Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amlosgfa Wrecsam - Ffioedd a Chostau

Pentrebychan

Ffioedd a Chostau 2018/19

Amlosgi (Yn cynnwys Organ, a Chanolwr Meddygol) Ffioedd
Amlosgi unigolyn dros 13 oed £713.00
Amlosgi unigolyn dan 13 oed Dim ffi
Gwasanaeth estynedig yn y capel (60 munud) cost ychwanegol £149.00
Angladd ar y cyd (2 oedolyn, 30 munud yn y capel) £1286.00
Angladd dwbl (2 oedolyn, 60 munud yn y capel) £1422.00
Gwasanaeth coffa (30 munud yn y capel) £149.00
(Mae’r gordal amgylcheddol yn gynwysedig yn y ffi amlosgi)) £55.00
Costau Amrywiol
Defnydd o’r capel gorffwys fesul arch, unrhyw gyfnod 30 munud i 24 awr £62.50
Defnyddio capel gorffwys fesul arch, unrhyw gyfnod hyd at 30 munud £28.50
Wrn polythen / Blwch Gweddillion Amlosgi Dim ffi
Casged bren – maint oedolyn yn cynnwys TAW £79.50
Casged bren – maint plentyn yn cynnwys TAW £37.50
Tystysgrif amlosgiad Dim ffi
Cadw gweddillion amlosgedig dros dro, fesul mis ar ôl y mis cyntaf £49.00
Gwasgaru gweddillion amlosgedig o amlosgfa arall £74.50
Chwilio’r Gofrestr gan staff yr amlosgfa – un chwiliad Dim ffi
Chwilio’r Gofrestr gan staff yr amlosgfa – sawl chwiliad £26.00
Dyfyniad ardystiedig o'r Gofrestr £40.00
Tystio Gwasgaru Llwch (pris yn cynnwys TAW) £38.50

Coffau-Llyfr Coffa

Coffau-Llyfr Coffa Geiriau yn Unig Gyda Llun
2 Llinell £73.00 *
3 Llinell £112.60 *
4 Llinell £155.50 *
5 Llinell £202.40 £267.00
6 Llinell £241.20 £305.80
7 Llinell £288.00 £352.60
8 Llinell £331.50 £396.10
Llinell Ychwanegol £46.20 -
Arfbais £109.50 -
Bathodyn/Blodau ac ati £64.60 -

Sylwch, os ydych yn dymuno rhoi blodyn neu arwyddlun arall yn y Llyfr Coffa rhaid prynu o leiaf 5 llinell.

Coffau-Llyfrau Bychain Geiriau yn Unig Gyda Llun
Y 2 Linell Gyntaf £62.00 £126.60
3 Llinell £76.70 £143.30
4 Llinell £94.70 £159.30
5 Llinell £108.30 £172.90
6 Llinell £129.40 £194.00
7 Llinell £142.70 £207.30
8 Llinell £157.30 £221.90
Llinell Ychwanegol £1740 -
Arfbais £109.50 -
Llinell Ychwanegol ar gyfer Llun £64.60 -
Cardiau Coffa Geiriau yn Unig Gyda Llun
Y 2 Linell Gyntaf £30.50 £95.10
3 Llinell £33.00 £97.60
4 Llinell £38.30 £102.90
5 Llinell £42.20 £106.80
6 Llinell £44.70 £109.30
7 Llinell £47.40 £112.00
8 Llinell £53.10 £117.70
Llinell Ychwanegol £9.30 -
Arfbais £109.50 -
Llinell Ychwanegol ar gyfer Llun £64.60 -

Coffau - Plac Wal

  Geiriau yn Unig Gyda Llun
Coffa - Plac Wal (am gyfnod o 10 mlynedd) - £248.50

Cofnod Llyfrau Plant

Mynediad Mewn Llyfrau Plant Geiriau yn Unig Gyda Llun
Cofnod Tudalen Lawn £147.80 -
2 Llinell £30.70 £78.10
3 Llinell £41.00 £88.40
4 Llinell £47.40 £94.80
5 Llinell £59.70 £107.10
6 Llinell £67.30 £114.70
7 Llinell £80.70 £128.10
8 Llinell £90.90 £138.30
Llinell Ychwanegol   -
Llinell Ychwanegol ar gyfer llun £47.40  

Mae'r pris ar gyfer Llyfr Coffa’r Plant yn cynnwys hyd at 10 llinell o destun ynghyd ag arwyddlun, megis Tedi. Mae'r testun a'r arwyddlun yn fwy gyda chofnod tudalen lawn nag y mae gyda Chofnod Safonol ac yn llenwi tudalen gyfan.

Ni chodir tâl am wasgaru gweddillion a losgwyd, ar ôl cynnal yr angladd ym Mhentrebychan, ac eithrio pan dystiwyd.