Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut i Drefnu Angladd Pan Fo Rhywun yn Marw

Fel arfer, bydd trefniadau ar gyfer yr angladd yn digwydd ar ôl i'r dystysgrif farwolaeth gael ei llofnodi. Mae'n gyffredin i'r rhan fwyaf o bobl chwilio am wasanaeth trefnydd angladdau, ond efallai y byddwch hefyd am drefnu'r angladd eich hun.

Trefnwyr Angladdau

Cost gyfartalog trefnwyr angladdau yw tua £2,500. Os ydych chi'n defnyddio trefnwr angladdau, dylech ddewis un sy'n aelod o naill ai:

Mae'r ddau sefydliad hyn yn dilyn codau ymarfer megis yr angen i drefnwyr angladdau ddarparu prisiau clir.

Mae trefnwyr angladdau yn cynnig rhestr hir o wasanaethau. Mae rhai enghreifftiau o'r hyn a wnânt yn cynnwys:

Trefnu'r angladd eich hun

Gall teulu a ffrindiau'r ymadawedig drefnu'r angladd eu hunain. I wneud hynny, dylech gysylltu â Swyddfa Gofrestru Wrecsam.  

Costau angladd

Gall costau trefnu angladd gynnwys:

Dylai trefnwyr angladdau allu cynnwys nifer o'r costau hyn o fewn eu cyllideb.

Gwybodaeth wedi'i dynnu o Perfect Funeral Plans.

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill