Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amlosgfa Wrecsam - Ffioedd a Chostau

Pentrebychan

Ffioedd a Chostau 2016/17

Amlosgi (Yn cynnwys Organ, a Chanolwr Meddygol) Ffioedd
Amlosgi unigolyn dros 13 oed £663.00
Amlosgi unigolyn dan 13 oed Dim ffi
Gwasanaeth estynedig yn y capel (60 munud) cost ychwanegol £145.20
Angladd ar y cyd (2 oedolyn, 30 munud yn y capel) £1186.00
Angladd dwbl (2 oedolyn, 60 munud yn y capel) £1322.00
Gwasanaeth coffa (30 munud yn y capel) £145.20
Costau Amrywiol
Defnydd o’r capel gorffwys fesul arch, unrhyw gyfnod 30 munud i 24 awr £61.00
Defnyddio capel gorffwys fesul arch, unrhyw gyfnod hyd at 30 munud £27.70
Wrn polythen Dim ffi
Casged bren – maint oedolyn yn cynnwys TAW £77.50
Casged bren – maint plentyn yn cynnwys TAW £36.40
Tystysgrif amlosgiad Dim ffi
Cadw gweddillion wedi’u hamlosgi dros dro, fesul mis ar ôl y mis cyntaf £47.90
Anfon gweddillion wedi’u hamlosgi gyda Securicor £72.70
Gwasgaru gweddillion wedi’u hamlosgi o amlosgfa arall £72.70
Chwilio’r gofrestrgan staff yr amlosgfa - un chwiliad Dim ffi
Chwilio’r gofrestrgan staff yr amlosgfa - chwiliad iluosog £25.20
Dyfyniad ardystiedig o gofrestr £39.00
Tystio gwasgaru llwch, yn cynnwys TAW £37.50

Cofebion

Coffau-Llyfr Coffa Geiriau yn Unig Gyda Llun
2 Llinell £71.50 *
3 Llinell £109.90 *
4 Llinell £151.70 *
5 Llinell £197.40 £260.40
6 Llinell £235.30 £298.30
7 Llinell £280.90 £343.90
8 Llinell £323.40 £386.40
Llinell Ychwanegol £45.00 -
Arfbais £106.80 -
Bathodyn/Blodau ac ati £63.00 -

Noder, os ydych yn dymuno rhoi blodyn neu arwyddlun arall yn y Llyfr Coffa rhaid prynu o leiaf 5 llinell.

Coffau-Llyfrau Bychain Geiriau yn Unig Gyda Llun
Y 2 Linell Gyntaf £60.50 £92.70
3 Llinell £74.80 £137.80
4 Llinell £92.40 £155.40
5 Llinell £105.70 £168.70
6 Llinell £126.20 £189.20
7 Llinell £139.20 £202.20
8 Llinell £153.50 £216.50
Llinell Ychwanegol £17.00 -
Arfbais £106.80 -
Llinell Ychwanegol ar gyfer Llun £63.00 -
Cardiau Coffa Geiriau yn Unig Gyda Llun
Y 2 Linell Gyntaf £29.70 £92.70
3 Llinell £32.20 £95.20
4 Llinell £37.40 £100.40
5 Llinell £41.20 £104.20
6 Llinell £43.60 £106.60
7 Llinell £46.20 £109.20
8 Llinell £51.80 £114.80
Llinell Ychwanegol £9.10 -
Arfbais £106.80 -
Llinell Ychwanegol ar gyfer Llun £63.00 -

Coffau - Plac Wal

  Geiriau yn Unig Gyda Llun
Coffa - Plac Wal (am gyfnod o 10 mlynedd) - £242.50

Cofnod Llyfrau Plant

Mynediad Mewn Llyfrau Plant Geiriau yn Unig Gyda Llun
Cofnod Tudalen Lawn £144.20 -
2 Llinell £29.90 £76.10
3 Llinell £40.00 £86.20
4 Llinell £46.20 £92.40
5 Llinell £58.20 £104.40
6 Llinell £65.70 £111.90
7 Llinell £78.70 £124.90
8 Llinell £88.70 £134.90
Llinell Ychwanegol £46.20 -

Mae'r pris ar gyfer Llyfr Coffa’r Plant yn cynnwys hyd at 10 llinell o destun ynghyd ag arwyddlun, megis Tedi. Mae'r testun a'r arwyddlun yn fwy gyda chofnod tudalen lawn nag y mae gyda Chofnod Safonol ac yn llenwi tudalen gyfan.

Ni chodir tâl am wasgaru gweddillion a losgwyd, ar ôl cynnal yr angladd ym Mhentrebychan, ac eithrio pan dystiwyd.