Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Gais Beth sy’n Digwydd

Os hoffech chi gyflwyno manylion eich digwyddiadau ym Mwrdeistref Wrecsam, llenwch y ffurflen isod.

Mae'r rhannau sydd wedi'u marcio â * yn orfodol, a rhaid eu cwblhau.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Nodwch y bydd unrhyw fanylion a byddwch yn ei roi, gan gynnwys cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn yn ymddangos ochr yn ochr â manylion y digwyddiad.

Manylion y Digwyddiad
Dyddiad y digwyddiad*


; ;


; ;A oes angen archebu ymlaen llaw?
;
Hidlwr SbamPwyswch y botwm CYFLWYNO isod i anfon manylion eich digwyddiad atom.

Mae'r ffurflen hon er mwyn rhoi gwybod am ddigwyddiadau yn unig. Os byddai'n well gennych chi wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny trwy ddefnyddio ffurflen adborth y wefan