Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Teithiau Cerdded Owrtyn - Coed a Gweirgloddiau

Coed a gweirgloddiau trwy Blas yn Coed a Cloy (5 milltir / 8km)

Mae’r mwyafrif o ymwelwyr Owrtyn yn cyfyngu eu teithiau cerdded o fewn yr ardal ger yr afon.  Mae’r daith bleserus hon yn dilyn rhai llwybrau llai adnabyddus ar draws cefn gwlad ymdonnog, trwy weirgloddiau a choed.  Mae’r llwybr, fel pob un arall yn Owrtyn, wedi’u harwyddo’n llawn.  Dilynwch y saethau melyn i ddarganfod y gamfa neu’r giât nesaf.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Ffoniwch traveline cymru am 0800 464 0000, ar text 84268, neu gweler www.cymraeg.traveline-cymru.info.

Oriel

Tynnwyd y lluniau hyn wrth gerdded ar hyd y llwybr hwn.

Chliciwch ar y lun er mwyn gweld fersiwn mwy. Pan fyddwch yn agor y llun cyntaf, defnyddiwch yr eiconau llywio a fydd yn ymddangos, neu y chwith a bysellau saeth Hawl ar eich bysellfwrdd, i weld lluniau eraill.

Anfonwch eich lluniau atom!

Anfonwch eich hoff luniau digidol o’r daith gerdded hon atom trwy’r e-bost.  Bydd detholiad o’r goreuon yn cael ei ddefnyddio i ddarlunio’r dudalen am y daith gerdded hon.  Bydd eich enw’n ymddangos o dan y llun.  Byddwn yn ystyried pob math o luniau – pobl, adeiladau, tirluniau, bywyd gwyllt – cyn belled a’ch bod wedi’u tynnu wrth ddilyn y daith gerdded hon.  Sicrhewch eich bod yn nodi pa daith gerdded y tynnwyd y lluniau arni.  Gweler yr ymwadiad.  Anfonwch eich lluniau at rightsofway@wrexham.gov.uk.