Taith Gerdded Tallarn Green - Dydd Mercher 16 Awst 2017

Lleoliad:   Taith Gerdded Tallarn Green
Cyfarfod:  Queens Head, Pont Sarn (SY147LN)
Amser:      6:30 pm
Pellter:      6 milltir (3 awr)
Cost:         Am ddim
Tir:             Llethrau, glaswelldir, ffyrdd cefn, camfeydd a stepiau.


Dim Cwn

Mae sawl corff yn arwain teithiau cerdded yn yr ardal. Y rhan fwyaf o wythnosau, bydd rhywbeth yn digwydd yn agos i chi. Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol i fynd i’w rhaglenni.

Mae’r holl grwpiau a restrir wedi ein sicrhau eu bod bob amser yn falch o weld wynebau newydd – nid oes raid i chi ymuno ag unrhyw beth.

Os ydych yn cynnal grŵp cerdded sy’n cerdded o gwmpas ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yr hoffech gael eich rhestru yma, cysylltwch â ni. Nid oes raid i chi feddu ar wefan – byddwn yn hapus i roi manylion cyswllt eraill yn lle hyn.