Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Teithiau Cerdded Tywysedig 2019

Dydd Mercher 29 o Mai
Taith Gerdded Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor
Cyfarfod yn maes parcio’r Eglwys, Iscoyd (SY13 3AN)
Cychwyn 6:30yp
4 milltir
2.5 awr
Dim Cwn
Am Ddim
Glaswelltir, giatiau, camfeydd

Dydd Mercher 19 Mehefin
Taith Gerdded Cronfeydd Dwr a Mynydd Rhosllanerchrugog
Cyfarfod yn maes parcio’r Sunn Inn (LL14 2LG)
Cychwyn 6:30yp
5.5 milltir
2-3 awr
Dim Cwn
Am ddim
Llethrau, rhostir, glaswelltir a chamfeydd.

Dydd Mercher 24 o Gorffennaf
Taith Gerdded  Isycoed a Afon Clywedog
Cyfarfod yn depo’r Cyngor, Ffordd Dde yr Abaty, Stad Ddiwydiannol Wrecsam (LL13 9PW)
Cychwyn 6:30yp
6 milltir
3 awr
Dim Cwn
Am Ddim
Glaswelltir, giatiau a chamfeydd.

Mae sawl corff yn arwain teithiau cerdded yn yr ardal. Y rhan fwyaf o wythnosau, bydd rhywbeth yn digwydd yn agos i chi. Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol i fynd i’w rhaglenni.

Mae’r holl grwpiau a restrir wedi ein sicrhau eu bod bob amser yn falch o weld wynebau newydd – nid oes raid i chi ymuno ag unrhyw beth.

Os ydych yn cynnal grŵp cerdded sy’n cerdded o gwmpas ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yr hoffech gael eich rhestru yma, cysylltwch â ni. Nid oes raid i chi feddu ar wefan – byddwn yn hapus i roi manylion cyswllt eraill yn lle hyn.